Rapportage wijzigingen onder mandaat GS

Tweede bestuursrapportage

Op basis van de nota uitvoering begroting hebben wij de bevoegdheid om voor specifieke onderdelen de begroting te wijzigen.

1) Bijdrage derden

In het geval dat bijdragen van derden voor een bepaald doel worden ontvangen, nemen wij deze in de begroting op. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma aangegeven welke middelen van derden wij hebben ontvangen.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 4
 • 5
 • 6
 • 9
 • 10
 • Baten
 • 2
 • 4
 • 5
 • 6
 • 9
 • 10
 • Omschrijving
 • Verkeer en vervoer
 • Milieu
 • Landelijk gebied
 • Economie, toerisme en recreatie
 • Ruimte en wonen
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Verkeer en vervoer
 • Milieu
 • Landelijk gebied
 • Economie, toerisme en recreatie
 • Ruimte en wonen
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal baten
 • 2.017
 • 60.804
 • -220
 • 133
 • 3.483
 • 4
 • 147
 • 64.351
 • 60.804
 • -220
 • 133
 • 3.483
 • 4
 • 147
 • 64.351
 • 2.018
 • 5.000
 • 5.000
 • 5.000
 • 5.000
 • 2.019
 • 8.833
 • 8.833
 • 8.833
 • 8.833
 • 2.020
 • 2.021

Overlopende passiva x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 5
 • Omschrijving
 • Verkeer en vervoer
 • Landelijk gebied
 • Totaal lasten
 • 2.017
 • 40.454
 • 150
 • 40.604
 • 2.018
 • 2.019
 • 2.020
 • 2.021

2) Investeringen

Verschuivingen en bijdrage derden met betrekking tot investeringen worden hier opgenomen. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma de mutatie opgenomen.

Investeringen x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 3
 • 5
 • Baten
 • 2
 • 3
 • 5
 • Omschrijving
 • Verkeer en vervoer
 • Water
 • Landelijk gebied
 • Totaal lasten
 • Verkeer en vervoer
 • Water
 • Landelijk gebied
 • Totaal baten
 • 2.017
 • 176
 • 168
 • -307
 • 36
 • 343
 • -207
 • 136
 • 2.018
 • 100
 • 100
 • 2.019
 • 168
 • 168
 • 2.020
 • 2.021

3) Nominaal

Op basis van de nota uitvoering begroting kan Gedeputeerde Staten nominaal toedelen aan posten binnen de begroting.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 1
 • 2
 • 4
 • 7+8
 • 8
 • 10
 • 10
 • Omschrijving
 • Bestuur
 • Verkeer en vervoer
 • Milieu
 • Sociaal beleid en Cultuur, taal en onderwijs
 • Cultuur, taal en onderwijs
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Stelpost nominaal
 • Totaal lasten
 • 2.017
 • 20
 • 33
 • 0
 • -53
 • 0
 • 2.018
 • 5
 • 239
 • -141
 • 20
 • 0
 • -122
 • 0
 • 2.019
 • 2
 • 239
 • -141
 • 20
 • 0
 • -112
 • 0
 • 2.020
 • 2
 • 239
 • -151
 • 20
 • 0
 • -109
 • 0
 • 2.021
 • 2
 • 239
 • -151
 • 20
 • 0
 • -109
 • 0

4) Financieel kader

Op basis van de nota uitvoering begroting kan Gedeputeerde Staten periodiek de dividend raming actualiseren op basis van nieuw inzicht in de ontwikkeling van uitgaven en inkomsten.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 10
 • Omschrijving
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Begrotingssaldo
 • Totaal lasten
 • 2.017
 • 371
 • -371
 • 0
 • 2.018
 • 2.019
 • 2.020
 • 2.021

Overlopende passiva x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • Baten
 • 2
 • Omschrijving
 • Totaal lasten
 • Verkeer en vervoer
 • Totaal baten
 • 2.017
 • 371
 • 371
 • 2.018
 • 2.019
 • 2.020
 • 2.021

5) Schuiven binnen programma’s

Op basis van de nota uitvoering begroting wordt voorgesteld om een aantal wijzigingen binnen de programma’s door te voeren. Alle mutaties verlopen budgettair neutraal en zijn niet van invloed op de realisatie van de doelen en resultaten.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • 4
 • 4
 • 4
 • 8
 • 8
 • Omschrijving
 • Milieubeleidsplan wettelijke taken
 • DU Provinciale bijdrage uitvoering BRZO tkane FUOV 2015-2018
 • Omgevingsveiligheid
 • Taalkado
 • Friese taal Rijk
 • Totaal lasten
 • 2.017
 • -147
 • -50
 • 197
 • -50
 • 50
 • 0
 • 2.018
 • 0
 • 2.019
 • 0
 • 2.020
 • 0
 • 2.021
 • 0
Print deze pagina