Programma 3: Omgeving

Begroting

Programma 3: Omgeving

Lasten en baten

Van 1e berap 2017 naar begroting 2018

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 28-6-2017:
 • - 03 Beliedsbrief miljeu
 • - 04 Kadernotavoorstellen 2018 Fryske deal
 • - 04 Kadernotavoorstellen 2018 Lokale duurzame dynamiek versterken
 • - 04 Kadernotavoorstellen 2018 Transitiefonds landbouw
 • - 04 Kadernotavoorstellen 2018 Weidevogels
 • - 04 Verlenging tijdelijke budgetten en aanpassen kasritme
 • - I 2 Waterhuishoudingsplan
 • - I 3 Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen (LKO)
 • - I 4 Budget extra, gedegen (milieu)onderzoek, second opinion en extern advies
 • - I 5 Voortzetten continu dioxine bemonstering REC Harlingen
 • - I 6 Voorbereidingskosten Windpark Fryslân
 • - IV 2 Samenvoegen IMF-onderdelen in beleidsprogramma 5
 • - V B2 Bestedingsritme De Saiter
 • - V B3 Bestedingsritme Decentralisatie uitkering bodemsanering
 • - V B4 Bestedingsritme Fries Uitvoeringsprogramma Omgevingsbeleid 2015-2018 (FUOV)
 • - VI 8 Reserve Gebiedsbudget
 • GS:
 • GS bedrijfsvoering
 • GS bijdrage derden
 • GS financieel kader
 • GS nominaal
 • GS provinciefonds
 • GS Wurkje mei Fryslân
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2018
 • Baten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 28-6-2017:
 • - VI 5 Bestedingsritme De Nieuwe Afsluitdijk
 • GS:
 • GS bedrijfsvoering
 • GS bijdrage derden
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2018
 • Lasten - Baten
 • 2.017
 • 99.638
 • 395
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -995
 • 0
 • 40
 • 200
 • 55
 • 785
 • -800
 • -4.118
 • -1.500
 • -300
 • 417
 • 2.703
 • 200
 • 0
 • 0
 • 2.415
 • -23
 • -525
 • 99.113
 • 8.053
 • -600
 • -83
 • 200
 • -482
 • 7.571
 • 91.543
 • 2.018
 • 77.520
 • 395
 • 0
 • 500
 • 250
 • 470
 • 235
 • 250
 • 0
 • 0
 • 0
 • 215
 • -500
 • 360
 • 500
 • 300
 • -83
 • 2.595
 • 102
 • 0
 • 432
 • 5.836
 • 0
 • 11.858
 • 89.378
 • 2.977
 • 0
 • 0
 • 102
 • 102
 • 3.079
 • 86.299
 • 2.019
 • 77.292
 • 395
 • 0
 • 500
 • 750
 • 470
 • -1.295
 • -250
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -700
 • 1.940
 • 500
 • 0
 • -334
 • 2.546
 • 0
 • 0
 • 424
 • 2.391
 • 0
 • 7.337
 • 84.629
 • 2.556
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.556
 • 82.073
 • 2.020
 • 57.766
 • 395
 • 1.000
 • 0
 • 1.000
 • 470
 • 750
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.818
 • 500
 • 0
 • 0
 • 1.146
 • 0
 • 0
 • 417
 • 2.285
 • 0
 • 9.781
 • 67.547
 • 2.456
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.456
 • 65.092
 • 2.021
 • 52.886
 • 395
 • 1.500
 • 0
 • 1.000
 • 0
 • 550
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 100
 • 0
 • 0
 • 417
 • 2.285
 • 0
 • 6.247
 • 59.134
 • 2.456
 • 600
 • 0
 • 0
 • 600
 • 3.056
 • 56.078
Print deze pagina