4.1 Ontwikkeling financieringssaldo

Jaarstukken

Het financieringssaldo (EMU-saldo) voor 2017 is € 32 mln. negatief, wat betekent dat er in het jaar meer is uitgegeven dan is ontvangen. Het saldo liquide middelen is in 2017 gedaald met € 12 mln. en bedraagt per einde 2017 € 134 mln. positief. Het EMU-saldo 2017 wijkt af van de mutatie van de liquide middelen omdat het EMU-saldo op een afwijkende manier wordt berekend, zie ook bijlage 3 EMU-saldo.

Naast de omvangrijke uitgaven vanuit het coalitieakkoord “Mei elkenien, foar elkenien” en de investeringen in infrastructurele werken zijn er ook enkele grote bedragen vervroegd ontvangen. De liquide middelen worden nagenoeg geheel bij de schatkist aangehouden.

Print deze pagina