Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen

10.6 Overige algemene dekkingsmiddelen

Jaarstukken

Hieronder wordt een specificatie van de overige algemene dekkingsmiddelen weergegeven.

Wat heeft het gekost?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • NOM packagedeal
 • Risicoreserve Nuon extra buffer
 • Reserve NUON
 • Mutaties kostenplaatsen via reserves
 • Mutaties kostenplaatsen via tijdelijke budgetten
 • Balansverkorting
 • Totaal lasten
 • Baten
 • BTW compensatiefonds
 • Risicoreserve Nuon extra buffer
 • Reserve Nuon rente revolverende middelen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Mutatie structurele budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 0
 • 4.433
 • 555
 • 1.330
 • 238.386
 • 244.704
 • 40
 • 19
 • 491
 • 549
 • 244.155
 • -312.121
 • -4.830
 • 404
 • -72.393
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 167
 • 261
 • 0
 • 0
 • 0
 • 428
 • 49
 • 401
 • 465
 • 915
 • -488
 • -90.587
 • 14.275
 • -403
 • -77.203
 • Rekening 2017
 • 0
 • 1.573
 • -5.900
 • 0
 • 0
 • 0
 • -4.327
 • 58
 • 53
 • 553
 • 664
 • -4.991
 • -86.268
 • 14.275
 • 565
 • -76.419
 • Saldo begroting en rekening
 • 167
 • -1.312
 • 5.900
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.755
 • -9
 • 349
 • -88
 • 252
 • 4.503
 • -4.319
 • 0
 • -968
 • -784

Toelichting:

Lasten:
Risicoreserve Nuon extra buffer.
De risicoreserve Nuon extra buffer is gevormd als dekking van de uitgezette revolverende middelen. Door faillissementen van Compakboard en Dairy Training Center is de reserve aangewend voor respectievelijk € 0,15 mln en € 0,25 mln.
De revolverende middelen die in het kader van Ondernemersimpuls  aan de Kredietbank waren verstrekt zijn per 31 december 2017 overgenomen door de nieuw opgerichte Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM). Bij de overname is de Ondernemers-impuls leningenportefeuille door een externe partij gewaardeerd. Een deel van de leningen is afgewaardeerd en ten laste gebracht van de risicoreserve. Het betreft hier een bedrag van € 0,33 mln.
De boekwaarde FSFE is afgewaardeerd met een bedrag van € 0,84 mln. en ten laste gebracht van de risicoreserve.
Vanuit de reserve NUON was een voorziening gevormd ter dekking van de kapitaalverstrekking aan het Doefonds, nu FOM. Deze voorziening is in 2017 teruggegaan naar de reserve nadat de boekwaarde van de FOM voor een bedrag van € 2,1 mln. is  afgewaardeerd. De reserve is voor een bedrag van € 5,9 mln. gevormd.

Print deze pagina