Kadernota 2019

Begroting

Dit is de laatste kadernota van deze coalitieperiode, daarom staat deze kadernota in het teken van afronden en vooruit kijken. Aan de ene kant is deze nota daarom terughoudend, om het komende college de maximale vrijheid voor eigen afwegingen te laten. Daarom staan in deze kadernota alleen voorstellen die dan wel noodzakelijk zijn om de voornemens in het coalitieakkoord tot een goed einde te brengen, dan wel voorstellen die op andere gronden strikt noodzakelijk zijn (vanwege onverwachte ontwikkelingen, bijvoorbeeld).

Aan de andere kant staan in deze nota een aantal lessen en ervaringen van de afgelopen jaren en kijkt deze kadernota al enigszins vooruit. Die lessen staan vooral in het licht van een veranderende financiële situatie, en de gevolgen daarvan voor vooral het beleid dat we tot nu toe met tijdelijke middelen financierden.

In hoofdstuk 2 bieden we de gebruikelijke blik op hoofdlijnen op de stand en toekomst van de provinciale financiën. Daaruit blijkt dat er vooralsnog wat betreft structurele middelen ruimte is, maar dat die ruimte wat betreft tijdelijke middelen juist duidelijk af zal nemen. Dat geeft aanleiding voor een bezinning op de omgang met die financiën.

In hoofdstuk 3 staan daarom een aantal mogelijkheden voor heroverweging van structurele middelen, maar ook adviezen over hoe in de toekomst in het algemeen anders met de provinciale middelen om te springen, om die verwachte (relatieve) krapte aan tijdelijke middelen op te vangen.

In hoofdstuk 4 staan, ten slotte, een aantal voorstellen die nodig zijn om het coalitieakkoord succesvol af te ronden, en daarnaast een aantal voorstellen die andere gronden noodzakelijk tot zelfs onvermijdelijk zijn.

Hieronder kunt u de kadernota 2019 bekijken.

Print deze pagina