Programma 6: Bedrijfsvoering

Begroting

Programma 6: Bedrijfsvoering

Lasten en baten

Van 1e berap 2017 naar begroting 2018

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 28-6-2017:
 • - 03 Beliedsbrief miljeu
 • - 04 Kadernotavoorstellen 2018 Bedrijfsvoering
 • - 04 Kadernotavoorstellen 2018 Implementatie Omgevingswet
 • - VI 3 Bestedingsritme Reserve Van Harinxmakanaal
 • GS:
 • GS bedrijfsvoering
 • GS bijdrage derden
 • GS nominaal
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2018
 • Baten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • GS:
 • GS bedrijfsvoering
 • GS bijdrage derden
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2018
 • Lasten - Baten
 • 2.017
 • 86.203
 • 180
 • 83
 • 0
 • 0
 • 4.765
 • 8
 • 0
 • 5.036
 • 91.239
 • 5.280
 • 10.628
 • 8
 • 10.636
 • 15.916
 • 75.323
 • 2.018
 • 79.215
 • 180
 • 262
 • 125
 • 0
 • 3.393
 • 15
 • 196
 • 4.172
 • 83.386
 • 2.265
 • 8.302
 • 15
 • 8.317
 • 10.581
 • 72.805
 • 2.019
 • 68.756
 • 180
 • 259
 • 200
 • 0
 • 1.629
 • 0
 • 139
 • 2.407
 • 71.162
 • 515
 • 4.514
 • 0
 • 4.514
 • 5.029
 • 66.134
 • 2.020
 • 61.908
 • 180
 • 130
 • 200
 • 0
 • 1.605
 • 0
 • 99
 • 2.214
 • 64.122
 • 373
 • 3.090
 • 0
 • 3.090
 • 3.463
 • 60.659
 • 2.021
 • 59.868
 • 180
 • 112
 • 0
 • -4
 • 1.610
 • 0
 • 116
 • 2.013
 • 61.881
 • 256
 • 1.942
 • 0
 • 1.942
 • 2.198
 • 59.682
Print deze pagina