3. Overzicht van lasten en baten

Begroting

Het overzicht van lasten en baten is het onderdeel waarin is aangegeven tot welke bedragen Provinciale Staten de begroting 2018 vaststellen. Er zijn twee overzichten opge­no­men: het eerste overzicht betreft lasten en baten in de exploitatiebegroting (beleidsprogramma’s), het tweede overzicht betreft uitgaven en bijdragen van derden met betrekking tot investe­ringen.

Hieronder zijn de lasten en baten gesplitst in structurele en niet structurele budgetten. Buddgetten met een einddatum worden als niet-structureel aangemerkt. Deze indeling wordt zowel bij de lasten als bij de baten gehanteerd.

I – Overzicht van lasten en baten programma’s

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Programma 1 – Bestuur
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Saldo
 • Vorming van reserves (lasten)
 • Beschikking over reserves (baten)
 • Saldo programma 1
 • Programma 2 – Infrastructuur
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Saldo
 • Vorming van reserves (lasten)
 • Beschikking over reserves (baten)
 • Saldo programma 2
 • Programma 3 – Omgeving
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Saldo
 • Vorming van reserves (lasten)
 • Beschikking over reserves (baten)
 • Realisatie 2016
 • 35.961
 • 1.115
 • 37.076
 • 685
 • 100
 • 784
 • 36.292
 • 0
 • 6
 • 36.286
 • 28.169
 • 241.240
 • 269.409
 • 4.428
 • 164.161
 • 168.589
 • 100.820
 • 90.591
 • 24.302
 • 167.109
 • 51.015
 • 50.237
 • 101.252
 • 3.866
 • 9.978
 • 13.845
 • 87.407
 • 35.268
 • Begroting 2017
 • 36.338
 • 188
 • 36.526
 • 569
 • 0
 • 569
 • 35.957
 • 78
 • 35.879
 • 66.715
 • 65.555
 • 132.270
 • 5.327
 • 27.695
 • 33.022
 • 99.249
 • 46.419
 • 42.303
 • 103.365
 • 64.912
 • 34.201
 • 99.113
 • 2.531
 • 5.040
 • 7.571
 • 91.543
 • 13.173
 • Begroting 2018
 • 36.257
 • 110
 • 36.367
 • 569
 • 0
 • 569
 • 35.798
 • 35.798
 • 78.369
 • 42.286
 • 120.656
 • 2.907
 • 7.757
 • 10.664
 • 109.992
 • 23.966
 • 34.887
 • 99.071
 • 60.957
 • 28.422
 • 89.378
 • 2.529
 • 550
 • 3.079
 • 86.299
 • 2.013
 • Begroting 2019
 • 36.257
 • 260
 • 36.517
 • 569
 • 0
 • 569
 • 35.948
 • 35.948
 • 78.541
 • 16.087
 • 94.628
 • 2.742
 • 5.005
 • 7.746
 • 86.881
 • 32.578
 • 15.176
 • 104.284
 • 57.861
 • 26.768
 • 84.629
 • 2.432
 • 124
 • 2.556
 • 82.073
 • 2.968
 • Begroting 2020
 • 36.283
 • 0
 • 36.283
 • 569
 • 0
 • 569
 • 35.714
 • 35.714
 • 78.718
 • 7.449
 • 86.167
 • 2.392
 • 5.005
 • 7.396
 • 78.771
 • 11.320
 • 13.819
 • 76.271
 • 56.035
 • 11.513
 • 67.547
 • 2.432
 • 24
 • 2.456
 • 65.092
 • 108
 • Begroting 2021
 • 36.283
 • 0
 • 36.283
 • 569
 • 0
 • 569
 • 35.714
 • 35.714
 • 78.892
 • 7.977
 • 86.869
 • 2.392
 • 0
 • 2.392
 • 84.477
 • 3.470
 • 11.819
 • 76.128
 • 56.035
 • 3.099
 • 59.134
 • 2.432
 • 624
 • 3.056
 • 56.078
 • 706

Begrotingswijzigingen
Een overzicht van begrotingswijzigingen per programma van 1e bestuursrapportage 2017 tot begroting 2018 is opgenomen in bijlage 2 Begrotingshistorie.

II –  Overzicht van investeringen: uitgaven en ontvangsten

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Programma 1 - Bestuur
 • Uitgaven
 • Bijdragen van derden
 • Saldo programma 2
 • Programma 2 - Infrastructuur
 • Uitgaven
 • Bijdragen van derden
 • Saldo programma 5
 • Programma 3 - Omgeving
 • Uitgaven
 • Bijdragen van derden
 • Saldo programma 5
 • Programma 4 - Economie
 • Uitgaven
 • Bijdragen van derden
 • Saldo programma 9
 • Programma 5 - Mienskip
 • Uitgaven
 • Bijdragen van derden
 • Saldo programma
 • Bedrijfsvoering
 • Uitgaven
 • Bijdragen van derden
 • Saldo bedrijfsvoering
 • Totaal programma’s en bedrijfsvoering
 • Uitgaven
 • Bijdragen van derden
 • Saldo
 • Totaal
 • 120
 • 0
 • 120
 • 529.335
 • 286.265
 • 243.070
 • 10.183
 • -189
 • 10.372
 • 21.853
 • 7.758
 • 14.095
 • 2.178
 • 2.178
 • 0
 • 4.800
 • 0
 • 4.800
 • 568.470
 • 296.011
 • 272.458
 • Begroting 2017
 • 40
 • 40
 • 350.028
 • 252.196
 • 97.832
 • 10.183
 • -189
 • 10.372
 • 9.639
 • 7.758
 • 1.881
 • 2.178
 • 2.178
 • 0
 • 1.061
 • 0
 • 1.061
 • 373.130
 • 261.942
 • 111.187
 • Begroting 2018
 • 0
 • 0
 • 91.730
 • 19.765
 • 71.966
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.816
 • 0
 • 4.816
 • 0
 • 0
 • 0
 • 724
 • 0
 • 724
 • 97.270
 • 19.765
 • 77.505
 • Begroting 2019
 • 40
 • 40
 • 56.279
 • 10.373
 • 45.905
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.700
 • 0
 • 2.700
 • 0
 • 0
 • 0
 • 860
 • 0
 • 860
 • 59.878
 • 10.373
 • 49.505
 • Begroting 2020
 • 0
 • 0
 • 15.865
 • 1.637
 • 14.228
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.215
 • 0
 • 1.215
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.155
 • 0
 • 2.155
 • 19.235
 • 1.637
 • 17.599
 • Begroting 2021
 • 40
 • 40
 • 15.433
 • 2.294
 • 13.139
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.484
 • 0
 • 3.484
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 18.957
 • 2.294
 • 16.662
Print deze pagina