Programma 2: Infrastructuur

Begroting

Programma 2: Infrastructuur

Lasten en baten

 Van 1e berap 2017 naar begroting 2018

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 28-6-2017:
 • - 04 Kadernotavoorstellen 2018 Bochtverruiming Van Harinxmakanaal
 • - 04 Kadernotavoorstellen 2018 Extra inzet bereikbaarheid
 • - 04 Kadernotavoorstellen 2018 RYP knelpunten (motie 5)
 • - 04 Verlenging tijdelijke budgetten en aanpassen kasritme
 • - I 1 Indexering beheer en onderhoudsbudgetten
 • - V A1 Bestedingsritme NUON Investeringsagenda Drachten-Heerenveen
 • - V B1 Bestedingsritme Wandel- fiets- en ruiterpaden
 • - VI 1 Mutatie exploitatie BDU 4e trein naar reserve BDU
 • - VI 2 Onttrekken aan reserve BDU ten behoeve van bereikbaarheid Leeuwarden
 • - VI 3 Bestedingsritme Reserve Van Harinxmakanaal
 • - VI 5 Bestedingsritme De Nieuwe Afsluitdijk
 • - VI 8 Reserve Gebiedsbudget
 • PS 12-7-2017:
 • - 07 Ynvestearringsagenda Drachten-It Hearrenfean: tafoegje projekt De Welle
 • GS:
 • GS actualisatie investeringen
 • GS bedrijfsvoering
 • GS bijdrage derden
 • GS financieel kader
 • GS nominaal
 • GS provinciefonds
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2018
 • Baten begroting t/m 1e berap 2017 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 28-6-2017:
 • - VI 4 Afronden project Rijksweg A7 Sneek
 • GS:
 • GS bedrijfsvoering
 • GS bijdrage derden
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2018
 • Lasten - Baten
 • 2.017
 • 141.164
 • 0
 • 0
 • 0
 • -1,868
 • 665
 • -637
 • 250
 • -1,625
 • 6,375
 • -3,520
 • -8,050
 • 2,520
 • -4,295
 • -645
 • 220
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.716
 • -8.894
 • 132.270
 • 30.659
 • 2,766
 • -403
 • 0
 • 2.363
 • 33.022
 • 99.249
 • 2.018
 • 115.811
 • 98
 • 540
 • 4
 • 0
 • 718
 • 637
 • 0
 • -1.625
 • 0
 • -2.015
 • 8.050
 • -1.300
 • -205
 • -1.369
 • 331
 • 30
 • 0
 • 952
 • 0
 • 4.845
 • 120.656
 • 10.785
 • 0
 • -151
 • 30
 • -121
 • 10.664
 • 109.992
 • 2.019
 • 89.722
 • 882
 • 900
 • 36
 • 0
 • 718
 • 0
 • -250
 • -3.125
 • 0
 • 6.350
 • 0
 • -1.000
 • 0
 • -745
 • 158
 • 30
 • 0
 • 952
 • 0
 • 4.906
 • 94.628
 • 7.822
 • 0
 • -105
 • 30
 • -75
 • 7.746
 • 86.881
 • 2.020
 • 82.646
 • 0
 • 360
 • 54
 • 1.868
 • 718
 • 0
 • 0
 • -3.125
 • 0
 • 2.100
 • 0
 • 0
 • 0
 • 406
 • 158
 • 30
 • 0
 • 952
 • 0
 • 3.521
 • 86.167
 • 7.472
 • 0
 • -105
 • 30
 • -75
 • 7.396
 • 78.771
 • 2.021
 • 82.586
 • 0
 • 0
 • 54
 • 0
 • 718
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.618
 • 0
 • 0
 • 0
 • 859
 • 52
 • 30
 • 0
 • 952
 • 0
 • 4.283
 • 86.869
 • 2.467
 • 0
 • -105
 • 30
 • -75
 • 2.392
 • 84.477
Print deze pagina