Paragraaf 4: Financiering en beleggingen

Jaarstukken

Deze paragraaf gaat over het beheer van de financiële middelen (Treasury). De kaders voor het op een verantwoorde manier beheren van de financiële middelen worden gevormd door de Uitvoeringsregeling Treasury en de wet Financiering decentrale overheden (Fido). De Uitvoeringsregeling Treasury omvat kaders en richtlijnen voor risicobeheer, financiering, werkkapitaalbeheer, rapportage en verantwoording, bevoegdheden en controles.

Print deze pagina