Programma 8: Cultuur, taal en onderwijs

Portefeuillehouder: Sietske Poepjes, Sander de Rouwe en Johannes Kramer

Begroting

Ambities

Op 7 september 2016 hebben wij de beleidsbrief Mei Hert, Holle en Hannen aan Provinciale Staten voorgelegd, waarin het integrale beleid op het gebied van cultuur, taal, onderwijs en sport voor de komende jaren (2017-2020) is beschreven en begroot. De in dit hoofdstuk geformuleerde resultaten hangen, afgezien van het onderdeel Erfgoed, logischerwijs samen met deze beleidsbrief. De begrote middelen van bovengenoemde beleidsbrief konden nog niet in deze begroting verwerkt worden.

We willen onze inspanningen op het terrein van het vitaal Fries eigene, samengebald in ons beleid op het gebied van Fries en meertaligheid, onderwijs, erfgoed en cultuur in Fryslân, verstevigen. Om zo voor nu én in de toekomst mensen en gemeenschappen met elkaar te verbinden, kennis en competenties te verbreden (21st century skills) en de leefbaarheid in de provincie, op stad en platteland en in wijken en dorpen te vergroten. Dat willen wij doen door het experiment te stimuleren en creativiteit van mensen te bevorderen. Op deze wijze willen wij de innovatiekracht in Fryslân vergroten, zowel in cultureel, als economisch opzicht, zodat Fryslân een aantrekkelijke, complete, uitdagende en eigenzinnige provincie kan zijn en blijven.

Met betrekking tot cultuurdeelname hechten wij er aan dat er in de komende periode meer Friezen in staat worden gesteld om deel te kunnen nemen aan muziek-, dans- en toneellessen. Fryslân is een provincie met veel cultuurhistorie en erfgoed. Wij zetten in op het behoud daarvan. Het taal- en onderwijsbeleid willen wij versterken door een Deltaplan Fries.

In het kader van ons erfgoedbeleid zetten wij in op het behoud van Friese monumenten, het archeologische erfgoed, en cultuurhistorische elementen en structuren zoals beschermde gezichten en dijken. Daarnaast zullen we de cultuurhistorische waarden van Fryslân versterken.

Vastgestelde beleidsnotities

Bekijk uitgebreide tabellen

Lasten en baten programma 8 Cultuur, taal en onderwijs

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 40.547
 • 188
 • 40.359
 • Begroting 2016
 • 54.233
 • 3.414
 • 50.819
 • Begroting 2017
 • 38.006
 • 81
 • 37.926
 • Begroting 2018
 • 36.404
 • 81
 • 36.323
 • Begroting 2019
 • 29.076
 • 81
 • 28.996
 • Begroting 2020
 • 26.133
 • 81
 • 26.052

Programma 8 baten doorklik

 • Beleidsveld
 • 8.1 Cultuur
 • 8.2 Erfgoed
 • 8.3 Taal, media en letteren
 • 8.4 Onderwijs en wetenschappen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 172
 • 11
 • 0
 • 6
 • 188
 • 40.359
 • Begr 2016 Baten
 • 73
 • 8
 • 0
 • 3.333
 • 3.414
 • 50.819
 • Begr 2017 Baten
 • 73
 • 8
 • 0
 • 0
 • 81
 • 37.926
 • Begr 2018 Baten
 • 73
 • 8
 • 0
 • 0
 • 81
 • 36.323
 • Begr 2019 Baten
 • 73
 • 8
 • 0
 • 0
 • 81
 • 28.996
 • Begr 2020 Baten
 • 73
 • 8
 • 0
 • 0
 • 81
 • 26.052

Programma 8 lasten doorklik

 • Beleidsveld
 • 8.1 Cultuur
 • 8.2 Erfgoed
 • 8.3 Taal, media en letteren
 • 8.4 Onderwijs en wetenschappen
 • Totaal lasten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 21.995
 • 6.762
 • 3.455
 • 8.336
 • 40.547
 • Begr 2016 Lasten
 • 28.513
 • 5.289
 • 6.543
 • 13.888
 • 54.233
 • Begr 2017 Lasten
 • 20.167
 • 3.997
 • 5.924
 • 7.919
 • 38.006
 • Begr 2018 Lasten
 • 19.759
 • 3.005
 • 5.649
 • 7.991
 • 36.404
 • Begr 2019 Lasten
 • 14.556
 • 3.029
 • 3.618
 • 7.873
 • 29.076
 • Begr 2020 Lasten
 • 14.490
 • 3.008
 • 1.717
 • 6.918
 • 26.133

Eerste bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Op 7 september 2016 hebben wij de beleidsbrief Mei Hert, Holle en Hannen aan Provinciale Staten voorgelegd, waarin het integrale beleid op het gebied van cultuur, taal, onderwijs en sport voor de komende jaren (2017-2020) is beschreven en begroot. De in dit hoofdstuk geformuleerde resultaten hangen, afgezien van het onderdeel Erfgoed, logischerwijs samen met deze beleidsbrief. De begrote middelen van bovengenoemde beleidsbrief konden nog niet in deze begroting verwerkt worden.

We willen onze inspanningen op het terrein van het vitaal Fries eigene, samengebald in ons beleid op het gebied van Fries en meertaligheid, onderwijs, erfgoed en cultuur in Fryslân, verstevigen. Om zo voor nu én in de toekomst mensen en gemeenschappen met elkaar te verbinden, kennis en competenties te verbreden (21st century skills) en de leefbaarheid in de provincie, op stad en platteland en in wijken en dorpen te vergroten. Dat willen wij doen door het experiment te stimuleren en creativiteit van mensen te bevorderen. Op deze wijze willen wij de innovatiekracht in Fryslân vergroten, zowel in cultureel, als economisch opzicht, zodat Fryslân een aantrekkelijke, complete, uitdagende en eigenzinnige provincie kan zijn en blijven.

Met betrekking tot cultuurdeelname hechten wij er aan dat er in de komende periode meer Friezen in staat worden gesteld om deel te kunnen nemen aan muziek-, dans- en toneellessen. Fryslân is een provincie met veel cultuurhistorie en erfgoed. Wij zetten in op het behoud daarvan. Het taal- en onderwijsbeleid willen wij versterken door een Deltaplan Fries.

In het kader van ons erfgoedbeleid zetten wij in op het behoud van Friese monumenten, het archeologische erfgoed, en cultuurhistorische elementen en structuren zoals beschermde gezichten en dijken. Daarnaast zullen we de cultuurhistorische waarden van Fryslân versterken.

 

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 21.146
 • 31.533
 • 52.678
 • 17
 • 0
 • 17
 • 52.662
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 420
 • 420
 • 0
 • 0
 • 420
 • Realisatie per 1-4
 • 2.067
 • 2.523
 • 4.590
 • 9
 • 585
 • 594
 • 3.996
 • Vastgelegde verplichtingen
 • 680
 • 17.868
 • 18.548
 • 0
 • 0
 • 0
 • 18.548
 • Saldo
 • 18.398
 • 11.562
 • 29.960
 • 8
 • -585
 • -577
 • 30.537

8. Cultuur, taal en onderwijs

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 21.139
 • 6
 • 21.146
 • 24.749
 • 6.784
 • 31.533
 • 52.678
 • 14
 • 3
 • 17
 • 0
 • 0
 • 0
 • 17
 • 52.662
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 420
 • 0
 • 420
 • 420
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 420
 • Realisatie per 1-4
 • 2.067
 • 0
 • 2.067
 • 2.523
 • 0
 • 2.523
 • 4.590
 • 8
 • 1
 • 9
 • 585
 • 0
 • 585
 • 594
 • 3.996
 • Vastgelegde verplichting per 1-4
 • 680
 • 0
 • 680
 • 13.788
 • 4.080
 • 17.868
 • 18.548
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 18.548
 • Saldo
 • 18.391
 • 6
 • 18.398
 • 8.859
 • 2.704
 • 11.562
 • 29.960
 • 6
 • 1
 • 8
 • -585
 • 0
 • -585
 • -577
 • 30.537

Tweede bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Op 7 september 2016 hebben wij de beleidsbrief Mei Hert, Holle en Hannen aan Provinciale Staten voorgelegd, waarin het integrale beleid op het gebied van cultuur, taal, onderwijs en sport voor de komende jaren (2017-2020) is beschreven en begroot. De in dit hoofdstuk geformuleerde resultaten hangen, afgezien van het onderdeel Erfgoed, logischerwijs samen met deze beleidsbrief. De begrote middelen van bovengenoemde beleidsbrief konden nog niet in deze begroting verwerkt worden.

We willen onze inspanningen op het terrein van het vitaal Fries eigene, samengebald in ons beleid op het gebied van Fries en meertaligheid, onderwijs, erfgoed en cultuur in Fryslân, verstevigen. Om zo voor nu én in de toekomst mensen en gemeenschappen met elkaar te verbinden, kennis en competenties te verbreden (21st century skills) en de leefbaarheid in de provincie, op stad en platteland en in wijken en dorpen te vergroten. Dat willen wij doen door het experiment te stimuleren en creativiteit van mensen te bevorderen. Op deze wijze willen wij de innovatiekracht in Fryslân vergroten, zowel in cultureel, als economisch opzicht, zodat Fryslân een aantrekkelijke, complete, uitdagende en eigenzinnige provincie kan zijn en blijven.

Met betrekking tot cultuurdeelname hechten wij er aan dat er in de komende periode meer Friezen in staat worden gesteld om deel te kunnen nemen aan muziek-, dans- en toneellessen. Fryslân is een provincie met veel cultuurhistorie en erfgoed. Wij zetten in op het behoud daarvan. Het taal- en onderwijsbeleid willen wij versterken door een Deltaplan Fries.

In het kader van ons erfgoedbeleid zetten wij in op het behoud van Friese monumenten, het archeologische erfgoed, en cultuurhistorische elementen en structuren zoals beschermde gezichten en dijken. Daarnaast zullen we de cultuurhistorische waarden van Fryslân versterken.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 20.145
 • 35.546
 • 55.691
 • 17
 • 0
 • 17
 • 55.674
 • Voorstel Begrotings-wijziging
 • 0
 • -3.909
 • -3.909
 • 0
 • 0
 • 0
 • -3.909
 • Realisatie per 1-9
 • 12.642
 • 10.944
 • 23.586
 • 10
 • 33
 • 42
 • 23.543
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 251
 • 18.346
 • 18.597
 • 0
 • 0
 • 0
 • 18.597
 • Saldo
 • 7.252
 • 2.347
 • 9.599
 • 7
 • -33
 • -26
 • 9.625

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 20.139
 • 6
 • 20.145
 • 29.293
 • 6.253
 • 35.546
 • 55.691
 • 14
 • 3
 • 17
 • 0
 • 0
 • 17
 • 55.674
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • -3.110
 • -799
 • -3.909
 • -3.909
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -3.909
 • Realisatie per 1-9
 • 12.642
 • 0
 • 12.642
 • 10.544
 • 400
 • 10.944
 • 23.586
 • 7
 • 3
 • 10
 • 33
 • 33
 • 42
 • 23.543
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 251
 • 0
 • 251
 • 13.292
 • 5.054
 • 18.346
 • 18.597
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 18.597
 • Saldo
 • 7.245
 • 6
 • 7.252
 • 2.347
 • 0
 • 2.347
 • 9.599
 • 7
 • 0
 • 7
 • -33
 • -33
 • -26
 • 9.625

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

Taal en cultuur is van en voor iedereen. We willen ons beleid op het gebied van meertaligheid, erfgoed en cultuur in Fryslân verstevigen, om voor nu én in de toekomst mensen en gemeenschappen met elkaar te verbinden, kennis en competenties te verbreden (21st century skills), de leefbaarheid in de provincie, op stad en platteland en in wijken en dorpen te vergroten, door het experiment te stimuleren en creativiteit van mensen te bevorderen. Op deze wijze willen wij de innovatiekracht in Fryslân vergroten, zowel in cultureel, als economisch opzicht, zodat Fryslân een aantrekkelijke, complete, uitdagende en eigenzinnige provincie zijn en blijven.

Met betrekking tot cultuurdeelname hechten wij er aan dat er in de komende periode meer Friezen in staat worden gesteld om deel te kunnen nemen aan muziek-, dans- en toneellessen. Fryslân is de mooiste provincie van het land, dat willen we zo houden. Met veel cultuurhistorie en erfgoed. In het kader van het taalbeleid zetten wij in op een Deltaplan Frysk, gericht op implementatie van de taalwetgeving (Wet gebruik Friese taal en Fries in de onderwijswetgeving), de ontwikkeling en het onderhoud van digitale hulpmiddelen voor het Fries, het Lân fan Taal, en een basisvoorziening voor de doorgaande leerlijn meertaligheid in het onderwijs. Een doorgaande meertalige leerlijn die wat ons betreft op meer plakken in Fryslân op één plek fysiek aanwezig is, dan nu het geval is.
Wij vinden het verder belangrijk dat Omrop Fryslân in het nieuwe mediabestel een zelfstandige positie behoudt als Friese en Friestalige regionale omroep, met een brede programmering, die geborgd is in de mediawet.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
8.1 Cultuur
8.2 Erfgoed
8.3 Taal, Media en Letteren
8.4 Onderwijs en Wetenschappen

Toelichting:

In 2017 is – zoals aangekondigd in de beleidsbrief Mei hert, holle en hannen – een kader ontwikkeld waarbinnen de heroriëntatie van de culturele basisinfrastructuur mét het culturele veld verder vorm kan worden gegeven. In de aanloop naar LF2018 hebben al de eerste evenementen plaatsgevonden. Daarbij is met name de tentoonstelling Alma Tadema in het Fries Museum een groot succes gebleken. In het LF18-event Lân fanTaal wordt door de verschillende partijen die zich bezig houden met de Friese taal en cultuur in brede zin samen werkt om verschillende projecten te realiseren in (de aanloop naar) 2018. Lân fan Taal dient als een sprekend voorbeeld van een integrale benadering, waarin alle beleidsvelden van programma 8 met elkaar verbonden worden.
Door de financiële ondersteuning van restauratie en herbestemming van monumenten via een subsidieregeling zijn monumentale waarden behouden en versterkt. In ruimtelijke plannen en integrale gebiedsprojecten zijn cultuurhistorische en archeologische waarden die van provinciaal belang zijn behouden en verder ontwikkeld.
Binnen het onderwijs is met de uitvoering van het Taalplan Frysk van alle scholen in het basis- en voorgezet onderwijs bekend op wijze en niveau het vak Fries wordt onderwezen. Aan de hand van deze nulmeting kunnen scholen de juiste ondersteuning krijgen om op termijn alle kerndoelen voor het vak Fries te kunnen halen.
Verder is een Uitvoeringsplan Digitale Helpmiddels opgesteld en is o.a. een opdracht verstrekt voor een Online Nederlands-Fries woordenboek.

Wat heeft het programma gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 36.124
 • 67
 • 36.056
 • -3.458
 • 32.599
 • Begroting 2017 na wijziging
 • 51.789
 • 81
 • 51.708
 • -10.960
 • 40.748
 • Rekening 2017
 • 40.219
 • 239
 • 39.980
 • 311
 • 40.290
 • Saldo begroting en rekening
 • 11.570
 • -159
 • 11.729
 • -11.271
 • 458

 • GS budgetautorisatie 2017
 • Lasten
 • 8.1 Cultuur
 • 8.2 Erfgoed
 • 8.3 Taal, Media en Letteren
 • 8.4 Onderwijs en Wetenschappen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 8.1 Cultuur
 • 8.2 Erfgoed
 • 8.3 Taal, Media en Letteren
 • 8.4 Onderwijs en Wetenschappen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 21.320
 • 3.874
 • 4.485
 • 6.444
 • 36.124
 • 36
 • 29
 • 0
 • 2
 • 67
 • 36.056
 • Begroting 2017
 • 28.931
 • 3.791
 • 8.253
 • 10.814
 • 51.789
 • 9
 • 72
 • 0
 • 0
 • 81
 • 51.708
 • Besteding 2017
 • 21.973
 • 3.736
 • 8.472
 • 6.039
 • 40.219
 • 17
 • 106
 • 0
 • 117
 • 239
 • 39.980
 • Saldo 2017
 • 6.959
 • 55
 • -219
 • 4.775
 • 11.570
 • -8
 • -34
 • 0
 • -117
 • -159
 • 11.729

Investeringen

 • Bedragen x €1.000,-
 • Onderhanden werken
 • Opgeleverde werken
 • Afgerekende werken
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2017
 • 0
 • uitgaven
 • 1.315
 • 1.315
 • bijdragen derden
 • 878
 • 878
 • Stand per 31-12-2017
 • 437
 • 437

Toelichting:

De onderhanden werken betreft het gebouw Obe die in het kader van Lân fan Taal op het Oldehoofsterkerkhof gebouwd wordt. Begin 2018 wordt het gebouw opgeleverd en afgerekend.

Balanspost voorzieningen

 • Bedragen x €1.000,-
 • V. Legaat van Harinxma thoe Sloten
 • V. Jorritsma-Boschmafonds
 • V. Uitbr/instandh grafiekcollectie Knecht-Drenth
 • V. Buma-legaten
 • Stand per 1-1-2017
 • 22
 • 130
 • 491
 • 160
 • toevoeging
 • 0
 • 1
 • 0
 • 6
 • aanwending
 • 0
 • 0
 • 6
 • 6
 • Stand per 31-12-2017
 • 22
 • 131
 • 485
 • 160

Toelichting:

Deze voorzieningen betreffen in het verleden ontvangen legaten of schenkingen. Per legaat/schenking zijn er destijds afspraken gemaakt over de rol van en activiteiten door de provincie met deze middelen. In 2017 is met het Fries Museum overeengekomen dat de grafiekcollectie Knecht-Drenth incl. het instandhoudingsfonds (bovenstaande voorziening) in eigendom overgaat naar het Fries Museum. In 2018 zal dit formeel geëffectueerd worden.

Print deze pagina