Programma 5: Landelijk gebied

Portefeuillehouder: gedeputeerden Johannes Kramer en Michiel Schrier (voor de Mijnbouwwet)

Begroting

Ambities

Wij streven naar een landelijk gebied met een renderende landbouw en plattelandseconomie (profit) en met een hoogwaardige ecologische en ruimtelijke kwaliteit (planet). We spannen ons in om de balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap te herstellen en Fryslân nog mooier te maken. Daarbij richten we ons op een landbouw die modern en redenderend is en die schoon en zuinig in harmonie met zijn omgeving produceert. We willen dat mensen zich goed voelen in onze provincie en oog hebben voor de waarde van ecologie en ruimtelijke kwaliteit (people). Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij initiatieven, wensen en kwaliteitseisen van mensen dorpen en regio’s.

Vanuit Kulturele Haadstêd 2018 zetten we in op nieuwe verbindingen tussen natuur en cultuur en op een uitwisseling van waarden tussen stedelijke- en plattelandsgemeenschappen.

Vastgestelde beleidsnotities

Bekijk uitgebreide tabellen

Lasten en baten programma 5 Landelijk gebied

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 87.695
 • 4.410
 • 83.285
 • Begroting 2016
 • 106.019
 • 4.899
 • 101.120
 • Begroting 2017
 • 84.452
 • 1.484
 • 82.968
 • Begroting 2018
 • 73.822
 • 1.482
 • 72.340
 • Begroting 2019
 • 68.723
 • 1.385
 • 67.338
 • Begroting 2020
 • 53.477
 • 1.385
 • 52.092

Programma 5 baten doorklik

 • Beleidsveld
 • 5.1 Natuurbeleid
 • 5.2 Landschapsbeleid
 • 5.3 Landbouwbeleid
 • 5.4 Integrale plattelandsontwikkeling
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 2.210
 • 0
 • 48
 • 2.152
 • 4.410
 • 83.285
 • Begr 2016 Baten
 • 1.137
 • 0
 • 350
 • 3.412
 • 4.899
 • 101.120
 • Begr 2017 Baten
 • 1.134
 • 0
 • 350
 • 0
 • 1.484
 • 82.968
 • Begr 2018 Baten
 • 1.132
 • 0
 • 350
 • 0
 • 1.482
 • 72.340
 • Begr 2019 Baten
 • 1.035
 • 0
 • 350
 • 0
 • 1.385
 • 67.338
 • Begr 2020 Baten
 • 1.035
 • 0
 • 350
 • 0
 • 1.385
 • 52.092

Programma 5 lasten doorklik

 • Beleidsveld
 • 5.1 Natuurbeleid
 • 5.2 Landschapsbeleid
 • 5.3 Landbouwbeleid
 • 5.4 Integrale plattelandsontwikkeling
 • Totaal lasten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 47.623
 • 3.057
 • 1.554
 • 35.461
 • 87.695
 • Begr 2016 Lasten
 • 64.168
 • 4.422
 • 1.664
 • 35.765
 • 106.019
 • Begr 2017 Lasten
 • 59.460
 • 3.328
 • 3.315
 • 18.349
 • 84.452
 • Begr 2018 Lasten
 • 51.477
 • 3.176
 • 4.841
 • 14.328
 • 73.822
 • Begr 2019 Lasten
 • 50.243
 • 5.035
 • 3.179
 • 10.266
 • 68.723
 • Begr 2020 Lasten
 • 49.986
 • 1.216
 • 327
 • 1.949
 • 53.477

Eerste bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Wij streven naar een landelijk gebied met een renderende landbouw en plattelandseconomie (profit) en met een hoogwaardige ecologische en ruimtelijke kwaliteit (planet). We spannen ons in om de balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap te herstellen en Fryslân nog mooier te maken. Daarbij richten we ons op een landbouw die modern en redenderend is en die schoon en zuinig in harmonie met zijn omgeving produceert. We willen dat mensen zich goed voelen in onze provincie en oog hebben voor de waarde van ecologie en ruimtelijke kwaliteit (people). Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij initiatieven, wensen en kwaliteitseisen van mensen dorpen en regio’s.

Vanuit Kulturele Haadstêd 2018 zetten we in op nieuwe verbindingen tussen natuur en cultuur en op een uitwisseling van waarden tussen stedelijke- en plattelandsgemeenschappen.

 

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 53.564
 • 37.883
 • 91.447
 • 1.602
 • 1.470
 • 3.072
 • 88.375
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 1.266
 • 1.266
 • 0
 • 0
 • 1.266
 • Realisatie per 1-4
 • 12.336
 • 6.451
 • 18.787
 • 84
 • 1.310
 • 1.393
 • 17.394
 • Vastgelegde verplichtingen
 • 21.215
 • 12.406
 • 33.621
 • 0
 • 0
 • 0
 • 33.621
 • Saldo
 • 20.012
 • 20.293
 • 40.305
 • 1.518
 • 161
 • 1.679
 • 38.626

5. Landelijk gebied

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 10.394
 • 43.067
 • 102
 • 53.564
 • 36.452
 • 19
 • 1.413
 • 37.883
 • 91.447
 • 634
 • 865
 • 102
 • 1.602
 • 34
 • 24
 • 1.413
 • 1.470
 • 3.072
 • 88.375
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.266
 • 0
 • 0
 • 1.266
 • 1.266
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.266
 • Realisatie per 1-4
 • 2.587
 • 9.749
 • 0
 • 12.336
 • 6.077
 • 0
 • 374
 • 6.451
 • 18.787
 • 19
 • 25
 • 39
 • 84
 • 24
 • 6
 • 1.280
 • 1.310
 • 1.393
 • 17.394
 • Vastgelegde verplichting per 1-4
 • 1.127
 • 20.088
 • 0
 • 21.215
 • 11.513
 • 0
 • 893
 • 12.406
 • 33.621
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 33.621
 • Saldo
 • 6.680
 • 13.230
 • 102
 • 20.012
 • 20.128
 • 19
 • 146
 • 20.293
 • 40.305
 • 615
 • 840
 • 63
 • 1.518
 • 10
 • 18
 • 133
 • 161
 • 1.679
 • 38.626

Tweede bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Wij streven naar een landelijk gebied met een renderende landbouw en plattelandseconomie (profit) en met een hoogwaardige ecologische en ruimtelijke kwaliteit (planet). We spannen ons in om de balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap te herstellen en Fryslân nog mooier te maken. Daarbij richten we ons op een landbouw die modern en redenderend is en die schoon en zuinig in harmonie met zijn omgeving produceert. We willen dat mensen zich goed voelen in onze provincie en oog hebben voor de waarde van ecologie en ruimtelijke kwaliteit (people). Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij initiatieven, wensen en kwaliteitseisen van mensen dorpen en regio’s.

Vanuit Kulturele Haadstêd 2018 zetten we in op nieuwe verbindingen tussen natuur en cultuur en op een uitwisseling van waarden tussen stedelijke- en plattelandsgemeenschappen.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 56.756
 • 38.420
 • 95.176
 • 1.602
 • 1.661
 • 3.263
 • 91.914
 • Voorstel Begrotings-wijziging
 • -4.273
 • -2.717
 • -6.990
 • -378
 • 20
 • -358
 • -6.632
 • Realisatie per 1-9
 • 27.096
 • 14.430
 • 41.526
 • 878
 • 1.583
 • 2.461
 • 39.065
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 18.542
 • 10.033
 • 28.575
 • 0
 • 0
 • 0
 • 28.575
 • Saldo
 • 6.845
 • 11.240
 • 18.085
 • 346
 • 98
 • 443
 • 17.641

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 10.311
 • 46.343
 • 102
 • 56.756
 • 36.771
 • 169
 • 0
 • 1.480
 • 38.420
 • 95.176
 • 634
 • 865
 • 102
 • 1.602
 • 82
 • 99
 • 0
 • 1.480
 • 1.661
 • 3.263
 • 91.914
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • -4.273
 • 0
 • -4.273
 • -2.717
 • 0
 • 0
 • 0
 • -2.717
 • -6.990
 • -378
 • 0
 • 0
 • -378
 • 20
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20
 • -358
 • -6.632
 • Realisatie per 1-9
 • 5.604
 • 21.492
 • 0
 • 27.096
 • 13.174
 • 0
 • 151
 • 1.104
 • 14.430
 • 41.526
 • 71
 • 768
 • 39
 • 878
 • 94
 • 16
 • 151
 • 1.322
 • 1.583
 • 2.461
 • 39.065
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 129
 • 18.414
 • 0
 • 18.542
 • 9.677
 • 0
 • 0
 • 356
 • 10.033
 • 28.575
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 28.575
 • Saldo
 • 4.578
 • 2.164
 • 102
 • 6.845
 • 11.203
 • 169
 • -151
 • 20
 • 11.240
 • 18.085
 • 185
 • 97
 • 63
 • 346
 • 8
 • 83
 • -151
 • 158
 • 98
 • 443
 • 17.641

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

Wij streven naar een landelijk gebied met een renderende landbouw en plattelandseconomie (profit) en met een hoogwaardige ecologische en ruimtelijke kwaliteit (planet). We spannen ons in om de balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap te herstellen en Fryslân nog mooier te maken. Daarbij richten we ons op een landbouw die modern en redenderend is en die schoon en zuinig in harmonie met zijn omgeving produceert.
We willen dat mensen zich goed voelen in onze provincie en oog hebben voor de waarde van ecologie en ruimtelijke kwaliteit (people). Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij initiatieven, wensen en kwaliteitseisen van mensen dorpen en regio’s.

Vanuit Kulturele Haadstêd 2018 zetten we in op nieuwe verbindingen tussen natuur en cultuur en op een uitwisseling van waarden tussen stedelijke- en plattelandsgemeenschappen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
5.1 Natuurbeleid
5.2 Landschapsbeleid
5.3 Landbouwbeleid
5.4 Integrale plattelandsbeleid

Toelichting:

In 2017 zijn belangrijke stappen gezet voor het onderdeel Natuurbeleid. Er is verder gewerkt aan de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, bijna alle Natura2000 beheerplannen zijn in uitvoering genomen en er is uitvoering gegeven aan het natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer. Het onderzoek naar de financiële tekorten op het program Natuer en Lanlik Gebiet is opgeleverd. De aangescherpte aanpak van de ganzenproblematiek is vastgesteld.
We hebben via de doorwerking van de thematische structuurvisie Grutsk op ‘e Romte bereikt dat in gemeentelijke ruimtelijke plannen en in integrale gebiedsprojecten landschapswaarden van provinciaal belang zijn behouden en ontwikkeld.
Verder hebben we het Friese landschap versterkt en het draagvlak en de kennis hierover vergroot.
De openstellingen van de POP3-maatregelen uit de landbouwagenda zijn later gerealiseerd dan gepland met als gevolg dat bij de jaarovergang naar 2018 nog twee grote maatregelen open stonden.
In 2017 is de beleidsbrief duurzame landbouw vastgesteld. Hier zal in 2018 voor het eerst over worden gerapporteerd. Zoals in de 2de Berap aangegeven bleef de verwachte hoeveelheid hectares voor kavelruil achter bij de verwachting. Dit is voor een groot deel veroorzaakt door onzekerheid over derogatie en de fosfaatdiscussie.
Het jaar 2017 was formeel het laatste jaar van het plattelandsbeleid. Uw Staten hebben in 2017 een startnota Leefbaarheid vastgesteld, die richting geeft aan de in de loop van 2018 ter besluitvorming voor te leggen Beleidsbrief Leefbaarheid. Tegelijkertijd is bij het vaststellen van de startnota besloten zolang het bestaande plattelandsbeleid nog door te laten lopen.

Wat heeft het programma gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 71.732
 • 8.069
 • 63.663
 • 8.477
 • 72.140
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 88.854
 • 4.358
 • 84.496
 • -12.629
 • 71.867
 • Rekening 2017
 • 77.849
 • 3.196
 • 74.653
 • -3.170
 • 71.483
 • Saldo begroting en rekening
 • 11.005
 • 1.162
 • 9.843
 • -9.459
 • 384

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • 5.1 Natuurbeleid
 • 5.2 Landschapsbeleid
 • 5.3 Landbouwbeleid
 • 5.4 Integrale plattelandsbeleid
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 5.1 Natuurbeleid
 • 5.2 Landschapsbeleid
 • 5.3 Landbouwbeleid
 • 5.4 Integrale plattelandsbeleid
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 46.746
 • 1.832
 • 1.268
 • 21.886
 • 71.732
 • 2.746
 • 23
 • 5.300
 • 8.069
 • 63.663
 • Begroting 2017
 • 55.621
 • 4.929
 • 2.164
 • 26.141
 • 88.854
 • 2.626
 • 20
 • 164
 • 1.548
 • 4.358
 • 84.496
 • Besteding 2017
 • 47.477
 • 5.100
 • 774
 • 24.498
 • 77.849
 • 1.891
 • 177
 • 1.128
 • 3.196
 • 74.653
 • Saldo 2017
 • 8.144
 • -171
 • 1.389
 • 1.643
 • 11.005
 • 736
 • 20
 • -13
 • 420
 • 1.162
 • 9.843

Investeringen

 • Bedragen x €1.000,-
 • Onderhanden werken
 • Opgeleverde werken
 • Afgerekende werken
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2017
 • 42.963
 • 3.400
 • 46.363
 • uitgaven
 • 2.365
 • 2.365
 • bijdragen derden
 • 1.998
 • 1.998
 • Stand per 31-12-2017
 • 43.330
 • 3.400
 • 46.730

Balanspost reserves

 • Bedragen x €1.000,-
 • R. Aankoop natuurterreinen (fase 1)
 • R. Natuurpact 2014
 • Stand per 1-1-2017
 • 1.401
 • 36.830
 • toevoeging
 • 246
 • 7.299
 • aanwending
 • 0
 • 296
 • Stand per 31-12-2017
 • 1.647
 • 43.832

Toelichting:

De vertraging in de realisatie van de EHS, met name bij de inrichting, leidt ertoe dat er minder uitgaven zijn gedaan dan begroot. Dit geldt zowel voor de Reserve Aankoop natuurterreinen als de Reserve Natuurpact. Daar staat tegenover dat er voor het onderdeel Faunafonds/ganzenschade meer uitgaven zijn gedaan.

Balanspost voorzieningen

 • Bedragen x €1.000,-
 • V. Risicovoorziening grondaankopen
 • V. Weidevogelcompensatie
 • V. Bezwaarschriften op ILG FYLG projecten
 • Stand per 1-1-2017
 • 1.572
 • 1.828
 • 8
 • toevoeging
 • 0
 • 157
 • 0
 • aanwending
 • 153
 • 125
 • 8
 • Stand per 31-12-2017
 • 1.420
 • 1.860
 • 0

Toelichting:

Op grond van de taxatie van het grondbezit in het Investeringskrediet Grond Natuur (IKG) is de risicovoorziening met € 153.000,- verlaagd. Dit komt door de waardestijging van de grond.

Weidevogelcompensatie: Op basis van nieuw afgesloten contracten is € 157.000 toegevoegd aan de voorziening Weidevogelcompensatie. De aanwending betreft de uitbetaling van de jaarschijf 2017 van de lopende contracten.

Balanspost overlopende passiva

 • Bedragen x €1.000,-
 • OP Life Alde Feanen N2000 voorbereiding
 • OP Wadlopen
 • OP Nog af te sluiten weidevogelcompensatie
 • OP Voorbereidingskosten Noordelijke Agrodeal
 • Stand per 1-1-2017
 • 2.029
 • 95
 • 918
 • 5
 • toevoeging
 • 496
 • 37
 • 1.064
 • 0
 • aanwending
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
 • Stand per 31-12-2017
 • 2.525
 • 133
 • 1.982
 • 0

Toelichting:

OP Nog af te sluiten Weidevogelcompensatie: dit betreft de laatste storting vanuit project De Haak om Leeuwarden in het Weidevogelcompensatiefonds.

 

Print deze pagina