Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen

10.1 Provinciefonds

Jaarstukken

De raming van de algemene uitkering uit het provinciefonds voor onze provincie is gebaseerd op de decembercirculaire 2017 van het rijk. Deze raming bestaat deels uit de eigenlijke algemene uitkering en deels uit zogenoemde decentralisatie-uitkeringen.
In onderstaande tabel is aangegeven hoe de uitkering provinciefonds is opgebouwd.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Bedragen x €1.000
 • Algemene uitkering
 • Correctie 2016
 • Subtotaal algemene uitkering
 • Decentralisatie uitkeringen:
 • Programma 2
 • RSP concrete infraprojecten
 • Beter Benutten
 • Groei op het spoor
 • Programma 3
 • Zoetwater
 • Programma 4
 • Bodemsanering
 • Programma 5
 • Weidevogels
 • Melkveehouderij
 • Hydrologische maatregelen
 • Jong leren eten
 • Programma 6
 • Waddenfonds
 • RSP REP
 • Vismigratierivier
 • Programma 8
 • Monumentenzorg
 • Erfgoed en ruimte
 • Programma 9
 • Programma impuls omgevings-veiligheid
 • Programma 11
 • Duurzaam door
 • Subtotaal decentralisatie uitkeringen
 • Totaal
 • 2.017
 • 165.656
 • -1.849
 • 163.807
 • 61.206
 • 1.716
 • 177
 • 84
 • 2.240
 • 25
 • 60
 • 869
 • 50
 • 28.878
 • 21.141
 • 8.033
 • 1.464
 • 55
 • 222
 • 50
 • 126.270
 • 290.077
 • 2.018
 • 163.559
 • 163.559
 • 154
 • 2.240
 • 25
 • 60
 • 28.878
 • 1.653
 • 1.464
 • 222
 • 34.697
 • 198.255
 • 2.019
 • 167.373
 • 167.373
 • 105
 • 2.240
 • 25
 • 60
 • 28.878
 • 1.464
 • 32.773
 • 200.146
 • 2.020
 • 171.116
 • 171.116
 • 2.240
 • 28.878
 • 1.464
 • 32.582
 • 203.698
 • 2.021
 • 174.691
 • 174.691
 • 28.878
 • 1.464
 • 30.342
 • 205.033

Toelichting:

De definitieve bedragen per eenheid van de maatstaven 2016 hebben geleid tot een correctie van de algemene uitkering van € -1.849.400. Dit bedrag is verrekend met de algemene uitkering over 2017 maar was niet als zodanig in de begroting opgenomen.

Print deze pagina