6.1 Samenvatting grondbezit

Begroting

De provincie Fryslân heeft een omvangrijk areaal vastgoed. Naast ongeveer 10.000 Ha aan vaarwegen en Friese Meren en circa 540 km weg, bezitten we grond en opstallen in de vorm van brug- en sluiswachter woningen, steunpunten en gronddepots. Ook worden er gronden en opstallen aangekocht voor de realisatie van specifieke projecten.

Voor het programma Infrastructuur (programma 2) wordt in totaal 2.302 Ha aangekocht met een totale waarde van € 139 mln. Hiervan is al 2.177 Ha aangekocht met een totale waarde van € 131 mln. Binnen programma 2 bestaat nog een rest verwervingsopgave van 125 Ha met een totale waarde van € 8 mln. Niet alle grond is benodigd voor de realisatie van de projecten. 1.360 Ha kan weer worden verkocht tegen een verkoopwaarde van € 56 mln. Hiervan is inmiddels al 874 Ha verkocht tegen een verkoopwaarde van € 35 mln. In 2018 verwachten we circa de helft van de resterende overtollige gronden te verkopen.

Voor het programma Omgeving (programma 3) is de portefeuillestrategie Landelijk gebied opgesteld. De verwervingsopgave voor programma 3 bedraagt 3.822 Ha met een waarde van € 140 mln. voor grondverwerving. Hiervan is inmiddels 1.885 Ha aangekocht met een waarde van € 58 mln. Daarnaast kan 3.822 Ha weer verkocht worden, waarvoor een bedrag van € 62 mln. begroot is als opbrengst. Hiervan is inmiddels circa 243 Ha verkocht met een waarde van € 23 mln. In 2018 verwachten we 80 Ha grond voor natuur te verwerven en 120 Ha agrarische grond buiten de EHS te verkopen.

Voor het programma Mienskip (programma 5) zijn inmiddels voor 6 Ha terpgronden aangekocht (2 terpen). Er is financieel gezien ruimte om binnen dit programma nog meerdere terpen aan te kopen. In 2018 kunnen we nieuwe terpen aankopen wanneer de kans zich voordoet, o.a. in de wettelijke ruilverkaveling Harlingen-Franekeradeel.

Samengevat:

Verwerven Ha

 • Programma - bedragen in miljoenen euro's
 • 2
 • 3
 • 5
 • Totaal
 • Totaal Ha te verwerven
 • 2.302
 • 3.822
 • 23
 • 6.147
 • Ha verworven per 1-1-2017
 • 2.177
 • 1.885
 • 6
 • 4.068
 • Nog te verwerven Ha
 • 125
 • 1.937
 • 17
 • 2.078

Verwerven Ha

 • Programma - bedragen in miljoenen euro's
 • 2
 • 3
 • 5
 • Totaal
 • Totaal € mln te verwerven
 • 139
 • 140
 • 1
 • 281
 • € mln verworven per 1-1-2017
 • 131
 • 58
 • 0
 • 189
 • Nog te verwerven € mln
 • 8
 • 82
 • 1
 • 91

Verkopen ha

 • Programma - bedragen in miljoenen euro's
 • 2
 • 3
 • 5
 • Totaal
 • Totaal Ha te verkopen
 • 1.360
 • 3.822
 • 0
 • 5.182
 • Ha verkocht per 1-1-2017
 • 874
 • 243
 • 0
 • 1.117
 • Nog te verkopen Ha
 • 486
 • 3.579
 • 0
 • 4.065

Verkopen ha

 • Programma - bedragen in miljoenen euro's
 • 2
 • 3
 • 5
 • Totaal
 • Totaal € mln te verkopen
 • 56
 • 62
 • 0
 • 118
 • € mln verkocht per 1-1-2017
 • 35
 • 23
 • 0
 • 58
 • Nog te verkopen € mln
 • 21
 • 38
 • 0
 • 59

 

Print deze pagina