2.3 Weerstandsvermogen

Begroting

Hieronder volgt een samenvatting en de conclusie/uitkomst van het weerstandsvermogen van de provincie Fryslân.

Samenvatting

 • Weerstandsvermogen - Bedragen x € 1.000,-
 • Benodigde weerstandscapaciteit (A)
 • Beschikbare weerstandscapaciteit (B)
 • Weerstandsvermogen B/A
 • Weerstandsvermogen B – A
 • Weerstandsvermogen exclusief onbenutte belastingcapaciteit (C)
 • Weerstandsvermogen C/A
 • Weerstandsvermogen C – A
 • Jaarstukken 2016
 • 121.000
 • 527.100
 • 4,36
 • 406.100
 • 463.100
 • 3,83
 • 342.100
 • Begroting 2018
 • 124.000
 • 530.000
 • 4,27
 • 406.000
 • 497.800
 • 4,01
 • 373.800

Conclusie
In de nota weerstandsvermogen is opgenomen dat wanneer het weerstandsvermogen kleiner is dan 1 dat dan heroverweging van reeds gelabelde nieuwe beleidsgelden plaats kan vinden. De berekende beschikbare weerstandscapaciteit is ruim boven de 4 en daarmee is het weerstandsvermogen van de provincie toereikend.

Print deze pagina