9.1 Overzicht projecten

Jaarstukken

Bij de grote infrastructurele projecten gaat het om de volgende projecten:

   Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden-Vrijbaan
1a  N31 Haak om Leeuwarden en Westelijke invalsweg
1b  Drachtsterweg en omgeving
1c   Stationsomgeving
2    N31 Traverse Harlingen
3    Verruiming Prinses Margrietkanaal
4    N381 Drachten-Drentse grens
5    De Centrale As
5a  De weg
5b  Kansen in Kernen
5c  Gebiedsontwikkeling fase 1 en 2
6    Investeringsagenda Drachten Heerenveen
7    Knooppunt Joure
8    Spoorprojecten
8a  Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
8b Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen
8c  Station Werpsterhoeke
8d  Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
1. Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden-Vrijbaan
1a. N31 Haak om Leeuwarden en Westelijke invalsweg
1b. Drachtsterweg en omgeving
1c. Stationsomgeving
2. N31 Traverse Harlingen
3. Verruiming Prinses Margrietkanaal
4. N381 Drachten-Drentse grens
5. De Centrale As (DCA)
5a. De weg
5b. Kansen in Kernen
5c. Gebiedsontwikkeling fase 1 en 2
6. Investeringsagenda Drachten-Heerenveen
7. Knooppunt Joure
8. RSP Spoorprojecten
8a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle:
8a1. Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal
8a2. Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen
8a3. Stroomvoorziening Leeuwarden-Meppel
8a4. Verbetering baanvak Meppel-Zwolle
8a5. Capaciteitsvergroting Herfte-Zwolle (incl. aanpassing station Zwolle)
8b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen
8c. Station Werpsterhoeke
8d. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek

Overige projecten

9     Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)
10   RUG / Campus Fryslân
11    Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018
12    Europese watertechnologiehub
13    De Nieuwe Afsluitdijk
13a  Sluis Kornwerderzand
14    Dairy Campus (voorstel: opnemen in programma 6)
15    Breedbandinfrastructuur in Fryslân
16    Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
17    Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
9. Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)
10. RUG / Campus Fryslân
11. Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad
12. Europese watertechnologiehub
13. De Nieuwe Afsluitdijk
13a. Sluis Kornwerderzand
14. Dairy Campus Fryslân
15. Breedbandinfrastructuur in Fryslân
16. Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
17. Gebiedsontwikkelingsplan Franekeradeel- Harlingen
Print deze pagina