Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Begroting

Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lasten en baten

Van 1e berap 2017 naar begroting 2018

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 19-4-2017:
 • - 05 Samenwerkingsovereenkomst Windpark Fryslân BV en provincie Fryslân
 • PS 28-6-2017:
 • - 03 Beliedsbrief miljeu
 • - 04 Financieel kader
 • - VI 3 Bestedingsritme Reserve Van Harinxmakanaal
 • GS:
 • GS bedrijfsvoering
 • GS bijdrage derden
 • GS nominaal
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2018
 • Baten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 19-4-2017:
 • - 05 Samenwerkingsovereenkomst Windpark Fryslân BV en provincie Fryslân
 • PS 28-6-2017:
 • - 04 Financieel kader
 • - 04 Kadernotavoorstellen 2018 Verlaging opcenten miv 2020
 • - VI 9 Ingezette middelen Breedbandfonds BV 2014-2016
 • - VI 10 Afhechten Breedbandfonds BV
 • GS:
 • GS bedrijfsvoering
 • GS bijdrage derden
 • GS financieel kader
 • GS nominaal
 • GS provinciefonds
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2018
 • Lasten - Baten
 • 2.017
 • 7.410
 • 0
 • -575
 • 4
 • 0
 • -1.629
 • 1.500
 • 0
 • -700
 • 6.710
 • 303.012
 • 0
 • 2,469
 • 0
 • 90
 • 31
 • -3.297
 • 1.500
 • 1.224
 • 0
 • 8.456
 • 10.474
 • 313.486
 • -306.776
 • 2.018
 • 14.298
 • 1.301
 • -575
 • 1.453
 • 0
 • -1.629
 • 2.790
 • -1.853
 • 1.487
 • 15.785
 • 288.768
 • 1.301
 • 1.811
 • 0
 • 570
 • 0
 • -3.297
 • 2.790
 • 1.221
 • 0
 • 6.465
 • 10.862
 • 299.630
 • -283.845
 • 2.019
 • 11.876
 • 5.277
 • -575
 • 2.165
 • 0
 • 51
 • 0
 • -1.787
 • 5.129
 • 17.005
 • 284.013
 • 5.277
 • 492
 • 0
 • 1.200
 • 0
 • -25
 • 0
 • 1.079
 • 0
 • 7.215
 • 15.238
 • 299.251
 • -282.246
 • 2.020
 • 15.503
 • 5.253
 • -575
 • 1.127
 • 0
 • 51
 • 0
 • -1.759
 • 4.097
 • 19.599
 • 307.581
 • 5.253
 • 1.300
 • -10.010
 • 49
 • 0
 • -25
 • 0
 • 987
 • 0
 • 6.024
 • 3.578
 • 311.159
 • -291.559
 • 2.021
 • 18.922
 • 4.365
 • -575
 • 65
 • 4
 • 51
 • 0
 • -1.775
 • 2.135
 • 21.057
 • 301.254
 • 4.365
 • 659
 • -10.087
 • 0
 • 0
 • -25
 • 0
 • 627
 • 0
 • 7.156
 • 2.694
 • 303.948
 • -282.891
Print deze pagina