Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen

10.7 Werken voor derden

Jaarstukken

De provincie voert soms werkzaamheden voor derden uit waarvoor een vergoeding wordt ontvangen. De baten en lasten hiervan zijn in principe geraamd in de inhoudelijke beleidsprogramma’s, tenzij er geen directe relatie is met de doelen en resultaten van de provincie. In dat geval worden de lasten en baten in dit beleidsveld geraamd.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de werken voor derden die in de begroting zijn opgenomen.

Wat heeft het gekost?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • FUMO
 • Marrekrite
 • Rijkswaterstaat Prinses Margrietkanaal
 • 11 fountains
 • Waddenfonds
 • Leeuwarden baggeren
 • FMP Polderhoofdkanaal
 • Overige
 • Totaal lasten
 • Baten
 • FUMO
 • Marrekrite
 • Rijkswaterstaat Prinses Margrietkanaal
 • 11 fountains
 • Waddenfonds
 • Leeuwarden baggeren
 • FMP Polderhoofdkanaal
 • Overige
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 1.029
 • 42
 • 4.108
 • 0
 • 644
 • 991
 • 26
 • 1.342
 • 7.539
 • 1.029
 • 42
 • 4.108
 • 0
 • 644
 • 991
 • 26
 • 1.342
 • 7.539
 • 0
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 472
 • 183
 • 1.063
 • 1.500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 682
 • 3.892
 • 472
 • 183
 • 1.063
 • 1.500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 682
 • 3.892
 • 0
 • Rekening 2017
 • 504
 • 8
 • 1.119
 • 1.975
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.111
 • 4.716
 • 504
 • 8
 • 1.119
 • 1.975
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.111
 • 4.716
 • 0
 • Saldo begroting en rekening
 • -32
 • 176
 • -56
 • -475
 • 0
 • 0
 • 0
 • -430
 • -824
 • -32
 • 176
 • -56
 • -475
 • 0
 • 0
 • 0
 • -430
 • -824
 • 0

Toelichting:

Met ingang van 2017 wordt de personeelsinzet voor werken voor derden opgenomen in het programma bedrijfsvoering.

Print deze pagina