1.2 Vrij aanwendbare reserve (VAR)

Jaarstukken

Hieronder staat de ontwikkeling van de VAR. Conform de afspraak met Provinciale Staten vloeit het rekening- en begrotingssaldo aan het eind van het jaar automatisch in de VAR. Bij de begroting 2018 is aangegeven dat de structurele ruimte minimaal € 5 mln. moet zijn. Dit bedrag wordt dan ook in mindering gebracht op de stand van de in te zetten VAR.
Daarnaast is afgesproken dat de minimale stand van de VAR € 10 mln. bedraagt.

VAR (in te zetten)

 • Bedragen x € 1 mln.
 • Beginsaldo
 • Beschikking over reserve
 • Rekeningsaldo 2016
 • Begrotingssaldo
 • Rekeningsaldo 2017
 • Stand op 31/12 inclusief structureel saldo
 • Begrotingssaldo structureel niet in te zetten
 • Stand op 31/12 exclusief structureel saldo
 • Minimale stand VAR
 • VAR (in te zetten)
 • 2017
 • 281,7
 • -58
 • 20,9
 • 37,2
 • 281,8
 • 281,8
 • 2018
 • 281,8
 • -76,9
 • 4,4
 • 209,2
 • -5
 • 204,2
 • 2019
 • 204,2
 • -59,9
 • 10,2
 • 154,5
 • -5
 • 149,5
 • -10
 • 139,5
 • 2020
 • 149,5
 • 19,6
 • 169,1
 • -5
 • 164,1
 • 2021
 • 164,1
 • 18
 • 182
 • -5
 • 177

De beschikking over de VAR in de komende jaren staat in de tabel hieronder.

Beschikking over reserves

 • Bedragen x € 1 mln.
 • Beschikking over reserve
 • Begroting 2016: dekking negatief begrotingssaldo
 • Totaal
 • 2017
 • 58
 • 58
 • 2018
 • 76,9
 • 76,9
 • 2019
 • 59,9
 • 59,9
 • 2020
 • 2021
Print deze pagina