Programma 4: Economie

Begroting

Programma 4: Economie

Lasten en baten

Van 1e berap 2017 naar begroting 2018

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 24-5-2017:
 • - 05 Jaarstukken 2016 University Campus Fryslân
 • PS 28-6-2017:
 • - 04 Kadernotavoorstellen 2018 De ondernemer centraal
 • - 04 Kadernotavoorstellen 2018 Paard van Fryslân (motie 6)
 • - 04 Verlenging tijdelijke budgetten en aanpassen kasritme
 • - I 7 Financiering YnBusiness
 • - I 8 Bijdrage Tall Ship Races 2018
 • - II 1 Vrijval aanvalsplan woningmarkt, participatieregeling bijzondere huurprojecten, herbestemmingsregeling 2e tranche en 3e (en laatste) tranche renovatiesubsidie
 • - V A5 Bestedingsritme Innovatiecluster Drachten
 • - V A6 Bestedingsritme REP Wetsus fase 1
 • - V B7 Bestedingsritme Gastvrij Fryslân: OV-kaart voor toeristen
 • - V B8 Bestedingsritme Cofinancieringsbudget EFRO-EZ/Interreg/Waddenfonds
 • - V B9 Bestedingsritme Gastvrij Fryslân
 • - VI 6 Bestedingsritme Investeringsagenda Drachten en Heerenveen
 • - VI 7 Bestedingsritme reserve inzet NUON
 • - VI 8 Reserve Gebiedsbudget
 • GS:
 • GS actualisatie investeringen
 • GS bedrijfsvoering
 • GS bijdrage derden
 • GS nominaal
 • GS Wurkje mei Fryslân
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2018
 • Baten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • GS:
 • GS bijdrage derden
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2018
 • Lasten - Baten
 • 2.017
 • 66.510
 • 274
 • 0
 • 0
 • -1,000
 • 0
 • 500
 • -407
 • 668
 • 784
 • -26
 • -9
 • 300
 • -514
 • -80
 • 82
 • -50
 • 195
 • 203
 • 0
 • 23
 • 942
 • 67.451
 • 5.730
 • 203
 • 203
 • 5.932
 • 61.519
 • 2.018
 • 34.701
 • 0
 • 500
 • 0
 • -750
 • 0
 • 0
 • 0
 • 308
 • -784
 • 576
 • -500
 • -300
 • -599
 • 80
 • 0
 • -16
 • 164
 • 23
 • 17
 • 0
 • -1.282
 • 33.420
 • 6.985
 • 23
 • 23
 • 7.007
 • 26.412
 • 2.019
 • 24.771
 • 0
 • 500
 • 250
 • 250
 • -654
 • 0
 • 0
 • -316
 • -112
 • -550
 • 0
 • 0
 • 2.072
 • -400
 • 0
 • -16
 • 0
 • 0
 • 17
 • 0
 • 1.041
 • 25.812
 • 1.563
 • 0
 • 0
 • 1.563
 • 24.249
 • 2.020
 • 15.477
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.000
 • 327
 • 0
 • 0
 • -659
 • 112
 • 0
 • 509
 • 0
 • -960
 • 400
 • 0
 • -16
 • 0
 • 0
 • 28
 • 0
 • 741
 • 16.218
 • 2.918
 • 0
 • 0
 • 2.918
 • 13.300
 • 2.021
 • 8.796
 • 0
 • 0
 • 0
 • 500
 • 327
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -16
 • 0
 • 0
 • 28
 • 0
 • 840
 • 9.635
 • 3.077
 • 0
 • 0
 • 3.077
 • 6.559
Print deze pagina