2.3 Weerstandsratio

Jaarstukken

Hieronder volgt een samenvatting en de conclusie/uitkomst van het weerstandsvermogen van de provincie Fryslân.

Samenvatting

 • Weerstandsvermogen Bedragen x € 1.000,-
 • Benodigde weerstandscapaciteit (A)
 • Beschikbare weerstandscapaciteit (B)
 • Weerstandsvermogen B/A (ratio)
 • Weerstandsvermogen B – A
 • Weerstandsvermogen exclusief onbenutte belastingcapaciteit (C)
 • Weerstandsvermogen C/A (ratio)
 • Weerstandsvermogen C – A
 • 1-1-2018 (begroting 2018)
 • 124.000
 • 530.000
 • 4,27
 • 406.000
 • 497.800
 • 4,01
 • 373.800
 • 31-12-2017 (jaarstukken 2017)
 • 113.800
 • 588.200
 • 5,17
 • 474.400
 • 555.800
 • 4,88
 • 442.000

Conclusie
De ratio weerstandsvermogen is uitstekend en ruim boven de gestelde minimale norm voor de provincie (tussen de 1,4 en 2,0).

Print deze pagina