Programma 5: Mienskip

Begroting

Programma 5: Mienskip

Lasten en baten

Van 1e berap 2017 naar begroting 2018

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 21-6-2017:
 • - 06 Leeuwarden Fryslân 2018
 • PS 28-6-2017:
 • - 04 Kadernotavoorstellen 2018 Afronden 'plus' gebiedsontwikkeling De Centrale As
 • - 04 Kadernotavoorstellen 2018 Alde Fryske Tsjerken (motie 8)
 • - 04 Kadernotavoorstellen 2018 CTOS onderdeel taal miv 2021
 • - 04 Kadernotavoorstellen 2018 Organisatie nationale bevrijdingsdag 2018
 • - 04 Kadernotavoorstellen 2018 Stadhuis Bolsward en overige monumenten
 • - 04 Kadernotavoorstellen 2018 Transitiefonds leefbare fysieke omgeving
 • - 04 Kadernotavoorstellen 2018 Zwembad de Welle
 • - 04 Verlenging tijdelijke budgetten en aanpassen kasritme
 • - I 9 Nieuw voorstel verruimde herbestemmingsregeling
 • - II 1 Vrijval aanvalsplan woningmarkt, participatieregeling bijzondere huurprojecten, herbestemmingsregeling 2e tranche en 3e (en laatste) tranche renovatiesubsidie
 • - IV 2 Samenvoegen IMF-onderdelen in beleidsprogramma 5
 • - V A2 Bestedingsritme Kansen in Kernen
 • - V A3 Bestedingsritme Bestuursovereenkomst Lauwersmeer
 • - V A4 Bestedingsritme Iepen Mienskipsfuns Fryslân categorie A
 • - V A7 Bestedingsritme Agenda netwerk Noord Oost organisatiekosten
 • - V B5 Bestedingsritme Iepen Mienskipsfuns Fryslân categorie B
 • - V B6 Bestedingsritme POP 3 Uitvoeringskosten LEADER
 • - V B10 Bestedingsritme Sociaal beleid
 • - V B11 Bestedingsritme Zorgvoorzieningen
 • - V B12 Bestedingsritme Beleidsbrief CTOS Mei hert, holle en hannen
 • - VI 8 Reserve Gebiedsbudget
 • PS 12-7-2017:
 • PS 12-7-2017 07 Ynvestearringsagenda Drachten-It Hearrenfean: tafoegje projekt De Welle
 • GS:
 • GS bedrijfsvoering
 • GS financieel kader
 • GS nominaal
 • GS provinciefonds
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2018
 • Baten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 12-7-2017:
 • - 07 Ynvestearringsagenda Drachten-It Hearrenfean: tafoegje projekt De Welle
 • GS:
 • GS bedrijfsvoering
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2018
 • Lasten - Baten
 • 2.017
 • 101.931
 • 2,250
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 0
 • 0
 • -1,213
 • 500
 • -83
 • 800
 • -241
 • -109
 • 324
 • 232
 • 751
 • -100
 • -353
 • -142
 • 263
 • 2,390
 • 0
 • -160
 • 0
 • 0
 • 55
 • 5.171
 • 107.102
 • 675
 • 0
 • -160
 • -160
 • 515
 • 106.588
 • 2.018
 • 60.215
 • 3.000
 • 168
 • 201
 • 0
 • 222
 • 250
 • 386
 • 0
 • 1.014
 • 500
 • 0
 • 500
 • -744
 • 109
 • -324
 • -232
 • 270
 • 100
 • 200
 • 71
 • -88
 • 0
 • 5.000
 • 0
 • 0
 • 224
 • 0
 • 10.828
 • 71.042
 • 17
 • 500
 • 0
 • 500
 • 517
 • 70.526
 • 2.019
 • 45.453
 • 0
 • 1.062
 • 0
 • 0
 • 0
 • 250
 • 750
 • 2.000
 • -798
 • 1.000
 • 0
 • 700
 • 985
 • 0
 • 0
 • 0
 • -1.020
 • 0
 • 153
 • 71
 • -88
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 225
 • 0
 • 5.290
 • 50.743
 • 17
 • 0
 • 0
 • 0
 • 17
 • 50.727
 • 2.020
 • 31.484
 • 0
 • 270
 • 0
 • 0
 • 0
 • 250
 • 750
 • 1.600
 • 537
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -88
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 231
 • 0
 • 3.550
 • 35.035
 • 17
 • 0
 • 0
 • 0
 • 17
 • 35.018
 • 2.021
 • 24.840
 • 0
 • 733
 • 0
 • 3.850
 • 0
 • 250
 • 750
 • 400
 • 345
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 231
 • 0
 • 6.559
 • 31.400
 • 17
 • 0
 • 0
 • 0
 • 17
 • 31.383
Print deze pagina