Bijlage 2: Begrotingswijzigingen: Van 1e bestuursrapportage 2017 naar begroting 2018

Begroting

In deze bijlage staan per beleidsprogramma de begrotingsmutaties die hebben plaatsgevonden tussen de besluitvorming 1e berap 2017 en de begroting 2018.

Print deze pagina