Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen

10.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting

Jaarstukken

Opcenten zijn een aanvullende eigen belasting die de provincie heft op de motorrijtuigenbelasting. Provincies kunnen, binnen door het Rijk vastgestelde marges, zelf de hoogte van hun opcenten bepalen.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Baten
 • Opbrengst opcenten MRB
 • Totaal baten
 • Realisatie 2016
 • 52.712
 • 52.712
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 53.415
 • 53.415
 • Rekening 2017
 • 53.971
 • 53.971
 • Saldo begroting en rekening
 • -556
 • -556

 • Aantal opcenten
 • Gemiddelde opbrengst per punt
 • Realisatie 2016
 • 68,8
 • 766.200
 • Begroting 2017
 • 69,4
 • 769.700
 • Realisatie 2017
 • 69,4
 • 777.700

Toelichting:

De opbrengst per punt opcenten motorrijtuigenbelasting is in 2017 gestegen vanwege een groei van het wagenpark met 1,5%. De hogere opbrengt bedraagt daarmee € 556.000.

Print deze pagina