Bijlage 3: Verloop vaste activa

Begroting

Verloop vaste activa

 • bedragen x € 1.000,-
 • Immateriële vaste activa
 • IMA bijdragen aan activa van derden
 • Overige investeringen met economisch nut
 • MA: gronden en terreinen
 • MA: bedrijfsgebouwen
 • MA: vervoermiddelen
 • MA: machines, apparaten en installaties
 • MA: overig
 • Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
 • MA: grond-, weg- en waterbouwkundige werken
 • Financiële vaste activa
 • FA: kapitaalverstrekking aan deelnemingen
 • FA: leningen aan openbare lichamen
 • FA: leningen aan deelnemingen
 • FA: overige langlopende leningen
 • FA: uitzettingen nederlands schuldpapier met looptijd > 1 jaar
 • FA: overige uitzettingen
 • Totaal vaste activa
 • Rekening 2016
 • 26.154
 • 43.303
 • 64.425
 • 423
 • 5.574
 • 4.509
 • 104.444
 • 89.665
 • 29.000
 • 100.000
 • 52.036
 • 148.076
 • 374.484
 • 1.042.093
 • Begroting 2017
 • 25.065
 • 53.643
 • 66.078
 • 1.529
 • 5.183
 • 5.926
 • 194.180
 • 120.086
 • 60.675
 • 100.000
 • 122.825
 • 0
 • 149.848
 • 905.038
 • Begroting 2018
 • 23.976
 • 53.610
 • 63.482
 • 2.149
 • 4.394
 • 5.432
 • 266.100
 • 145.086
 • 59.075
 • 208.200
 • 158.153
 • 0
 • 0
 • 989.656
 • Begroting 2019
 • 22.887
 • 53.577
 • 59.303
 • 2.792
 • 3.770
 • 4.938
 • 309.957
 • 145.086
 • 57.475
 • 213.072
 • 177.308
 • 0
 • 0
 • 1.050.164
 • Begroting 2020
 • 21.798
 • 53.544
 • 49.722
 • 2.808
 • 4.533
 • 4.444
 • 316.901
 • 145.086
 • 55.875
 • 216.945
 • 179.895
 • 0
 • 0
 • 1.051.551
 • Begroting 2021
 • 20.709
 • 53.511
 • 46.262
 • 2.631
 • 3.030
 • 3.950
 • 330.365
 • 145.086
 • 54.275
 • 211.654
 • 173.562
 • 0
 • 0
 • 1.045.035
Print deze pagina