Programma 5: Landelijk gebied

Portefeuillehouder: Johannes Kramer en Michiel Schrier (Mijnbouwwet)

Begroting

Ambities

Wij streven naar een landelijk gebied met een renderende landbouw en plattelandseconomie (profit) en met een hoogwaardige ecologische en ruimtelijke kwaliteit (planet). We spannen ons in om de balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap te herstellen en Fryslân nog mooier te maken. Daarbij richten we ons op een landbouw die modern en redenderend is en die schoon en zuinig in harmonie met zijn omgeving produceert. We willen dat mensen zich goed voelen in onze provincie en oog hebben voor de waarde van ecologie en ruimtelijke kwaliteit (people). Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij initiatieven, wensen en kwaliteitseisen van mensen dorpen en regio’s.

Vanuit Kulturele Haadstêd 2018 zetten we in op nieuwe verbindingen tussen natuur en cultuur en op een uitwisseling van waarden tussen stedelijke- en plattelandsgemeenschappen.

Vastgestelde beleidsnotities

Bekijk uitgebreide tabellen

Lasten en baten programma 5 Landelijk gebied

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 87.695
 • 4.410
 • 83.285
 • Begroting 2016
 • 106.019
 • 4.899
 • 101.120
 • Begroting 2017
 • 84.452
 • 1.484
 • 82.968
 • Begroting 2018
 • 73.822
 • 1.482
 • 72.340
 • Begroting 2019
 • 68.723
 • 1.385
 • 67.338
 • Begroting 2020
 • 53.477
 • 1.385
 • 52.092

Programma 5 baten doorklik

 • Beleidsveld
 • 5.1 Natuurbeleid
 • 5.2 Landschapsbeleid
 • 5.3 Landbouwbeleid
 • 5.4 Integrale plattelandsontwikkeling
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 2.210
 • 0
 • 48
 • 2.152
 • 4.410
 • 83.285
 • Begr 2016 Baten
 • 1.137
 • 0
 • 350
 • 3.412
 • 4.899
 • 101.120
 • Begr 2017 Baten
 • 1.134
 • 0
 • 350
 • 0
 • 1.484
 • 82.968
 • Begr 2018 Baten
 • 1.132
 • 0
 • 350
 • 0
 • 1.482
 • 72.340
 • Begr 2019 Baten
 • 1.035
 • 0
 • 350
 • 0
 • 1.385
 • 67.338
 • Begr 2020 Baten
 • 1.035
 • 0
 • 350
 • 0
 • 1.385
 • 52.092

Programma 5 lasten doorklik

 • Beleidsveld
 • 5.1 Natuurbeleid
 • 5.2 Landschapsbeleid
 • 5.3 Landbouwbeleid
 • 5.4 Integrale plattelandsontwikkeling
 • Totaal lasten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 47.623
 • 3.057
 • 1.554
 • 35.461
 • 87.695
 • Begr 2016 Lasten
 • 64.168
 • 4.422
 • 1.664
 • 35.765
 • 106.019
 • Begr 2017 Lasten
 • 59.460
 • 3.328
 • 3.315
 • 18.349
 • 84.452
 • Begr 2018 Lasten
 • 51.477
 • 3.176
 • 4.841
 • 14.328
 • 73.822
 • Begr 2019 Lasten
 • 50.243
 • 5.035
 • 3.179
 • 10.266
 • 68.723
 • Begr 2020 Lasten
 • 49.986
 • 1.216
 • 327
 • 1.949
 • 53.477

Eerste bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Wij streven naar een landelijk gebied met een renderende landbouw en plattelandseconomie (profit) en met een hoogwaardige ecologische en ruimtelijke kwaliteit (planet). We spannen ons in om de balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap te herstellen en Fryslân nog mooier te maken. Daarbij richten we ons op een landbouw die modern en redenderend is en die schoon en zuinig in harmonie met zijn omgeving produceert. We willen dat mensen zich goed voelen in onze provincie en oog hebben voor de waarde van ecologie en ruimtelijke kwaliteit (people). Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij initiatieven, wensen en kwaliteitseisen van mensen dorpen en regio’s.

Vanuit Kulturele Haadstêd 2018 zetten we in op nieuwe verbindingen tussen natuur en cultuur en op een uitwisseling van waarden tussen stedelijke- en plattelandsgemeenschappen.

 

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 53.564
 • 37.883
 • 91.447
 • 1.602
 • 1.470
 • 3.072
 • 88.375
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 1.266
 • 1.266
 • 0
 • 0
 • 1.266
 • Realisatie per 1-4
 • 12.336
 • 6.451
 • 18.787
 • 84
 • 1.310
 • 1.393
 • 17.394
 • Vastgelegde verplichtingen
 • 21.215
 • 12.406
 • 33.621
 • 0
 • 0
 • 0
 • 33.621
 • Saldo
 • 20.012
 • 20.293
 • 40.305
 • 1.518
 • 161
 • 1.679
 • 38.626

5. Landelijk gebied

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 10.394
 • 43.067
 • 102
 • 53.564
 • 36.452
 • 19
 • 1.413
 • 37.883
 • 91.447
 • 634
 • 865
 • 102
 • 1.602
 • 34
 • 24
 • 1.413
 • 1.470
 • 3.072
 • 88.375
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.266
 • 0
 • 0
 • 1.266
 • 1.266
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.266
 • Realisatie per 1-4
 • 2.587
 • 9.749
 • 0
 • 12.336
 • 6.077
 • 0
 • 374
 • 6.451
 • 18.787
 • 19
 • 25
 • 39
 • 84
 • 24
 • 6
 • 1.280
 • 1.310
 • 1.393
 • 17.394
 • Vastgelegde verplichting per 1-4
 • 1.127
 • 20.088
 • 0
 • 21.215
 • 11.513
 • 0
 • 893
 • 12.406
 • 33.621
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 33.621
 • Saldo
 • 6.680
 • 13.230
 • 102
 • 20.012
 • 20.128
 • 19
 • 146
 • 20.293
 • 40.305
 • 615
 • 840
 • 63
 • 1.518
 • 10
 • 18
 • 133
 • 161
 • 1.679
 • 38.626

Tweede bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Wij streven naar een landelijk gebied met een renderende landbouw en plattelandseconomie (profit) en met een hoogwaardige ecologische en ruimtelijke kwaliteit (planet). We spannen ons in om de balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap te herstellen en Fryslân nog mooier te maken. Daarbij richten we ons op een landbouw die modern en redenderend is en die schoon en zuinig in harmonie met zijn omgeving produceert. We willen dat mensen zich goed voelen in onze provincie en oog hebben voor de waarde van ecologie en ruimtelijke kwaliteit (people). Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij initiatieven, wensen en kwaliteitseisen van mensen dorpen en regio’s.

Vanuit Kulturele Haadstêd 2018 zetten we in op nieuwe verbindingen tussen natuur en cultuur en op een uitwisseling van waarden tussen stedelijke- en plattelandsgemeenschappen.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 56.756
 • 38.420
 • 95.176
 • 1.602
 • 1.661
 • 3.263
 • 91.914
 • Voorstel Begrotings-wijziging
 • -4.273
 • -2.717
 • -6.990
 • -378
 • 20
 • -358
 • -6.632
 • Realisatie per 1-9
 • 27.096
 • 14.430
 • 41.526
 • 878
 • 1.583
 • 2.461
 • 39.065
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 18.542
 • 10.033
 • 28.575
 • 0
 • 0
 • 0
 • 28.575
 • Saldo
 • 6.845
 • 11.240
 • 18.085
 • 346
 • 98
 • 443
 • 17.641

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 10.311
 • 46.343
 • 102
 • 56.756
 • 36.771
 • 169
 • 0
 • 1.480
 • 38.420
 • 95.176
 • 634
 • 865
 • 102
 • 1.602
 • 82
 • 99
 • 0
 • 1.480
 • 1.661
 • 3.263
 • 91.914
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • -4.273
 • 0
 • -4.273
 • -2.717
 • 0
 • 0
 • 0
 • -2.717
 • -6.990
 • -378
 • 0
 • 0
 • -378
 • 20
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20
 • -358
 • -6.632
 • Realisatie per 1-9
 • 5.604
 • 21.492
 • 0
 • 27.096
 • 13.174
 • 0
 • 151
 • 1.104
 • 14.430
 • 41.526
 • 71
 • 768
 • 39
 • 878
 • 94
 • 16
 • 151
 • 1.322
 • 1.583
 • 2.461
 • 39.065
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 129
 • 18.414
 • 0
 • 18.542
 • 9.677
 • 0
 • 0
 • 356
 • 10.033
 • 28.575
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 28.575
 • Saldo
 • 4.578
 • 2.164
 • 102
 • 6.845
 • 11.203
 • 169
 • -151
 • 20
 • 11.240
 • 18.085
 • 185
 • 97
 • 63
 • 346
 • 8
 • 83
 • -151
 • 158
 • 98
 • 443
 • 17.641

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

Wij streven naar een landelijk gebied met een renderende landbouw en plattelandseconomie (profit) en met een hoogwaardige ecologische en ruimtelijke kwaliteit (planet). We spannen ons in om de balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap te herstellen en Fryslân nog mooier te maken. Daarbij richten we ons op een landbouw die modern en redenderend is en die schoon en zuinig in harmonie met zijn omgeving produceert.
We willen dat mensen zich goed voelen in onze provincie en oog hebben voor de waarde van ecologie en ruimtelijke kwaliteit (people). Wij sluiten zoveel mogelijk aan bij initiatieven, wensen en kwaliteitseisen van mensen dorpen en regio’s.

Vanuit Kulturele Haadstêd 2018 zetten we in op nieuwe verbindingen tussen natuur en cultuur en op een uitwisseling van waarden tussen stedelijke- en plattelandsgemeenschappen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 53.564
 • 37.883
 • 91.447
 • 1.602
 • 1.470
 • 3.072
 • 88.375
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 1.266
 • 1.266
 • 0
 • 0
 • 1.266
 • Realisatie per 1-4
 • 12.336
 • 6.451
 • 18.787
 • 84
 • 1.310
 • 1.393
 • 17.394
 • Vastgelegde verplichtingen
 • 21.215
 • 12.406
 • 33.621
 • 0
 • 0
 • 0
 • 33.621
 • Saldo
 • 20.012
 • 20.293
 • 40.305
 • 1.518
 • 161
 • 1.679
 • 38.626

5. Landelijk gebied

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 10.394
 • 43.067
 • 102
 • 53.564
 • 36.452
 • 19
 • 1.413
 • 37.883
 • 91.447
 • 634
 • 865
 • 102
 • 1.602
 • 34
 • 24
 • 1.413
 • 1.470
 • 3.072
 • 88.375
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.266
 • 0
 • 0
 • 1.266
 • 1.266
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.266
 • Realisatie per 1-4
 • 2.587
 • 9.749
 • 0
 • 12.336
 • 6.077
 • 0
 • 374
 • 6.451
 • 18.787
 • 19
 • 25
 • 39
 • 84
 • 24
 • 6
 • 1.280
 • 1.310
 • 1.393
 • 17.394
 • Vastgelegde verplichting per 1-4
 • 1.127
 • 20.088
 • 0
 • 21.215
 • 11.513
 • 0
 • 893
 • 12.406
 • 33.621
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 33.621
 • Saldo
 • 6.680
 • 13.230
 • 102
 • 20.012
 • 20.128
 • 19
 • 146
 • 20.293
 • 40.305
 • 615
 • 840
 • 63
 • 1.518
 • 10
 • 18
 • 133
 • 161
 • 1.679
 • 38.626

Wat heeft het programma gekost?

 

Print deze pagina