2.4 Mutaties risico’s

Jaarstukken

Hieronder staan de mutaties ten opzichte van de risico’s zoals gepresenteerd in de begroting 2018.

Gewijzigde risico’s
Gewaarborgde geldleningen
Verbonden partijen
Juridische procedures

Print deze pagina