Programma 8: Cultuur, taal en onderwijs

Portefeuillehouder: Sietske Poepjes, Sander de Rouwe en Johannes Kramer

Begroting

Ambities

Op 7 september 2016 hebben wij de beleidsbrief Mei Hert, Holle en Hannen aan Provinciale Staten voorgelegd, waarin het integrale beleid op het gebied van cultuur, taal, onderwijs en sport voor de komende jaren (2017-2020) is beschreven en begroot. De in dit hoofdstuk geformuleerde resultaten hangen, afgezien van het onderdeel Erfgoed, logischerwijs samen met deze beleidsbrief. De begrote middelen van bovengenoemde beleidsbrief konden nog niet in deze begroting verwerkt worden.

We willen onze inspanningen op het terrein van het vitaal Fries eigene, samengebald in ons beleid op het gebied van Fries en meertaligheid, onderwijs, erfgoed en cultuur in Fryslân, verstevigen. Om zo voor nu én in de toekomst mensen en gemeenschappen met elkaar te verbinden, kennis en competenties te verbreden (21st century skills) en de leefbaarheid in de provincie, op stad en platteland en in wijken en dorpen te vergroten. Dat willen wij doen door het experiment te stimuleren en creativiteit van mensen te bevorderen. Op deze wijze willen wij de innovatiekracht in Fryslân vergroten, zowel in cultureel, als economisch opzicht, zodat Fryslân een aantrekkelijke, complete, uitdagende en eigenzinnige provincie kan zijn en blijven.

Met betrekking tot cultuurdeelname hechten wij er aan dat er in de komende periode meer Friezen in staat worden gesteld om deel te kunnen nemen aan muziek-, dans- en toneellessen. Fryslân is een provincie met veel cultuurhistorie en erfgoed. Wij zetten in op het behoud daarvan. Het taal- en onderwijsbeleid willen wij versterken door een Deltaplan Fries.

In het kader van ons erfgoedbeleid zetten wij in op het behoud van Friese monumenten, het archeologische erfgoed, en cultuurhistorische elementen en structuren zoals beschermde gezichten en dijken. Daarnaast zullen we de cultuurhistorische waarden van Fryslân versterken.

Vastgestelde beleidsnotities

Bekijk uitgebreide tabellen

Lasten en baten programma 8 Cultuur, taal en onderwijs

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 40.547
 • 188
 • 40.359
 • Begroting 2016
 • 54.233
 • 3.414
 • 50.819
 • Begroting 2017
 • 38.006
 • 81
 • 37.926
 • Begroting 2018
 • 36.404
 • 81
 • 36.323
 • Begroting 2019
 • 29.076
 • 81
 • 28.996
 • Begroting 2020
 • 26.133
 • 81
 • 26.052

Programma 8 baten doorklik

 • Beleidsveld
 • 8.1 Cultuur
 • 8.2 Erfgoed
 • 8.3 Taal, media en letteren
 • 8.4 Onderwijs en wetenschappen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 172
 • 11
 • 0
 • 6
 • 188
 • 40.359
 • Begr 2016 Baten
 • 73
 • 8
 • 0
 • 3.333
 • 3.414
 • 50.819
 • Begr 2017 Baten
 • 73
 • 8
 • 0
 • 0
 • 81
 • 37.926
 • Begr 2018 Baten
 • 73
 • 8
 • 0
 • 0
 • 81
 • 36.323
 • Begr 2019 Baten
 • 73
 • 8
 • 0
 • 0
 • 81
 • 28.996
 • Begr 2020 Baten
 • 73
 • 8
 • 0
 • 0
 • 81
 • 26.052

Programma 8 lasten doorklik

 • Beleidsveld
 • 8.1 Cultuur
 • 8.2 Erfgoed
 • 8.3 Taal, media en letteren
 • 8.4 Onderwijs en wetenschappen
 • Totaal lasten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 21.995
 • 6.762
 • 3.455
 • 8.336
 • 40.547
 • Begr 2016 Lasten
 • 28.513
 • 5.289
 • 6.543
 • 13.888
 • 54.233
 • Begr 2017 Lasten
 • 20.167
 • 3.997
 • 5.924
 • 7.919
 • 38.006
 • Begr 2018 Lasten
 • 19.759
 • 3.005
 • 5.649
 • 7.991
 • 36.404
 • Begr 2019 Lasten
 • 14.556
 • 3.029
 • 3.618
 • 7.873
 • 29.076
 • Begr 2020 Lasten
 • 14.490
 • 3.008
 • 1.717
 • 6.918
 • 26.133

Eerste bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Op 7 september 2016 hebben wij de beleidsbrief Mei Hert, Holle en Hannen aan Provinciale Staten voorgelegd, waarin het integrale beleid op het gebied van cultuur, taal, onderwijs en sport voor de komende jaren (2017-2020) is beschreven en begroot. De in dit hoofdstuk geformuleerde resultaten hangen, afgezien van het onderdeel Erfgoed, logischerwijs samen met deze beleidsbrief. De begrote middelen van bovengenoemde beleidsbrief konden nog niet in deze begroting verwerkt worden.

We willen onze inspanningen op het terrein van het vitaal Fries eigene, samengebald in ons beleid op het gebied van Fries en meertaligheid, onderwijs, erfgoed en cultuur in Fryslân, verstevigen. Om zo voor nu én in de toekomst mensen en gemeenschappen met elkaar te verbinden, kennis en competenties te verbreden (21st century skills) en de leefbaarheid in de provincie, op stad en platteland en in wijken en dorpen te vergroten. Dat willen wij doen door het experiment te stimuleren en creativiteit van mensen te bevorderen. Op deze wijze willen wij de innovatiekracht in Fryslân vergroten, zowel in cultureel, als economisch opzicht, zodat Fryslân een aantrekkelijke, complete, uitdagende en eigenzinnige provincie kan zijn en blijven.

Met betrekking tot cultuurdeelname hechten wij er aan dat er in de komende periode meer Friezen in staat worden gesteld om deel te kunnen nemen aan muziek-, dans- en toneellessen. Fryslân is een provincie met veel cultuurhistorie en erfgoed. Wij zetten in op het behoud daarvan. Het taal- en onderwijsbeleid willen wij versterken door een Deltaplan Fries.

In het kader van ons erfgoedbeleid zetten wij in op het behoud van Friese monumenten, het archeologische erfgoed, en cultuurhistorische elementen en structuren zoals beschermde gezichten en dijken. Daarnaast zullen we de cultuurhistorische waarden van Fryslân versterken.

 

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 21.146
 • 31.533
 • 52.678
 • 17
 • 0
 • 17
 • 52.662
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 420
 • 420
 • 0
 • 0
 • 420
 • Realisatie per 1-4
 • 2.067
 • 2.523
 • 4.590
 • 9
 • 585
 • 594
 • 3.996
 • Vastgelegde verplichtingen
 • 680
 • 17.868
 • 18.548
 • 0
 • 0
 • 0
 • 18.548
 • Saldo
 • 18.398
 • 11.562
 • 29.960
 • 8
 • -585
 • -577
 • 30.537

8. Cultuur, taal en onderwijs

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 21.139
 • 6
 • 21.146
 • 24.749
 • 6.784
 • 31.533
 • 52.678
 • 14
 • 3
 • 17
 • 0
 • 0
 • 0
 • 17
 • 52.662
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 420
 • 0
 • 420
 • 420
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 420
 • Realisatie per 1-4
 • 2.067
 • 0
 • 2.067
 • 2.523
 • 0
 • 2.523
 • 4.590
 • 8
 • 1
 • 9
 • 585
 • 0
 • 585
 • 594
 • 3.996
 • Vastgelegde verplichting per 1-4
 • 680
 • 0
 • 680
 • 13.788
 • 4.080
 • 17.868
 • 18.548
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 18.548
 • Saldo
 • 18.391
 • 6
 • 18.398
 • 8.859
 • 2.704
 • 11.562
 • 29.960
 • 6
 • 1
 • 8
 • -585
 • 0
 • -585
 • -577
 • 30.537

Tweede bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Op 7 september 2016 hebben wij de beleidsbrief Mei Hert, Holle en Hannen aan Provinciale Staten voorgelegd, waarin het integrale beleid op het gebied van cultuur, taal, onderwijs en sport voor de komende jaren (2017-2020) is beschreven en begroot. De in dit hoofdstuk geformuleerde resultaten hangen, afgezien van het onderdeel Erfgoed, logischerwijs samen met deze beleidsbrief. De begrote middelen van bovengenoemde beleidsbrief konden nog niet in deze begroting verwerkt worden.

We willen onze inspanningen op het terrein van het vitaal Fries eigene, samengebald in ons beleid op het gebied van Fries en meertaligheid, onderwijs, erfgoed en cultuur in Fryslân, verstevigen. Om zo voor nu én in de toekomst mensen en gemeenschappen met elkaar te verbinden, kennis en competenties te verbreden (21st century skills) en de leefbaarheid in de provincie, op stad en platteland en in wijken en dorpen te vergroten. Dat willen wij doen door het experiment te stimuleren en creativiteit van mensen te bevorderen. Op deze wijze willen wij de innovatiekracht in Fryslân vergroten, zowel in cultureel, als economisch opzicht, zodat Fryslân een aantrekkelijke, complete, uitdagende en eigenzinnige provincie kan zijn en blijven.

Met betrekking tot cultuurdeelname hechten wij er aan dat er in de komende periode meer Friezen in staat worden gesteld om deel te kunnen nemen aan muziek-, dans- en toneellessen. Fryslân is een provincie met veel cultuurhistorie en erfgoed. Wij zetten in op het behoud daarvan. Het taal- en onderwijsbeleid willen wij versterken door een Deltaplan Fries.

In het kader van ons erfgoedbeleid zetten wij in op het behoud van Friese monumenten, het archeologische erfgoed, en cultuurhistorische elementen en structuren zoals beschermde gezichten en dijken. Daarnaast zullen we de cultuurhistorische waarden van Fryslân versterken.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 20.145
 • 35.546
 • 55.691
 • 17
 • 0
 • 17
 • 55.674
 • Voorstel Begrotings-wijziging
 • 0
 • -3.909
 • -3.909
 • 0
 • 0
 • 0
 • -3.909
 • Realisatie per 1-9
 • 12.642
 • 10.944
 • 23.586
 • 10
 • 33
 • 42
 • 23.543
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 251
 • 18.346
 • 18.597
 • 0
 • 0
 • 0
 • 18.597
 • Saldo
 • 7.252
 • 2.347
 • 9.599
 • 7
 • -33
 • -26
 • 9.625

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 20.139
 • 6
 • 20.145
 • 29.293
 • 6.253
 • 35.546
 • 55.691
 • 14
 • 3
 • 17
 • 0
 • 0
 • 17
 • 55.674
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • -3.110
 • -799
 • -3.909
 • -3.909
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -3.909
 • Realisatie per 1-9
 • 12.642
 • 0
 • 12.642
 • 10.544
 • 400
 • 10.944
 • 23.586
 • 7
 • 3
 • 10
 • 33
 • 33
 • 42
 • 23.543
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 251
 • 0
 • 251
 • 13.292
 • 5.054
 • 18.346
 • 18.597
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 18.597
 • Saldo
 • 7.245
 • 6
 • 7.252
 • 2.347
 • 0
 • 2.347
 • 9.599
 • 7
 • 0
 • 7
 • -33
 • -33
 • -26
 • 9.625
Print deze pagina