Voorstel begrotingswijzigingen PS

Programma 1: Bestuur

Programma 2: Verkeer en vervoer

Programma 3: Water

Programma 4: Milieu

Programma 5: Landelijk gebied

Programma 6: Economie, toerisme en recreatie

Programma 7: Sociaal beleid en zorg

Programma 8: Cultuur, taal en onderwijs

Programma 9: Ruimte en wonen

Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen

Programma 11: Bedrijfsvoering

Print deze pagina