Programma 7: Sociaal beleid en zorg

Portefeuillehouder: Michiel Schrier

Begroting

Ambities

Met ingang van 2017 is het Plan van Aanpak Transitie Sociaal Beleid en Zorg beëindigd en is er geen zelfstandig sociaal beleid meer. We streven naar inclusieve beleidsontwikkeling. Dat wil zeggen dat we bij al ons beleid rekening houden met sociale aspecten. We geven speciale aandacht aan ouderen en investeren in zeggenschap en spreiding van zorgvoorzieningen. Via het kansenfonds willen we projecten mogelijk maken, die Friezen nieuwe kansen geven op deelname in de mienskip.

Sport is een belangrijk middel voor veel Friezen om deel uit te maken van de lokale gemeenschap. Topsport is een inspirerend voorbeeld voor veel sporters. De topsportstatus van Thialf en het Centrum Topsport en Onderwijs is daarom van groot belang. In het kader van het sportbeleid stimuleren wij verder de Friese sporten en zetten wij in op de breedtesport en talentontwikkeling.

Vastgestelde beleidsnotities

Bekijk uitgebreide tabellen

Lasten en baten programma 7 Sociaal beleid en zorg

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 6.974
 • 151
 • 6.823
 • Begroting 2016
 • 8.088
 • 0
 • 8.088
 • Begroting 2017
 • 7.299
 • 0
 • 7.299
 • Begroting 2018
 • 4.528
 • 0
 • 4.528
 • Begroting 2019
 • 4.315
 • 0
 • 4.315
 • Begroting 2020
 • 2.764
 • 0
 • 2.764

Programma 7 baten doorklik

 • Beleidsveld
 • 7.1 Sociaal beleid
 • 7.2 Jeugdzorg
 • 7.3 Sport
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 9
 • 142
 • 0
 • 0
 • 6.823
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.088
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.299
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.528
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.315
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.764

Programma 7 lasten doorklik

 • Beleidsveld
 • 7.1 Sociaal beleid
 • 7.2 Jeugdzorg
 • 7.3 Sport
 • Totaal lasten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 5.061
 • 485
 • 1.428
 • 6.974
 • Begr 2016 Lasten
 • 6.649
 • 36
 • 1.403
 • 8.088
 • Begr 2017 Lasten
 • 6.209
 • 0
 • 1.090
 • 7.299
 • Begr 2018 Lasten
 • 3.530
 • 0
 • 998
 • 4.528
 • Begr 2019 Lasten
 • 3.314
 • 0
 • 1.002
 • 4.315
 • Begr 2020 Lasten
 • 1.765
 • 0
 • 999
 • 2.764

Eerste bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Met ingang van 2017 is het Plan van Aanpak Transitie Sociaal Beleid en Zorg beëindigd en is er geen zelfstandig sociaal beleid meer. We streven naar inclusieve beleidsontwikkeling. Dat wil zeggen dat we bij al ons beleid rekening houden met sociale aspecten. We geven speciale aandacht aan ouderen en investeren in zeggenschap en spreiding van zorgvoorzieningen. Via het kansenfonds willen we projecten mogelijk maken, die Friezen nieuwe kansen geven op deelname in de mienskip.

Sport is een belangrijk middel voor veel Friezen om deel uit te maken van de lokale gemeenschap. Topsport is een inspirerend voorbeeld voor veel sporters. De topsportstatus van Thialf en het Centrum Topsport en Onderwijs is daarom van groot belang. In het kader van het sportbeleid stimuleren wij verder de Friese sporten en zetten wij in op de breedtesport en talentontwikkeling.

 

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 3.826
 • 3.621
 • 7.446
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.446
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • -495
 • -495
 • 0
 • 0
 • 0
 • -495
 • Realisatie per 1-4
 • 1.982
 • 417
 • 2.399
 • 0
 • 39
 • 39
 • 2.359
 • Vastgelegde verplichtingen
 • 41
 • 958
 • 999
 • 0
 • 0
 • 0
 • 999
 • Saldo
 • 1.803
 • 1.751
 • 3.554
 • 0
 • -39
 • -39
 • 3.593

7. Sociaal beleid en zorg

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 3.826
 • 3.826
 • 3.466
 • 155
 • 3.621
 • 7.446
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.446
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • -495
 • 0
 • -495
 • -495
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -495
 • Realisatie per 1-4
 • 1.982
 • 1.982
 • 417
 • 0
 • 417
 • 2.399
 • 0
 • 0
 • 39
 • 0
 • 39
 • 39
 • 2.359
 • Vastgelegde verplichting per 1-4
 • 41
 • 41
 • 958
 • 0
 • 958
 • 999
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 999
 • Saldo
 • 1.803
 • 1.803
 • 1.596
 • 155
 • 1.751
 • 3.554
 • 0
 • 0
 • -39
 • 0
 • -39
 • -39
 • 3.593

Tweede bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Met ingang van 2017 is het Plan van Aanpak Transitie Sociaal Beleid en Zorg beëindigd en is er geen zelfstandig sociaal beleid meer. We streven naar inclusieve beleidsontwikkeling. Dat wil zeggen dat we bij al ons beleid rekening houden met sociale aspecten. We geven speciale aandacht aan ouderen en investeren in zeggenschap en spreiding van zorgvoorzieningen. Via het kansenfonds willen we projecten mogelijk maken, die Friezen nieuwe kansen geven op deelname in de mienskip.

Sport is een belangrijk middel voor veel Friezen om deel uit te maken van de lokale gemeenschap. Topsport is een inspirerend voorbeeld voor veel sporters. De topsportstatus van Thialf en het Centrum Topsport en Onderwijs is daarom van groot belang. In het kader van het sportbeleid stimuleren wij verder de Friese sporten en zetten wij in op de breedtesport en talentontwikkeling.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 3.826
 • 3.066
 • 6.891
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.891
 • Voorstel Begrotings-wijziging
 • 0
 • -906
 • -906
 • 0
 • 0
 • 0
 • -906
 • Realisatie per 1-9
 • 3.081
 • 1.217
 • 4.298
 • 0
 • 39
 • 39
 • 4.258
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 35
 • 486
 • 521
 • 0
 • 0
 • 0
 • 521
 • Saldo
 • 710
 • 456
 • 1.166
 • 0
 • -39
 • -39
 • 1.206

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Tijdelijke budgetten
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 3.826
 • 3.826
 • 2.911
 • 155
 • 3.066
 • 6.891
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.891
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • -906
 • 0
 • -906
 • -906
 • 0
 • 0
 • 0
 • -906
 • Realisatie per 1-9
 • 3.081
 • 3.081
 • 1.217
 • 0
 • 1.217
 • 4.298
 • 39
 • 39
 • 39
 • 4.258
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 35
 • 35
 • 486
 • 0
 • 486
 • 521
 • 0
 • 0
 • 0
 • 521
 • Saldo
 • 710
 • 710
 • 301
 • 155
 • 456
 • 1.166
 • -39
 • -39
 • -39
 • 1.206

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

Met ingang van 2017 is het Plan van Aanpak Transitie Sociaal Beleid en Zorg beëindigd en is er geen zelfstandig sociaal beleid meer. We streven naar inclusieve beleidsontwikkeling. Dat wil zeggen dat we bij al ons beleid rekening houden met sociale aspecten. We geven speciale aandacht aan ouderen en investeren in zeggenschap en spreiding van zorgvoorzieningen. Via het kansenfonds willen we projecten mogelijk maken, die Friezen nieuwe kansen geven op deelname in de mienskip.

Sport is een belangrijk middel voor veel Friezen om deel uit te maken van de lokale gemeenschap. Topsport is een inspirerend voorbeeld voor veel sporters. De topsportstatus van Thialf en het Centrum Topsport en Onderwijs is daarom van groot belang. In het kader van het sportbeleid stimuleren wij verder de Friese sporten en zetten wij in op de breedtesport en talentontwikkeling.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 3.826
 • 3.621
 • 7.446
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.446
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • -495
 • -495
 • 0
 • 0
 • 0
 • -495
 • Realisatie per 1-4
 • 1.982
 • 417
 • 2.399
 • 0
 • 39
 • 39
 • 2.359
 • Vastgelegde verplichtingen
 • 41
 • 958
 • 999
 • 0
 • 0
 • 0
 • 999
 • Saldo
 • 1.803
 • 1.751
 • 3.554
 • 0
 • -39
 • -39
 • 3.593

7. Sociaal beleid en zorg

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 3.826
 • 3.826
 • 3.466
 • 155
 • 3.621
 • 7.446
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7.446
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • -495
 • 0
 • -495
 • -495
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -495
 • Realisatie per 1-4
 • 1.982
 • 1.982
 • 417
 • 0
 • 417
 • 2.399
 • 0
 • 0
 • 39
 • 0
 • 39
 • 39
 • 2.359
 • Vastgelegde verplichting per 1-4
 • 41
 • 41
 • 958
 • 0
 • 958
 • 999
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 999
 • Saldo
 • 1.803
 • 1.803
 • 1.596
 • 155
 • 1.751
 • 3.554
 • 0
 • 0
 • -39
 • 0
 • -39
 • -39
 • 3.593

Wat heeft het programma gekost?

Print deze pagina