Programma 7: Sociaal beleid en zorg

7.2 Jeugdzorg

Begroting

Wat willen we bereiken?

Met ingang van 2016 is deze taak gedecentraliseerd van de provincies naar de gemeenten. Vanwege de financiele afwikkeling in 2016 is dit beleidsveld nog opgenomen in de begroting 2017. In 2018 maakt dit beleidsveld geen onderdeel meer uit van de begroting.

Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 485 
 • 142
 • 343
 • Begroting 2016
 • 36
 • 0
 • 36
 • Begroting 2017
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2018
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2019
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2020
 • 0
 • 0
 • 0

Beleidsveld 7.2 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Tijdelijke budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Steun initiatieven beperking instroom jeugdzorg
 • Realisatie 2015 Baten
 • 142
 • 142
 • 0
 • 142
 • 343
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 36
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Beleidsveld 7.2 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Tijdelijke budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Invoering jeugdzorg
 • Steun initiatieven beperking instroom jeugdzorg
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 101
 • 22
 • 123
 • 362
 • 362
 • 485
 • Begr 2016 Lasten
 • 0
 • 36
 • 36
 • 0
 • 0
 • 36
 • Begr 2017 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begr 2018 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begr 2019 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begr 2020 Lasten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Eerste bestuursrapportage

Met ingang van 2015 is deze taak gedecentraliseerd van de provincies naar de gemeenten. Vanwege de laatste financiële afwikkelingen in 2017 is dit beleidsveld nog opgenomen in de P&C-documenten. In 2018 maakt dit beleidsveld geen onderdeel meer uit van de begroting.

Tweede bestuursrapportage

Met ingang van 2015 is deze taak gedecentraliseerd van de provincies naar de gemeenten. Vanwege de laatste financiële afwikkelingen in 2017 is dit beleidsveld nog opgenomen in de P&C-documenten. In 2018 maakt dit beleidsveld geen onderdeel meer uit van de begroting.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Met ingang van 2016 is deze taak gedecentraliseerd van de provincies naar de gemeenten. Vanwege de financiële afwikkeling in 2016 is dit beleidsveld nog opgenomen in de begroting 2017. In 2018 maakt dit beleidsveld geen onderdeel meer uit van de begroting.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 20
 • 20
 • 57
 • 57
 • -37
 • -36
 • -73
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Rekening 2017
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Saldo begroting en rekening
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • Steun initiatieven beperking instroom jeugdzorg
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Steun initiatieven beperking instroom jeugdzorg
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 20
 • 20
 • 20
 • 57
 • 57
 • 57
 • -37
 • Begroting 2017
 • Besteding 2017
 • Saldo 2017
Print deze pagina