1. Overzicht grote projecten

Tweede bestuursrapportage

Bij de grote infrastructurele projecten gaat het om de volgende projecten:

Infrastructurele projecten

1.   Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden-Vrijbaan
1a. N31 Haak om Leeuwarden
1b. Drachtsterweg en omgeving
1c. Stationsomgeving (busstation)
2.   N31 Traverse Harlingen
3.   Verruiming Prinses Margrietkanaal
4.   N381 Drachten-Drentse grens
5.   De Centrale As
5a. De weg
5b. De gebiedsontwikkeling fase 1 en 2
5c. Kansen in Kernen
6.   Investeringsagenda Drachten Heerenveen
7.   Knooppunt Joure
8.   Spoorprojecten
8a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
8b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen
8c. Station Werpsterhoeke
8d. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek

Gewenste resultaten

  Beleid Tijd Geld
1. Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden Vrij-Baan:
1a. N31 Haak om Leeuwarden en Westelijke invalsweg
1b. Drachtsterweg en omgeving
1c. Stationsomgeving (busstation)
2. N31 Traverse Harlingen
3. Verruiming Prinses Margrietkanaal
4. N381 Drachten-Drentse grens
5a. De Centrale As – aanleg weg
5b. De Centrale As – gebiedsontwikkeling fase 1 en 2
5c. De Centrale As –Kansen in Kernen
6. Investeringsagenda Drachten-Heerenveen
7. Knooppunt Joure
8a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
8b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden - Groningen
8c. Station Werpsterhoeke
8d. Capaciteitsvergroting Leeuwarden - Sneek

Overige projecten

9.   Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)
10. RUG / Campus Fryslân
11. Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018
12. Europese watertechnologiehub
13. De Nieuwe Afsluitdijk
14. Dairy Campus
15. Breedbandinfrastructuur in Fryslân
16. Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
17. Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel

Gewenste resultaten

  Beleid Tijd Geld
9. Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)
10. RUG/Campus Fryslân
11. Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018
12. Europese watertechnologiehub
13. De Nieuwe Afsluitdijk
14. Dairy Campus (voorstel: opnemen in programma 6)
15. Breedbandinfrastructuur in Fryslân
16. Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
17. Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel

 

Print deze pagina