Bijlage 1: Financieel kader

Jaarstukken

Het financieel kader geeft een beeld van de verwachte financiële situatie van de provincie. Het kader is opgebouwd vanuit de onderdelen: meerjarige begrotingssaldo en het in te zetten deel van de Vrij Aanwendbare Reserve (VAR). De reserve Nuon en de REP middelen zijn inmiddels volledig belegd.

Op onderliggende pagina’s wordt de ontwikkeling per onderdeel aangegeven.

Print deze pagina