Paragraaf 1: Provinciale heffingen

Begroting

De provincie heeft verschillende inkomstenbronnen. Eén van die bronnen is de provinciale heffingen. In afnemende volgorde van omvang bestaan die heffingen uit:

  1. Opcenten op de motorrijtuigenbelasting
  2. Grondwaterbelasting
  3. Leges

Op 24 april 2013 is de nota Actualisatie legesverordening vastgesteld door de Staten. De bijbehorende tarieventabel 2018 is in de bijlagen opgenomen (bijlage 11).

Print deze pagina