3.3 Middelen kapitaalgoederen

Begroting

Overzicht financiële middelen van het jaarlijks onderhoud (incl. beheerskosten).

 • Dienstjaar - Bedragen x € 1.000,-
 • Jaarlijks onderhoud provinciale wegen
 • Jaarlijks onderhoud vaarwegen *
 • Jaarlijks onderhoud kunstwerken *
 • Jaarlijks onderhoud steunpunten en opstallen
 • Jaarlijks onderhoud provinciehuis
 • Totaal
 • 2.017
 • 11.647
 • 4.018
 • 8.249
 • 543
 • 715
 • 25.172
 • 2.018
 • 12.164
 • 8.232
 • 4.155
 • 541
 • 627
 • 25.719
 • 2.019
 • 11.322
 • 8.223
 • 4.239
 • 560
 • 627
 • 24.971
 • 2.020
 • 12.511
 • 847
 • 4.893
 • 586
 • 627
 • 19.464
 • 2.021
 • 11.451
 • 460
 • 3.897
 • 589
 • 2.173
 • 18.570

*   Fluctuatie jaarlijks onderhoud kunstwerken/ vaarwegen heeft grotendeels betrekking op Van Harinxmakanaal  

Voor de vervanging van kunstwerken, inclusief remmingwerken, is met ingang van het jaar 2011 door Provinciale Staten een investeringskrediet van € 8 mln. per jaar beschikbaar gesteld voor een periode van 20 jaar.

Met de herziening van het BBV met ingang van 2017 is het verplicht om ook investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut af te schrijven. Voor zover voor deze investeringen eenmalige middelen beschikbaar waren, is hiervoor een dekkingsreserve afschrijvingen gevormd. De afschrijvingslasten zullen in de komende jaren hieruit gedekt gaan worden.

Print deze pagina