Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen

10.3 Dividenden

Jaarstukken

De provincie Fryslân neemt deel in het aandelenkapitaal van een aantal bedrijven. In onderstaand overzicht is het geraamde dividend weergegeven. Het dividend van de Nederlandse Waterschapsbank is voor de komende jaren op € 0,- begroot.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Baten
 • NUON Alliander
 • Vitens
 • Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Totaal baten
 • Realisatie 2016
 • 10.749
 • 2.892
 • 77
 • 13.718
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 13.130
 • 2.535
 • 77
 • 15.742
 • Rekening 2017
 • 13.127
 • 2.537
 • 123
 • 15.787
 • Saldo begroting en rekening
 • 3
 • -1
 • -46
 • -45
Print deze pagina