Programma 7: Sociaal beleid en zorg

Portefeuillehouder: gedeputeerde Michiel Schrier

Begroting

Ambities

Met ingang van 2017 is het Plan van Aanpak Transitie Sociaal Beleid en Zorg beëindigd en is er geen zelfstandig sociaal beleid meer. We streven naar inclusieve beleidsontwikkeling. Dat wil zeggen dat we bij al ons beleid rekening houden met sociale aspecten. We geven speciale aandacht aan ouderen en investeren in zeggenschap en spreiding van zorgvoorzieningen. Via het kansenfonds willen we projecten mogelijk maken, die Friezen nieuwe kansen geven op deelname in de mienskip.

Sport is een belangrijk middel voor veel Friezen om deel uit te maken van de lokale gemeenschap. Topsport is een inspirerend voorbeeld voor veel sporters. De topsportstatus van Thialf en het Centrum Topsport en Onderwijs is daarom van groot belang. In het kader van het sportbeleid stimuleren wij verder de Friese sporten en zetten wij in op de breedtesport en talentontwikkeling.

Vastgestelde beleidsnotities

Bekijk uitgebreide tabellen

Lasten en baten programma 7 Sociaal beleid en zorg

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 6.974
 • 151
 • 6.823
 • Begroting 2016
 • 8.088
 • 0
 • 8.088
 • Begroting 2017
 • 7.299
 • 0
 • 7.299
 • Begroting 2018
 • 4.528
 • 0
 • 4.528
 • Begroting 2019
 • 4.315
 • 0
 • 4.315
 • Begroting 2020
 • 2.764
 • 0
 • 2.764

Programma 7 baten doorklik

 • Beleidsveld
 • 7.1 Sociaal beleid
 • 7.2 Jeugdzorg
 • 7.3 Sport
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 9
 • 142
 • 0
 • 0
 • 6.823
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.088
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.299
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.528
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.315
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.764

Programma 7 lasten doorklik

 • Beleidsveld
 • 7.1 Sociaal beleid
 • 7.2 Jeugdzorg
 • 7.3 Sport
 • Totaal lasten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 5.061
 • 485
 • 1.428
 • 6.974
 • Begr 2016 Lasten
 • 6.649
 • 36
 • 1.403
 • 8.088
 • Begr 2017 Lasten
 • 6.209
 • 0
 • 1.090
 • 7.299
 • Begr 2018 Lasten
 • 3.530
 • 0
 • 998
 • 4.528
 • Begr 2019 Lasten
 • 3.314
 • 0
 • 1.002
 • 4.315
 • Begr 2020 Lasten
 • 1.765
 • 0
 • 999
 • 2.764

Eerste bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Met ingang van 2017 is het Plan van Aanpak Transitie Sociaal Beleid en Zorg beëindigd en is er geen zelfstandig sociaal beleid meer. We streven naar inclusieve beleidsontwikkeling. Dat wil zeggen dat we bij al ons beleid rekening houden met sociale aspecten. We geven speciale aandacht aan ouderen en investeren in zeggenschap en spreiding van zorgvoorzieningen. Via het kansenfonds willen we projecten mogelijk maken, die Friezen nieuwe kansen geven op deelname in de mienskip.

Sport is een belangrijk middel voor veel Friezen om deel uit te maken van de lokale gemeenschap. Topsport is een inspirerend voorbeeld voor veel sporters. De topsportstatus van Thialf en het Centrum Topsport en Onderwijs is daarom van groot belang. In het kader van het sportbeleid stimuleren wij verder de Friese sporten en zetten wij in op de breedtesport en talentontwikkeling.

 

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 3.826
 • 3.621
 • 7.446
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.446
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • -495
 • -495
 • 0
 • 0
 • 0
 • -495
 • Realisatie per 1-4
 • 1.982
 • 417
 • 2.399
 • 0
 • 39
 • 39
 • 2.359
 • Vastgelegde verplichtingen
 • 41
 • 958
 • 999
 • 0
 • 0
 • 0
 • 999
 • Saldo
 • 1.803
 • 1.751
 • 3.554
 • 0
 • -39
 • -39
 • 3.593

7. Sociaal beleid en zorg

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 3.826
 • 3.826
 • 3.466
 • 155
 • 3.621
 • 7.446
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.446
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • -495
 • 0
 • -495
 • -495
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -495
 • Realisatie per 1-4
 • 1.982
 • 1.982
 • 417
 • 0
 • 417
 • 2.399
 • 0
 • 0
 • 39
 • 0
 • 39
 • 39
 • 2.359
 • Vastgelegde verplichting per 1-4
 • 41
 • 41
 • 958
 • 0
 • 958
 • 999
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 999
 • Saldo
 • 1.803
 • 1.803
 • 1.596
 • 155
 • 1.751
 • 3.554
 • 0
 • 0
 • -39
 • 0
 • -39
 • -39
 • 3.593

Tweede bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Met ingang van 2017 is het Plan van Aanpak Transitie Sociaal Beleid en Zorg beëindigd en is er geen zelfstandig sociaal beleid meer. We streven naar inclusieve beleidsontwikkeling. Dat wil zeggen dat we bij al ons beleid rekening houden met sociale aspecten. We geven speciale aandacht aan ouderen en investeren in zeggenschap en spreiding van zorgvoorzieningen. Via het kansenfonds willen we projecten mogelijk maken, die Friezen nieuwe kansen geven op deelname in de mienskip.

Sport is een belangrijk middel voor veel Friezen om deel uit te maken van de lokale gemeenschap. Topsport is een inspirerend voorbeeld voor veel sporters. De topsportstatus van Thialf en het Centrum Topsport en Onderwijs is daarom van groot belang. In het kader van het sportbeleid stimuleren wij verder de Friese sporten en zetten wij in op de breedtesport en talentontwikkeling.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 3.826
 • 3.066
 • 6.891
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.891
 • Voorstel Begrotings-wijziging
 • 0
 • -906
 • -906
 • 0
 • 0
 • 0
 • -906
 • Realisatie per 1-9
 • 3.081
 • 1.217
 • 4.298
 • 0
 • 39
 • 39
 • 4.258
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 35
 • 486
 • 521
 • 0
 • 0
 • 0
 • 521
 • Saldo
 • 710
 • 456
 • 1.166
 • 0
 • -39
 • -39
 • 1.206

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Tijdelijke budgetten
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 3.826
 • 3.826
 • 2.911
 • 155
 • 3.066
 • 6.891
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.891
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • -906
 • 0
 • -906
 • -906
 • 0
 • 0
 • 0
 • -906
 • Realisatie per 1-9
 • 3.081
 • 3.081
 • 1.217
 • 0
 • 1.217
 • 4.298
 • 39
 • 39
 • 39
 • 4.258
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 35
 • 35
 • 486
 • 0
 • 486
 • 521
 • 0
 • 0
 • 0
 • 521
 • Saldo
 • 710
 • 710
 • 301
 • 155
 • 456
 • 1.166
 • -39
 • -39
 • -39
 • 1.206

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

Met ingang van 2017 is het Plan van Aanpak Transitie Sociaal Beleid en Zorg beëindigd en is er geen zelfstandig sociaal beleid meer. We streven naar inclusieve beleidsontwikkeling. Dat wil zeggen dat we bij al ons beleid rekening houden met sociale aspecten. We geven speciale aandacht aan ouderen en investeren in zeggenschap en spreiding van zorgvoorzieningen. Via het kansenfonds willen we projecten mogelijk maken, die Friezen nieuwe kansen geven op deelname in de mienskip.

Sport is een belangrijk middel voor veel Friezen om deel uit te maken van de lokale gemeenschap. Topsport is een inspirerend voorbeeld voor veel sporters. De topsportstatus van Thialf en het Centrum Topsport en Onderwijs is daarom van groot belang. In het kader van het sportbeleid stimuleren wij verder de Friese sporten en zetten wij in op de breedtesport en talentontwikkeling.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
7.1 Sociaal beleid
7.2 Jeugdzorg
7.3 Sport

Wat heeft het programma gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 6.731
 • 60
 • 6.671
 • -2.576
 • 4.095
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 6.016
 • 0
 • 6.016
 • -452
 • 5.564
 • Rekening 2017
 • 5.618
 • 39
 • 5.579
 • -199
 • 5.380
 • Saldo begroting en rekening
 • 398
 • -39
 • 437
 • -253
 • 184

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • 7.1 Sociaal Beleid
 • 7.2 Jeugdzorg
 • 7.3 Sport
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 7.1 Sociaal Beleid
 • 7.2 Jeugdzorg
 • 7.3 Sport
 • Totaal lasten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 5.393
 • 20
 • 1.318
 • 6.731
 • 57
 • 3
 • 60
 • 6.671
 • Begroting 2017
 • 4.636
 • 1.380
 • 6.016
 • 6.016
 • Besteding 2017
 • 4.258
 • 1.361
 • 5.618
 • 39
 • 39
 • 5.579
 • Saldo 2017
 • 379
 • 19
 • 398
 • -39
 • -39
 • 437
Print deze pagina