4.3 Ontwikkeling financiële markten

Begroting

De afgelopen crisisjaeren en de huidige matige economische groei in Europa heeft verregaande gevolgen voor de tarieven op de geld- en kapitaalmarkt.

Geldmarkt rente
Door de zeer geringe economische groei heeft de ECB (in 2016) de rente verlaagd tot 0,00%. De geldmarktrente (Euribor) is voor alle looptijden negatief. De rentevergoeding voor het aanhouden van overtollige liquiditeiten binnen de schatkist is nihil.

Kapitaalmarktrente
De Nederlandse kapitaalmarktrente voor de periode van 10 jaar is in de eerste helft van 2017 weer iets gestegen tot circa 0,5%. De rentepercentages voor de kortere perioden (1 t/m 6 jaar) zijn nog negatief.

Print deze pagina