Programma 9: Ruimte en wonen

Portefeuillehouder: Klaas Kielstra en Johannes Kramer

Begroting

Ambities

Met de ruimtelijke ontwikkeling van Fryslân creëren we een omgeving waarin het plezierig verblijven is. Een omgeving die fysiek en digitaal goed te bereiken is, waar landbouw en natuur elkaar versterken, werken en wonen elkaar niet storen en zorg en wonen gecombineerd kunnen worden. Friese gemeenten zouden tot overeenstemming moeten komen over de spreiding van voorzieningen en het woningbestand moet beter passen bij de veranderende bevolkingssamenstelling. Deze aanpak maakt integraal onderdeel uit van het provinciaal beleid, als voertuig wordt de werkwijze streekagenda’s gebruikt (zie programma 5).

Fryslân is de mooiste provincie van Nederland. Dat zijn we omdat we ingrepen in de omgeving niet weren, maar deze zo zorgvuldig mogelijk doen.
De omgevingsvisie is het kader voor ingrepen in de omgeving. De omgevingsvisie zal op een moderne manier tot stand komen en leiden tot een terugdringing van de hoeveelheid beleid en het aantal regels. De omgevingsvisie is breder dan alleen ruimtelijke ordening. Ook water, milieu en verkeer en vervoer maken hier deel van uit. De omgevingsvisie vervangt, na vaststelling, de beleidsplannen op deze terreinen. Zie ook de ambities betreft milieubeleid in programma 4.

Vastgestelde beleidsnotities

Bekijk uitgebreide tabellen

Lasten en baten programma 9 Ruimte en wonen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 11.291
 • 418
 • 10.873
 • Begroting 2016
 • 20.511
 • 336
 • 20.175
 • Begroting 2017
 • 4.491
 • 261
 • 4.231
 • Begroting 2018
 • 2.719
 • 261
 • 2.459
 • Begroting 2019
 • 5.657
 • 261
 • 5.396
 • Begroting 2020
 • 2.033
 • 261
 • 1.773

Programma 9 baten doorklik

 • Beleidsveld
 • 9.1 Planvorming, onderzoek en monitoring
 • 9.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen
 • 9.3 Wonen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 387
 • 0
 • 0
 • 418
 • 10.873
 • Begr 2016 Baten
 • 261
 • 0
 • 0
 • 336
 • 20.175
 • Begr 2017 Baten
 • 261
 • 0
 • 0
 • 261
 • 4.231
 • Begr 2018 Baten
 • 261
 • 0
 • 0
 • 261
 • 2.459
 • Begr 2019 Baten
 • 261
 • 0
 • 0
 • 261
 • 5.396
 • Begr 2020 Baten
 • 261
 • 0
 • 0
 • 261
 • 1.773

Programma 9 lasten doorklik

 • Beleidsveld
 • 9.1 Planvorming, onderzoek en monitoring
 • 9.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen
 • 9.3 Wonen
 • Totaal lasten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 1.120
 • 8.089
 • 2.082
 • 11.291
 • Begr 2016 Lasten
 • 1.154
 • 7.982
 • 11.375
 • 20.511
 • Begr 2017 Lasten
 • 669
 • 3.426
 • 396
 • 4.491
 • Begr 2018 Lasten
 • 672
 • 1.845
 • 202
 • 2.719
 • Begr 2019 Lasten
 • 682
 • 1.444
 • 3.530
 • 5.657
 • Begr 2020 Lasten
 • 573
 • 905
 • 555
 • 2.033

Eerste bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Met de ruimtelijke ontwikkeling van Fryslân creëren we een omgeving waarin het plezierig verblijven is. Een omgeving die fysiek en digitaal goed te bereiken is, waar landbouw en natuur elkaar versterken, werken en wonen elkaar niet storen en zorg en wonen gecombineerd kunnen worden. Friese gemeenten zouden tot overeenstemming moeten komen over de spreiding van voorzieningen en het woningbestand moet beter passen bij de veranderende bevolkingssamenstelling. Deze aanpak maakt integraal onderdeel uit van het provinciaal beleid, als voertuig wordt de werkwijze streekagenda’s gebruikt (zie programma 5).

Fryslân is de mooiste provincie van Nederland. Dat zijn we omdat we ingrepen in de omgeving niet weren, maar deze zo zorgvuldig mogelijk doen.
De omgevingsvisie is het kader voor ingrepen in de omgeving. De omgevingsvisie zal op een moderne manier tot stand komen en leiden tot een terugdringing van de hoeveelheid beleid en het aantal regels. De omgevingsvisie is breder dan alleen ruimtelijke ordening. Ook water, milieu en verkeer en vervoer maken hier deel van uit. De omgevingsvisie vervangt, na vaststelling, de beleidsplannen op deze terreinen. Zie ook de ambities betreft milieubeleid in programma 4.

 

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 550
 • 17.077
 • 17.627
 • 261
 • 400
 • 661
 • 16.966
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 2.890
 • 2.890
 • 0
 • 0
 • 2.890
 • Realisatie per 1-4
 • 41
 • 103
 • 144
 • 60
 • 32
 • 92
 • 53
 • Vastgelegde verplichtingen
 • 43
 • 11.727
 • 11.770
 • 0
 • 0
 • 0
 • 11.770
 • Saldo
 • 466
 • 8.137
 • 8.603
 • 201
 • 368
 • 569
 • 8.034

9. Ruimte en wonen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 290
 • 261
 • 550
 • 13.497
 • 3.580
 • 17.077
 • 17.627
 • 0
 • 261
 • 261
 • 0
 • 400
 • 400
 • 661
 • 16.966
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 500
 • 2.390
 • 2.890
 • 2.890
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.890
 • Realisatie per 1-4
 • 20
 • 21
 • 41
 • 103
 • 0
 • 103
 • 144
 • 0
 • 60
 • 60
 • 32
 • 0
 • 32
 • 92
 • 53
 • Vastgelegde verplichting per 1-4
 • 43
 • 0
 • 43
 • 9.917
 • 1.810
 • 11.727
 • 11.770
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 11.770
 • Saldo
 • 227
 • 239
 • 466
 • 3.977
 • 4.160
 • 8.137
 • 8.603
 • 0
 • 201
 • 201
 • -32
 • 400
 • 368
 • 569
 • 8.034

Tweede bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Met de ruimtelijke ontwikkeling van Fryslân creëren we een omgeving waarin het plezierig verblijven is. Een omgeving die fysiek en digitaal goed te bereiken is, waar landbouw en natuur elkaar versterken, werken en wonen elkaar niet storen en zorg en wonen gecombineerd kunnen worden. Friese gemeenten zouden tot overeenstemming moeten komen over de spreiding van voorzieningen en het woningbestand moet beter passen bij de veranderende bevolkingssamenstelling. Deze aanpak maakt integraal onderdeel uit van het provinciaal beleid, als voertuig wordt de werkwijze streekagenda’s gebruikt (zie programma 5).

Fryslân is de mooiste provincie van Nederland. Dat zijn we omdat we ingrepen in de omgeving niet weren, maar deze zo zorgvuldig mogelijk doen.
De omgevingsvisie is het kader voor ingrepen in de omgeving. De omgevingsvisie zal op een moderne manier tot stand komen en leiden tot een terugdringing van de hoeveelheid beleid en het aantal regels. De omgevingsvisie is breder dan alleen ruimtelijke ordening. Ook water, milieu en verkeer en vervoer maken hier deel van uit. De omgevingsvisie vervangt, na vaststelling, de beleidsplannen op deze terreinen. Zie ook de ambities betreft milieubeleid in programma 4.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 550
 • 18.321
 • 18.871
 • 261
 • 404
 • 664
 • 18.206
 • Voorstel Begrotings-wijziging
 • 0
 • -3.975
 • -3.976
 • 0
 • 0
 • 0
 • -3.976
 • Realisatie per 1-9
 • 126
 • 3.103
 • 3.230
 • 60
 • 431
 • 491
 • 2.739
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 15
 • 8.723
 • 8.737
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.737
 • Saldo
 • 409
 • 2.519
 • 2.928
 • 201
 • -27
 • 173
 • 2.755

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 290
 • 261
 • 550
 • 12.351
 • 5.970
 • 18.321
 • 18.871
 • 261
 • 261
 • 4
 • 400
 • 404
 • 664
 • 18.206
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 185
 • -4.160
 • -3.975
 • -3.976
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -3.976
 • Realisatie per 1-9
 • 90
 • 36
 • 126
 • 3.103
 • 0
 • 3.103
 • 3.230
 • 60
 • 60
 • 31
 • 400
 • 431
 • 491
 • 2.739
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 15
 • 0
 • 15
 • 6.913
 • 1.810
 • 8.723
 • 8.737
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.737
 • Saldo
 • 185
 • 224
 • 409
 • 2.519
 • 0
 • 2.519
 • 2.928
 • 201
 • 201
 • -27
 • 0
 • -27
 • 173
 • 2.755

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

Met de ruimtelijke ontwikkeling van Fryslân creëren we een omgeving waarin het plezierig verblijven is. Een omgeving die fysiek en digitaal goed te bereiken is, waar landbouw en natuur elkaar versterken, werken en wonen elkaar niet storen en zorg en wonen gecombineerd kunnen worden. Friese gemeenten zouden tot overeenstemming moeten komen over de spreiding van voorzieningen en het woningbestand moet beter passen bij de veranderende bevolkingssamenstelling. Deze aanpak maakt integraal onderdeel uit van het provinciaal beleid, als voertuig wordt de werkwijze streekagenda’s gebruikt (zie programma 5).

Fryslân is de mooiste provincie van Nederland. Dat zijn we omdat we ingrepen in de omgeving niet weren, maar deze zo zorgvuldig mogelijk doen.
De omgevingsvisie is het kader voor ingrepen in de omgeving. De omgevingsvisie zal op een moderne manier tot stand komen en leiden tot een terugdringing van de hoeveelheid beleid en het aantal regels. De omgevingsvisie is breder dan alleen ruimtelijke ordening. Ook water, milieu en verkeer en vervoer maken hier deel van uit. De omgevingsvisie vervangt, na vaststelling, de beleidsplannen op deze terreinen. Zie ook de ambities betreft milieubeleid in programma 4.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
9.1 Planvorming, onderzoek en monitoring
9.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen
9.3 Wonen

Toelichting:

In maart 2017 is besloten tot de samenwerking in De Friese Aanpak (DFA). In DFA verband zijn als onderdeel van het open planproces gezamenlijk met de gemeenten en Wetterskip Fryslân voor 5 thema’s  bouwstenen opgesteld. De bouwstenen Steden en Dorpen en Modern Bestuur konden in 2017 niet afgerond worden. Daarnaast is aan het open planproces een bestuurlijke dialoog toegevoegd. Als gevolg hiervan is de vaststelling van het Koersdocument Omgevingsvisie verschoven naar het 3e kwartaal van 2018.
De planning van de Omgevingsverordening en de MER zijn hiermee ook verschoven naar 2018.
Wij hebben regie gevoerd op de programmering van bedrijventerreinen, kantoren en woningen en daarbij een coördinerende, aanjagende en stimulerende rol vervuld. We hebben met gemeenten regionale afspraken over bedrijventerreinen kunnen maken en afspraken kunnen maken over de programmering van kantoren. Wij hebben de ‘bevolkingsprognose en huishoudens Fryslân 2016 -2040’ vastgesteld, die de basis vormt voor nieuwe regionale woningbouwafspraken.
In het kader van Grutsk op ‘e Romte hebben we geadviseerd over de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân. In het kader van ons beleid op het gebied van krimp en leefbaarheid hebben we het initiatief genomen om beslisinformatie te genereren voor partners in het onderwijs, naar aanleiding van de herindeling van de gemeenten Leeuwarden, Leeuwarderadeel en Littenseradiel en de gevolgen voor de opheffingsnomen voor het basisonderwijs die deze herindeling heeft.
Om voor meer huishoudens een duurzaamheidslening mogelijk te maken zijn wij gestart met de projecten “De Smalle Beurs” en “Nul op de meter”.

Wat heeft het programma gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 6.154
 • 413
 • 5.741
 • -1.649
 • 4.092
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 14.236
 • 505
 • 13.731
 • -11.300
 • 2.431
 • Rekening 2017
 • 6.600
 • 616
 • 5.983
 • -4.014
 • 1.969
 • Saldo begroting en rekening
 • 7.636
 • -112
 • 7.748
 • -7.286
 • 461

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • 9.1 Planvorming, onderzoek en monitoring
 • 9.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen
 • 9.3 Wonen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 9.1 Planvorming, onderzoek en monitoring
 • 9.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen
 • 9.3 Wonen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 272
 • 4.115
 • 1.767
 • 6.154
 • 336
 • 77
 • 413
 • 5.741
 • Begroting 2017
 • 410
 • 2.929
 • 10.897
 • 14.236
 • 101
 • 400
 • 4
 • 505
 • 13.731
 • Besteding 2017
 • 454
 • 2.750
 • 3.396
 • 6.600
 • 201
 • 412
 • 4
 • 616
 • 5.983
 • Saldo 2017
 • -44
 • 179
 • 7.501
 • 7.636
 • -99
 • -12
 • 0
 • -112
 • 7.748

Investeringen

 • Bedragen x €1.000,-
 • Onderhanden werken
 • Opgeleverde werken
 • Afgerekende werken
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2017
 • 0
 • uitgaven
 • 322
 • 322
 • bijdragen derden
 • 322
 • 322
 • Stand per 31-12-2017
 • 0

Toelichting:

Bovengenoemde investering betreft Verbetering Venekoterweg bebouwde kom.

Balanspost overlopende passiva

 • Bedragen x €1.000,-
 • OP RCW diverse reserveringen
 • OP SCW Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • Stand per 1-1-2017
 • 66
 • 7
 • toevoeging
 • 0
 • 0
 • aanwending
 • 28
 • 7
 • Stand per 31-12-2017
 • 38
 • 0
Print deze pagina