Bijlage 10: Voorstellen Kadernota 2018

Begroting

Voorstellen kadernota 2018 - bedragen x € 1.000,-

 • Programma
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 5
 • 7
 • Voorstel
 • Extra impulsen Provinciale Staten (incl. moties)
 • Infrastructuur
 • Extra inzet bereikbaarheid
 • RYP knelpunten (motie 5)
 • Taakstelling programma 2
 • Omgeving
 • Transitiefonds landbouw
 • Lokale duurzame dynamiek versterken
 • Fryske Deal
 • Economie
 • De ondernemer centraal *
 • Paard van Fryslân (motie 6)
 • Mienskip
 • Zwembad de Welle **
 • Transitiefonds leefbare fysieke omgeving
 • Alde Fryske Tsjerken (motie 8)
 • Bedrijfsvoering
 • Mensen
 • Subtotaal
 • Noodzakelijke voorstellen (tijdelijk)
 • Infrastructuur
 • Bochtverruiming van Harinxmakanaal
 • Omgeving
 • Weidevogels
 • Mienskip
 • Afronden plus gebiedsontwikkeling Centrale As
 • Organisatie nationale bevrijdingsdag 2018
 • Stadhuis Bolsward en overige monumenten
 • Bedrijfsvoering
 • Implementatie omgevingswet
 • Mensen
 • Subtotaal
 • Noodzakelijke voorstellen (structureel)
 • Mienskip
 • CTOS onderdeel taal miv. 2021
 • Algemene dekkingsmiddelen
 • Verlaging opcenten miv 2020
 • Subtotaal
 • Totaal voorstellen
 • Totaal
 • 1.800
 • 1.750
 • -1.750
 • 3.000
 • 1.000
 • 3.500
 • 1.000
 • 250
 • 4.000
 • 3.000
 • 201
 • 17.751
 • 1.000
 • 1.410
 • 2.500
 • 300
 • 1.000
 • 525
 • 6.735
 • 3.850
 • 20.097
 • 23.947
 • 48.433
 • Bedrijfs-voering
 • 126
 • -126
 • 364
 • 20
 • 267
 • 68
 • Totaal excl. bedrijfs-voering
 • 1.800
 • 1.624
 • -1.624
 • 3.000
 • 1.000
 • 3.500
 • 1.000
 • 250
 • 4.000
 • 2.636
 • 201
 • 364
 • 980
 • 1.410
 • 2.233
 • 232
 • 1.000
 • 525
 • 356
 • 3.850
 • 20.097
 • 2.017
 • 317
 • -317
 • 28
 • 28
 • 10
 • 27
 • 37
 • 65
 • 2.018
 • 540
 • 490
 • -490
 • 250
 • 500
 • 500
 • 386
 • 201
 • 84
 • 2.461
 • 98
 • 470
 • 168
 • 222
 • 250
 • 125
 • 149
 • 1.482
 • 3.943
 • 2.019
 • 900
 • 479
 • -479
 • 750
 • 500
 • 500
 • 250
 • 2.000
 • 750
 • 84
 • 5.734
 • 882
 • 470
 • 1.062
 • 250
 • 200
 • 124
 • 2.988
 • 8.722
 • 2.020
 • 360
 • 337
 • -337
 • 1.000
 • 1.000
 • 1.600
 • 750
 • 84
 • 4.794
 • 470
 • 270
 • 250
 • 200
 • 28
 • 1.218
 • 10.010
 • 10.010
 • 16.022
 • 2021 ev
 • 1.000
 • 2.500
 • 400
 • 750
 • 84
 • 4.734
 • 733
 • 250
 • 28
 • 1.011
 • 3.850
 • 10.087
 • 13.937
 • 19.682

*   De ondernemer centraal € 4 mln. aanvullend uit bestaande budgetten
** De Welle € 6 mln. aanvullend uit investeringsagenda Drachten-Heerenveen

Print deze pagina