Programma 2: Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder: gedeputeerden Sietske Poepjes, Johannes Kramer en Michiel Schrier

Begroting

Ambities

Met het programma verkeer en vervoer geven wij mede invulling aan de ambities in het coalitieakkoord en de uitvoeringsagenda op het gebied van economie, duurzaamheid en een dynamische omgeving. Wij zorgen voor een veiliger wegennet, voor beter onderhoud aan onze infrastructuur, versterking van duurzame mobiliteit met fiets, openbaar vervoer en vervoer over water. Ook leveren wij met verkeerseducatie een bijdrage aan de verkeersveiligheid.
Wij willen het aantal ernstige verkeersslachtoffers in Fryslân terugdringen, zoals beschreven in het PVVP. Het aantal verkeersdoden willen wij over de periode 2009-2025 halveren. Dit moet leiden tot maximaal 14 verkeersdoden in 2025. Op het provinciaal wegennet willen wij het aantal ernstige verkeersongevallen terugdringen.

Vastgestelde beleidsnotities

Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan (PVVP), vastgesteld in 2006 en 2011
It Risicoferleegjend Ynfrastructuer Programma (RYP) – De wei nei 0, juni 2016
Onderhoud van een 6 naar een 7, najaar 2016.

Bekijk uitgebreide tabellen

Lasten en baten programma 2 Verkeer en vervoer

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 192.038
 • 118.994
 • 73.044
 • Begroting 2016
 • 154.278
 • 49.768
 • 104.509
 • Begroting 2017
 • 124.555
 • 29.562
 • 94.993
 • Begroting 2018
 • 126.007
 • 10.733
 • 115.273
 • Begroting 2019
 • 118.397
 • 7.770
 • 110.627
 • Begroting 2020
 • 99.258
 • 7.420
 • 91.838

Programma 2 baten doorklik

 • Beleidsveld
 • 2.1 Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking
 • 2.2 Verbetering infrastructuur
 • 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur
 • 2.4 Openbaar vervoer
 • 2.5 Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding
 • Totaal lasten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 906
 • 66.467
 • 2.930
 • 46.852
 • 1.839
 • 118.994
 • 73.044
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 4.491
 • 865
 • 44.412
 • 0
 • 49.768
 • 104.509
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 14.724
 • 1.253
 • 13.586
 • 0
 • 29.562
 • 94.993
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 7.791
 • 1.333
 • 1.610
 • 0
 • 10.733
 • 115.273
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 4.992
 • 1.168
 • 1.610
 • 0
 • 7.770
 • 110.627
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 4.992
 • 818
 • 1.610
 • 0
 • 7.420
 • 91.838

Programma 2 lasten doorklik

 • Beleidsveld
 • 2.1 Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking
 • 2.2 Verbetering infrastructuur
 • 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur
 • 2.4 Openbaar vervoer
 • 2.5 Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding
 • Totaal lasten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 1.712
 • 99.480
 • 40.221
 • 48.189
 • 2.435
 • 192.038
 • Begr 2016 Lasten
 • 3.371
 • 52.678
 • 47.730
 • 48.085
 • 2.414
 • 154.278
 • Begr 2017 Lasten
 • 1.947
 • 26.658
 • 42.973
 • 50.997
 • 1.981
 • 124.555
 • Begr 2018 Lasten
 • 1.865
 • 27.582
 • 44.694
 • 49.878
 • 1.987
 • 126.007
 • Begr 2019 Lasten
 • 1.912
 • 25.537
 • 37.502
 • 51.436
 • 2.010
 • 118.397
 • Begr 2020 Lasten
 • 1.822
 • 8.283
 • 35.775
 • 51.388
 • 1.991
 • 99.258

Eerste bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Met het programma verkeer en vervoer geven wij mede invulling aan de ambities in het coalitieakkoord en de uitvoeringsagenda op het gebied van economie, duurzaamheid en een dynamische omgeving. Wij zorgen voor een veiliger wegennet, voor beter onderhoud aan onze infrastructuur, versterking van duurzame mobiliteit met fiets, openbaar vervoer en vervoer over water. Ook leveren wij met verkeerseducatie een bijdrage aan de verkeersveiligheid.
Wij willen het aantal ernstige verkeersslachtoffers in Fryslân terugdringen, zoals beschreven in het PVVP. Het aantal verkeersdoden willen wij over de periode 2009-2025 halveren. Dit moet leiden tot maximaal 14 verkeersdoden in 2025. Op het provinciaal wegennet willen wij het aantal ernstige verkeersongevallen terugdringen.

 

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 68.268
 • 64.110
 • 132.378
 • 5.634
 • 24.781
 • 30.415
 • 101.964
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -960
 • 4.989
 • 4.029
 • 0
 • 2.766
 • 2.766
 • 1.262
 • Realisatie per 1-4
 • 10.010
 • 4.429
 • 14.439
 • 2.927
 • -1.219
 • 1.708
 • 12.731
 • Vastgelegde verplichtingen
 • 4.972
 • 39.710
 • 44.683
 • 0
 • 0
 • 0
 • 44.683
 • Saldo
 • 52.325
 • 24.960
 • 77.285
 • 2.707
 • 28.766
 • 31.473
 • 45.813

2. Verkeer en vervoer

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 59.775
 • 2.302
 • 6.192
 • 68.268
 • 26.514
 • 12.960
 • 24.637
 • 64.110
 • 132.378
 • 5.634
 • 0
 • 0
 • 5.634
 • 48
 • 0
 • 24.733
 • 24.781
 • 30.415
 • 101.964
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -1.235
 • 0
 • 275
 • -960
 • -387
 • 5.376
 • 0
 • 4.989
 • 4.029
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.766
 • 0
 • 2.766
 • 2.766
 • 1.262
 • Realisatie per 1-4
 • 9.866
 • 145
 • 0
 • 10.010
 • 213
 • 828
 • 3.388
 • 4.429
 • 14.439
 • 2.923
 • 0
 • 4
 • 2.927
 • 281
 • 0
 • -1.500
 • -1.219
 • 1.708
 • 12.731
 • Vastgelegde verplichting per 1-4
 • 4.804
 • 169
 • 0
 • 4.972
 • 4.272
 • 35.278
 • 161
 • 39.710
 • 44.683
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 44.683
 • Saldo
 • 43.870
 • 1.988
 • 6.467
 • 52.325
 • 21.643
 • -17.770
 • 21.088
 • 24.960
 • 77.285
 • 2.711
 • 0
 • -4
 • 2.707
 • -233
 • 2.766
 • 26.233
 • 28.766
 • 31.473
 • 45.813

Tweede bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Met het programma verkeer en vervoer geven wij mede invulling aan de ambities in het coalitieakkoord en de uitvoeringsagenda op het gebied van economie, duurzaamheid en een dynamische omgeving. Wij zorgen voor een veiliger wegennet, voor beter onderhoud aan onze infrastructuur, versterking van duurzame mobiliteit met fiets, openbaar vervoer en vervoer over water. Ook leveren wij met verkeerseducatie een bijdrage aan de verkeersveiligheid.
Wij willen het aantal ernstige verkeersslachtoffers in Fryslân terugdringen, zoals beschreven in het PVVP. Het aantal verkeersdoden willen wij over de periode 2009-2025 halveren. Dit moet leiden tot maximaal 14 verkeersdoden in 2025. Op het provinciaal wegennet willen wij het aantal ernstige verkeersongevallen terugdringen.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 66.715
 • 125.209
 • 191.924
 • 5.527
 • 88.055
 • 93.582
 • 98.342
 • Voorstel Begrotings-wijziging
 • 23
 • 6.217
 • 6.240
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.240
 • Realisatie per 1-9
 • 40.270
 • 13.648
 • 53.919
 • 3.602
 • -1.147
 • 2.456
 • 51.463
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 4.016
 • 50.878
 • 54.894
 • 0
 • 0
 • 0
 • 54.894
 • Saldo
 • 22.452
 • 66.899
 • 89.351
 • 1.924
 • 89.202
 • 91.126
 • -1.775

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 57.946
 • 2.302
 • 6.467
 • 66.715
 • 21.783
 • 18.335
 • 85.091
 • 125.209
 • 191.924
 • 5.527
 • 0
 • 5.527
 • 198
 • 2.766
 • 85.091
 • 88.055
 • 93.582
 • 98.342
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 23
 • 0
 • 0
 • 23
 • -472
 • 6.689
 • 6.217
 • 6.240
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.240
 • Realisatie per 1-9
 • 32.644
 • 1.156
 • 6.471
 • 40.270
 • 334
 • 3.268
 • 10.046
 • 13.648
 • 53.919
 • 3.521
 • 82
 • 3.602
 • 353
 • 0
 • -1.500
 • -1.147
 • 2.456
 • 51.463
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 3.985
 • 30
 • 0
 • 4.016
 • 3.877
 • 36.011
 • 10.990
 • 50.878
 • 54.894
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 54.894
 • Saldo
 • 21.340
 • 1.116
 • -4
 • 22.452
 • 17.099
 • -14.255
 • 64.055
 • 66.899
 • 89.351
 • 2.006
 • -82
 • 1.924
 • -155
 • 2.766
 • 86.591
 • 89.202
 • 91.126
 • -1.775

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

Dit programma gaat over het zorgen voor een veiliger wegennet, voor beter onderhoud aan wegen, versterken van duurzame mobiliteit met fiets, openbaar vervoer en vervoer over water. Het gaat ook over verkeerseducatie, het bijdragen aan de verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal ernstige verkeersslachtoffers. De BDU, de Brede doeluitkering verkeer en vervoer, ontvangen wij niet meer als doeluitkering, maar via het Provinciefonds.

Met het programma verkeer en vervoer geven wij mede invulling aan de ambities in het coalitieakkoord en de uitvoeringsagenda op het gebied van economie, duurzaamheid en een dynamische omgeving.

Wij willen het aantal ernstige verkeersslachtoffers in Fryslân terugdringen, zoals beschreven in het PVVP. Het aantal verkeersdoden willen wij over de periode 2009-2025 halveren. Dit moet leiden tot maximaal 14 verkeersdoden in 2025. Op het provinciaal wegennet willen wij het aantal ernstige verkeersongevallen terugdringen. Met de infrastructurele projecten die de laatste jaren zijn uitgevoerd, is de hoofdstructuur voor een belangrijk deel op orde. De komende jaren gaat uit de monitoring blijken of de effecten worden gehaald. Wel vragen inmiddels nieuwe ontwikkelingen, zoals het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer, aandacht, waardoor het effect van de infrastructurele maatregelen lastiger meetbaar wordt.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
2.1 Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking
2.2 Verbetering infrastructuur
2.3 Instandhouding provinciale Infrastructuur
2.4 Openbaar vervoer
2.5 Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding

Toelichting:

2.2 Voor verbetering infrastructuur zijn niet alle gewenste resultaten in 2017 behaald, omdat grondaankoop meer tijd vroeg.
2.3 Vooruitlopend op het onderzoek naar hoe op lange termijn de oevers goed beheerd en onderhouden kunnen worden, willen we het risico in beeld brengen.
2.5 Het aantal verkeersslachtoffers wil nog niet dalen, terwijl de infrastructuur grotendeels op orde is. De oorzaken hiervoor zijn te vinden in de leeftijdsopbouw van de verkeersdeelnemers en b.v. het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer.

Wat heeft het programma gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 268.627
 • 168.467
 • 100.160
 • 66.949
 • 167.109
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 279.588
 • 166.567
 • 113.021
 • 42.111
 • 155.132
 • Rekening 2017
 • 259.780
 • 189.588
 • 70.192
 • 83.604
 • 153.796
 • Saldo begroting en rekening
 • 19.808
 • -23.021
 • 42.828
 • -41.493
 • 1.335

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • 2.1 Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking
 • 2.2 Verbetering infrastructuur
 • 2.3 Instandhouding provinciale Infrastructuur
 • 2.4 Openbaar vervoer
 • 2.5 Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 2.1 Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking
 • 2.2 Verbetering infrastructuur
 • 2.3 Instandhouding provinciale Infrastructuur
 • 2.4 Openbaar vervoer
 • 2.5 Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 2.052
 • 193.413
 • 24.469
 • 46.960
 • 1.732
 • 268.627
 • 97
 • 120.676
 • 1.827
 • 45.850
 • 16
 • 168.467
 • 100.160
 • Begroting 2017
 • 1.069
 • 196.718
 • 28.964
 • 51.113
 • 1.723
 • 279.588
 • 149.311
 • 4.066
 • 13.191
 • 166.567
 • 113.021
 • Besteding 2017
 • 1.012
 • 177.608
 • 27.877
 • 51.729
 • 1.553
 • 259.780
 • 148.916
 • 27.014
 • 13.637
 • 20
 • 189.588
 • 70.192
 • Saldo 2017
 • 56
 • 19.110
 • 1.086
 • -616
 • 170
 • 19.808
 • 395
 • -22.949
 • -446
 • -20
 • -23.021
 • 42.828

Investeringen

 • Bedragen x €1.000,-
 • Onderhanden werken
 • Opgeleverde werken
 • Afgerekende werken
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2017
 • 244.074
 • 44.268
 • 11.837
 • 300.179
 • uitgaven
 • 167.176
 • 1.634
 • 4.393
 • 173.203
 • bijdragen derden
 • 87.209
 • 968
 • 3.144
 • 91.321
 • Stand per 31-12-2017
 • 324.042
 • 44.934
 • 13.086
 • 382.062

Toelichting:

N358 Skieding
Op 21 juni 2017 heeft PS besloten om de bestaande Skieding op te waarderen. Daarnaast heeft PS middels een amendement gevraagd om in overleg met bewoners, belangenorganisaties en gemeenten de mogelijke adaptieve maatregelen te ontwikkelen en verder uit te werken. Op basis van het PS-besluit is samen met bewoners, eigenaren en overheden een gedragen plan voor de adaptieve maatregelen opgesteld voor de N358 Skieding. De voorgestelde adaptieve maatregelen betekenen samen met de reeds vastgestelde basismaatregelen een aanzienlijke verbetering van verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid. Wel zijn er nog twee onzekerheden te duiden m.b.t. deze adaptieve maatregelen, namelijk dat een deel van de Plus op Gronings grondgebied ligt en dat binnen programma 2 geen budget te genereren is voor dit plan.

Reconstructie Lemmer
Het bestemmingsplan is in maart 2017 onherroepelijk geworden. Vanaf dit moment zijn de kabels en leidingen verlegd door de netbeheerders. Deze werkzaamheden zijn eind 2017 afgerond en hebben samen met de onvoorziene ligging van sommige andere kabels en leidingen voor vertraging gezorgd. In april 2017 is de reconstructie N359 Lemmer Europees openbare aanbesteed. Tegen de gunningsbeslissing is echter een kort geding aanhangig gemaakt. In juni 2017 is de uitspraak gekomen, waarbij de provincie overigens in het gelijk werd gesteld. Ook dit heeft voor vertraging gezorgd. In oktober 2017 is de uitvoering van de wegreconstructie gestart. In februari 2018 is duidelijk geworden dat de oplevering in juni 2018 niet gehaald gaat worden. Na ambtelijk en bestuurlijk vooroverleg is dit in maart 2018 in de media gebracht. Hoofdlijn is dat in juli en augustus 2018 de werkzaamheden tijdelijk worden stil gelegd en in het najaar worden afgerond.

Opgeleverde projecten:
Stationsbrug Franeker

Afgerekende projecten:
Friesche Palen, Bolsward Noord, Carpoolterrein Sint Nicolaasga, Carpoolterrein Workum, verkeersknelpunten, Reconstructie aansluiting Ylst, Aansluiting Drachten Noord N31, N910 Stroobossertrekweg fietspad fase 2b, N361 Afslag Anjum, N392/N380 Meester Kansschool Schurega, N393 Vrouwenparochie kom, N919 De Knolle Oosterwolde, Afstandsbediening bruggen verbindingen, brug Rochsleat Warten, Afstandsbediening koebrug, Cluster Tjerkwerd, Pilot combinatie OV en doelgroepen, ketenknooppunten gemeenten,Patroansbrege Ryptsjerk, Brug Gerben Allesverlaat, van Panhuysbrug te Tjerkwerd, Sluis II.

De complexe projecten worden toegelicht in de paragraaf grote projecten

Balanspost reserves

 • Bedragen x €1.000,-
 • R. Reserve Van Harinxmakanaal
 • R. Reserve BDU Brede Doel Uitkering
 • R. Dekkingsreserve kapitaallasten
 • Stand per 1-1-2017
 • 106.862
 • 37.619
 • 127.060
 • toevoeging
 • 6.522
 • 7.244
 • 41.468
 • aanwending
 • 9.988
 • 5.623
 • 7.453
 • Stand per 31-12-2017
 • 103.397
 • 39.240
 • 161.075

Toelichting:

Reserve Van Harinxmakanaal
De ontvangen afkoopsom van het Rijk voor het beheer en (groot)onderhoud van het Van Harinxmakanaal is ondergebracht in deze reserve. In verband met de lage rentestand wordt conform afspraak het minimumscenario gehanteerd. De prognose van de stand van de reserve per 2041 is circa € 38,5 mln. op basis van de huidige rendementen.

Reserve BDU Brede Doel uitkering
De voormalige doeluitkering is opgenomen in het provinciefonds. De nog beschikbare middelen zijn ondergebracht in de reserve Brede Doel uitkering. Tot en met 2020 zijn demiddelen toereikend om het huidige ambitieniveau te handhaven.

Reserve dekking kapitaalslasten
Door een wijziging in de BBV voorschriften is de voormalige reserve Balansverkorting afgewikkeld. Het restant van die reserve (na afboeking van de huidige boekwaarden) is ondergebracht in de reserve dekking kapitaalslasten.

Balanspost voorzieningen

 • Bedragen x €1.000,-
 • V. Anticiperende grondaankopen
 • V. Groot onderhoud waterwet
 • V. Groot onderhoud wegen +waterwegen
 • Stand per 1-1-2017
 • 956
 • 1.319
 • 2.437
 • toevoeging
 • 0
 • 692
 • 5.942
 • aanwending
 • 181
 • 933
 • 5.391
 • Stand per 31-12-2017
 • 775
 • 1.077
 • 2.988

Toelichting:

Voorziening Anticiperende grondaankopen
Middels deze voorziening is het risico afgedekt tussen de boekwaarden en de verwachte verkoopwaarde van gronden.

Voorziening Groot onderhoud Waterwet
Uit deze voorziening wordt het groot onderhoud betaald en de middelen voor achterstallig onderhoud als gevolg van overname van vaarwegen in het kader van de Waterwet.

Voorziening Grootonderhoud Verhardingen en Oevers
Uit deze voorzieningen wordt het groot onderhoud betaald.

 

Print deze pagina