Programma 11: Bedrijfsvoering

Tweede bestuursrapportage

Het programma bedrijfsvoering is vastgesteld in de vergadering van 28 juni 2017 en is opgenomen in bijlage VII van de 2e bestuursrapportage. Door op deze link te klikken kunt u het programma direct benaderen. Onderstaand de rapportage.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • 11.1 Mensen
 • 11.2 Middelen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 11.1 Mensen
 • 11.2 Middelen
 • Totaal baten
 • Lasten-baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 78.606
 • 12.680
 • 91.287
 • 15.478
 • 438
 • 15.916
 • 75.371
 • Voorstel Begrotings-wijziging
 • -783
 • -465
 • -1.248
 • -167
 • 0
 • -167
 • -1.081
 • Realisatie per 1-9
 • 33.411
 • 8.740
 • 42.151
 • 1.631
 • 445
 • 2.076
 • 40.075
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 9.366
 • 1.452
 • 10.818
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10.818
 • Saldo
 • 35.046
 • 2.024
 • 37.070
 • 13.680
 • -7
 • 13.673
 • 23.397

Toelichting:

Lasten.
Bij het onderdeel mensen betreft het met name de salarissen van provinciaal personeel die tot en met juni zijn verwerkt. Daarnaast de kosten van externe inhuur en inhuur netwerk.
Onder het onderdeel middelen vallen onder andere de afschrijvingslasten waarvan een deel nog doorbelast moet worden.

Baten.
Op basis van de gerealiseerde inzet van personeel en externe inhuur zullen deze kosten in rekening gebracht worden bij derden of bij de infrastructurele projecten.

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 668
 • 77.482
 • 78.150
 • 3.029
 • 5.811
 • 759
 • 3.539
 • 13.137
 • 91.287
 • 172
 • 11.701
 • 11.872
 • 505
 • 3.539
 • 4.044
 • 15.916
 • 75.371
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • -1.534
 • 0
 • 286
 • 0
 • -1.248
 • -1.248
 • 0
 • -167
 • -167
 • 0
 • 0
 • 0
 • -167
 • -1.081
 • Realisatie per 1-9
 • 179
 • 41.006
 • 41.185
 • 153
 • 54
 • 759
 • 0
 • 966
 • 42.151
 • 70
 • 1.872
 • 1.942
 • 135
 • 0
 • 135
 • 2.076
 • 40.075
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 19
 • 10.658
 • 10.677
 • 140
 • 0
 • 0
 • 0
 • 140
 • 10.818
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 10.818
 • Saldo
 • 470
 • 25.817
 • 26.287
 • 1.202
 • 5.757
 • 286
 • 3.539
 • 10.783
 • 37.070
 • 102
 • 9.662
 • 9.764
 • 371
 • 3.539
 • 3.909
 • 13.673
 • 23.397
Print deze pagina