2.4 Mutaties risico’s

Begroting

Hieronder staan de mutaties ten opzichte van de risico’s zoals gepresenteerd in de jaarstukken 2016.
Gewijzigde risico’s
Verbonden partijen
Juridische procedures
Stresstest

Print deze pagina