Programma 7: Sociaal beleid en zorg

7.3 Sport

Begroting

Wat willen we bereiken?

Ons sportbeleid omvat breedtesport, Friese sporten, talentontwikkeling en topsport. De breedtesport stimuleren we  via een kennis- en expertisecentrum, Sport Fryslân. Daarbij is er speciaal aandacht voor doelgroepen als ouderen en gehandicapten. Onze inspanningen op het gebied van talentontwikkeling en topsport staan met name in relatie tot Thialf, Topsport Noord en het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO). Wij dragen bij aan sportevenementen op al deze terreinen en aan het jaarlijkse sportgala. Voor onze inzet rond Thialf verwijzen we overigens naar de paragraaf Grote Projecten.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • Met het Expertisecentrum Sport Fryslân de breedtesport ondersteunen en aanjagen.
 • De Friese sporten stimuleren door de subsidiëring van Friese sportbonden, de Friese sporten in het onderwijs te verankeren en het Masterplan Fryske sporten uit te voeren, met als doel om de Friese cultuursporten te behouden.
 • Bijdragen aan topsport- en talentontwikkeling in Fryslân door enerzijds het Centrum Topsport en Onderwijs Heerenveen te ondersteunen, en anderzijds talentontwikkeling te bevorderen middels de ondersteuning van sporttalenten en de versterking van de kernsporten.
 • Sportevenementen en het Sportgala in Fryslân ondersteunen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Sportevenementen en sportclinics op het gebied van de Fryske Sporten. De evenementen moeten een bovengemeentelijk karakter hebben en bij de sportclinics moet het gaan om projecten van maximaal 6 maanden. Minimaal 7 sportevenementen en sportclinics.
Grootschalige sportevenementen. Betreft de organisatie van bovenlokale sport- en beweegevenementen, ter pormotie van de sport en van de provincie. Minimaal 5 grootschalige sportevenementen.
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 1.428 
 • 0
 • 1.428
 • Begroting 2016
 • 1.403
 • 0
 • 1.403
 • Begroting 2017
 • 1.090
 • 0
 • 1.090
 • Begroting 2018
 • 998
 • 0
 • 998
 • Begroting 2019
 • 1.002
 • 0
 • 1.002
 • Begroting 2020
 • 999
 • 0
 • 999

Toelichting:

De begrote lasten dalen van € 1,4 miljoen in 2016 naar € 1,0 miljoen in 2020. Deze daling wordt met name veroorzaakt door de afloop van het subsidiebudget voor het Centrum voor Topsport en Onderwijs.

Beleidsveld 7.3 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.428
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.403
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.090
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 998
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.002
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 999

Beleidsveld 7.3 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Fries sportgala & sportprijzen
 • Friese sporten
 • Friese sporten Koninklijke Nederlandse Kaatsbond
 • Friese sporten watersportvereniging Sneek (Sneek-week)
 • Grootschalige sportevenementen
 • Steunfunctie instelling St Sport Friesland
 • Topsport Noord
 • Centrum topsport en onderwijs Heerenveen
 • Sportnota
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 15
 • 151
 • 44
 • 5
 • 111
 • 589
 • 25
 • 941
 • 207
 • 163
 • 370
 • 117
 • 117
 • 1.428
 • Begr 2016 Lasten
 • 16
 • 141
 • 45
 • 5
 • 108
 • 597
 • 26
 • 937
 • 343
 • 0
 • 343
 • 123
 • 123
 • 1.403
 • Begr 2017 Lasten
 • 16
 • 141
 • 45
 • 5
 • 108
 • 597
 • 26
 • 937
 • 93
 • 0
 • 93
 • 60
 • 60
 • 1.090
 • Begr 2018 Lasten
 • 16
 • 141
 • 45
 • 5
 • 108
 • 597
 • 26
 • 937
 • 0
 • 0
 • 0
 • 61
 • 61
 • 998
 • Begr 2019 Lasten
 • 16
 • 141
 • 45
 • 5
 • 108
 • 597
 • 26
 • 937
 • 0
 • 0
 • 0
 • 65
 • 65
 • 1.002
 • Begr 2020 Lasten
 • 16
 • 141
 • 45
 • 5
 • 108
 • 597
 • 26
 • 937
 • 0
 • 0
 • 0
 • 62
 • 62
 • 999

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Met het Expertisecentrum Sport Fryslân de breedtesport ondersteunen en aanjagen.
2 De Friese sporten stimuleren door de subsidiëring van Friese sportbonden, de Friese sporten in het onderwijs verankeren en het Masterplan Fryske sporten uitvoeren, met als doel om de Friese cultuursporten te behouden.
3 Bijdragen aan topsport- en talentontwikkeling in Fryslân door enerzijds het Centrum Topsport en Onderwijs Heerenveen te ondersteunen, en anderzijds talentontwikkeling te bevorderen door middel van het ondersteunen van sporttalenten en het versterken van de kernsporten.
4 Sportevenementen en het Sportgala in Fryslân ondersteunen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Sportevenementen en sportclinics op het gebied van de Fryske Sporten De evenementen moeten een bovengemeentelijk karakter hebben en bij de sportclinics moet het gaan om projecten van maximaal 6 maanden. Minimaal 7 sportevenementen en sportclinics
Grootschalige sportevenementen Betreft de organisatie van bovenlokale sport- en beweegevenementen, ter promotie van de sport en van de provincie. Minimaal 5 grootschalige sportevenementen

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Met het Expertisecentrum Sport Fryslân de breedtesport ondersteunen en aanjagen.
2 De Friese sporten stimuleren door de subsidiëring van Friese sportbonden, de Friese sporten in het onderwijs verankeren en het Masterplan Fryske sporten uitvoeren, met als doel om de Friese cultuursporten te behouden.
3 Bijdragen aan topsport- en talentontwikkeling in Fryslân door enerzijds het Centrum Topsport en Onderwijs Heerenveen te ondersteunen, en anderzijds talentontwikkeling te bevorderen door middel van het ondersteunen van sporttalenten en het versterken van de kernsporten.
4 Sportevenementen en het Sportgala in Fryslân ondersteunen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Sportevenementen en sportclinics op het gebied van de Fryske Sporten De evenementen moeten een bovengemeentelijk karakter hebben en bij de sportclinics moet het gaan om projecten van maximaal 6 maanden. Minimaal 7 sportevenementen en sportclinics
Grootschalige sportevenementen Betreft de organisatie van bovenlokale sport- en beweegevenementen, ter promotie van de sport en van de provincie. Minimaal 5 grootschalige sportevenementen

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Ons  sportbeleid omvat breedtesport, Friese sporten, talentontwikkeling en topsport. De breedtesport stimuleren we  via een kennis- en expertisecentrum, Sport Fryslân. Daarbij is er speciaal aandacht voor doelgroepen als ouderen en gehandicapten. Onze inspanningen op het gebied van talentontwikkeling en topsport staan met name in relatie tot Thialf, Topsport Noord en het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO). Wij dragen bij aan sportevenementen op al deze terreinen en aan het jaarlijkse sportgala. Voor onze inzet rond Thialf verwijzen we overigens naar de paragraaf Grote Projecten.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
7.3 Sport

Toelichting:

In 2017 hebben we alle plannen op sportgebied volledig kunnen realiseren. Er is ingezet op de onderwerpen: breedtesport, talentontwikkeling, topsport, Friese sporten en sportevenementen/sportgala. De beschikbare middelen zijn eveneens volgens planning besteed, er is bijna geen sprake van onder- of overschrijding.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Met het Expertisecentrum Sport Fryslân de breedtesport ondersteunen en aanjagen.
2 De Friese sporten stimuleren door de subsidiëring van Friese sportbonden, de Friese sporten in het onderwijs verankeren en het Masterplan Fryske sporten uitvoeren, met als doel om de Friese cultuursporten te behouden.
3 Bijdragen aan topsport- en talentontwikkeling in Fryslân door enerzijds het Centrum Topsport en Onderwijs Heerenveen te ondersteunen, en anderzijds talentontwikkeling te bevorderen door middel van het ondersteunen van sporttalenten en het versterken van de kernsporten.
4 Sportevenementen en het Sportgala in Fryslân ondersteunen.

Toelichting:

De gewenste resultaten zijn grotendeels bereikt. De gewenste resultaten zijn nader uitgewerkt in de beleidsbrief/ uitvoeringsplan mei Hert, Holle en Hannen 2017 t/m 2020. In het kader van de talentontwikkeling hebben we de kernsporten versterkt en sporttalenten ondersteund. Het project Fryske Sport yn dyn Klasse is een succes. Veel jongeren komen mede door dit project in aanraking met de Fryske Sporten. Met name de nieuwe ijsbanen Thialf en de 11Stedenhal hebben er toe bijgedragen dat het Schoolschaatsen is toegenomen. Het Sportgala Fryslân is in 2017 voor het laatst gehouden in de huidige vorm. Verder hebben we grootschalige sportevenementen ondersteund met subsidie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Realisatie 2017
Sportevenementen en sportclinics op het gebied van de Fryske Sporten De evenementen moeten een bovengemeentelijk karakter hebben en bij de sportclinics moet het gaan om projecten van maximaal 6 maanden. Minimaal 7 sportevenementen en sportclinics 9 sportevenementen en sportclinics
Grootschalige sportevenementen Betreft de organisatie van bovenlokale sport- en beweegevenementen, ter promotie van de sport en van de provincie. Minimaal 5 grootschalige sportevenementen 25 grootschalige sportevenementen

Toelichting:

Op het gebied van Fryske Sporten hebben negen evenementen een bijdrage ontvangen. Dit betreft met name het Frysk damjen, skútsjesilen en het keatsen.
Het aantal grootschalige sportevenementen die een bijdrage hebben ontvangen bedraagt 25. Dit betreffen sportevenementen op het terrein van o.a. paardensport, wielerronden, schaatsen, korfbal en suppen. Dit betreft een nieuwe indicator die achteraf gezien wat te voorzichtig ingeschat is. Er werd rekening gehouden met één grote en vier kleine aanvragen. De grote aanvraag is niet binnen gekomen, waardoor er meer kleinere aanvragen gehonoreerd konden worden. Daarnaast is het plafond wat hoger opengesteld, wat ook tot meer beschikkingen heeft geleid.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 928
 • 390
 • 1.318
 • 3
 • 3
 • 1.315
 • -50
 • 1.265
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 996
 • 384
 • 1.380
 • 0
 • 0
 • 1.380
 • 0
 • 1.380
 • Rekening 2017
 • 982
 • 379
 • 1.361
 • 0
 • 0
 • 1.361
 • 8
 • 1.368
 • Saldo begroting en rekening
 • 14
 • 5
 • 19
 • 0
 • 0
 • 19
 • -8
 • 12

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 12.000 in dit beleidsveld.

Structurele budgetten
De lagere lasten van € 14.000 betreffen de subsidieregelingen voor sport. Het aantal subsidieaanvragen oversteeg de verwachting, maar de aangevraagde bedragen waren lager dan het subsidieplafond.

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • Fries sportgala & sportprijzen
 • Friese sporten
 • Friese sporten Koninklijke Nederlandse Kaatsbond
 • Friese sporten watersportvereniging Sneek (Sneek-week)
 • Grootschalige sportevenementen
 • Steunfunctie instelling St Sport Friesland
 • Topsport Noord
 • Structurele budgetten
 • Centrum topsport en onderwijs Heerenveen
 • European sport for all games
 • Opening Thialf
 • Sport algemeen
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Grootschalige sportevenementen
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 15
 • 136
 • 45
 • 5
 • 105
 • 597
 • 26
 • 928
 • 340
 • 50
 • 390
 • 1.318
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1.315
 • Begroting 2017
 • 16
 • 165
 • 45
 • 5
 • 143
 • 597
 • 26
 • 996
 • 343
 • 31
 • 10
 • 384
 • 1.380
 • 1.380
 • Besteding 2017
 • 16
 • 165
 • 45
 • 5
 • 129
 • 597
 • 26
 • 982
 • 343
 • 31
 • 5
 • 379
 • 1.361
 • 1.361
 • Saldo 2017
 • 0
 • 0
 • 14
 • 0
 • 0
 • 14
 • 0
 • 0
 • 5
 • 5
 • 19
 • 19
Print deze pagina