Programma 4: Milieu

4.1 Basiskwaliteit en bewustwording

Begroting

Wat willen we bereiken?

Slim milieubeheer: Terugbrengen van het aantal nog bestaande milieuknelpunten en voorkómen van nieuwe knelpunten.

Welke resultaten willen we in 2017 behalen?

 • We krijgen inzicht in de kwaliteit van de Friese leefomgeving door het uitbrengen van een jaarlijkse monitoringsrapportage. Deze rapportage bestaat steeds uit twee onderdelen:het meten van de voortgang van de uitvoering van de programma’s (voortgangsmeting) en het meten van de effecten van de uitvoering van de programma’s (effectmeting).

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017
Basiskwaliteit Monitoring Milieuplan 2015-2016 op de the-ma’s: Rapportage over 2016
- Slim milieubeheer;
- Fairtrade/Millenniumdoelen;
- Friese Grondstoffenagenda;
- Duurzame transportbrandstoffen;
- Eetbare stad;
- duurzaam door.
Ecologische Voetafdruk Meting Ecologische Voetafdruk Rapportage over 2016
Bekijk uitgebreide tabellen

Wat mag het kosten?

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 1.265 
 • 0
 • 1.265
 • Begroting 2016
 • 1.065
 • 0
 • 1.065
 • Begroting 2017
 • 165
 • 0
 • 165
 • Begroting 2018
 • 168
 • 0
 • 168
 • Begroting 2019
 • 178
 • 0
 • 178
 • Begroting 2020
 • 198
 • 0
 • 198

Toelichting:

In 2015 en 2016 is er een structureel budget beschikbaar voor het milieubeleidsplan. De middelen voor 2017 en volgende jaren zijn voorwaardelijk geraamd in programma 10. We zullen nog een voorstel doen over de invulling van het provinciaal milieubeleid voor de periode vanaf 2017. Daarbij zullen we Provinciale Staten ook verzoeken het voorwaardelijke budget voor die periode vrij te geven.

Beleidsveld 4.1 baten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal 1 Structurele budgetten
 • Totaal 6 Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.265
 • Begr 2016 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.065
 • Begr 2017 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 165
 • Begr 2018 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 168
 • Begr 2019 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 178
 • Begr 2020 Baten
 • 0
 • 0
 • 0
 • 198

Beleidsveld 4.1 lasten doorklik

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Structurele budgetten
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Milieubeleidsplan
 • Monitoringskader frysk miljeuplan
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 370
 • 14
 • 384
 • 882
 • 882
 • 1.265
 • Begr 2016 Lasten
 • 321
 • 0
 • 321
 • 744
 • 744
 • 1.065
 • Begr 2017 Lasten
 • -9
 • 0
 • -9
 • 173
 • 173
 • 165
 • Begr 2018 Lasten
 • -9
 • 0
 • -9
 • 176
 • 176
 • 168
 • Begr 2019 Lasten
 • -9
 • 0
 • -9
 • 187
 • 187
 • 178
 • Begr 2020 Lasten
 • -9
 • 29
 • 20
 • 178
 • 178
 • 198

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Inzicht krijgen in de kwaliteit van de Friese leefomgeving door het uitbrengen van een jaarlijkse monitoringsrapportage (meten voortgang van de uitvoering van de programma’s en het meten van de effecten van de uitvoering van de programma’s).

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Basiskwaliteit Monitoring Mileuplan 2015-2016 op de thema’s: Slim milieubeheer, Fairtrade/Milleniumdoelen, Friese Grondstoffenagenda, Duurzame transportbrandstoffen, Eetbare stad, Duurzaam door Rapportage over 2016
Ecologische Voetafdruk Meting Ecologische Voetafdruk Rapportage over 2016

Toelichting:

De monitoringsrapportage is gereed en zal in de eerste helft van 2017 worden toegestuurd.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Op beleidsveldniveau: verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van de gewenste resultaten? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten van dit beleidsveld te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt een onderbesteding verwacht
 • Geld vormt wel een belemmerende factor en/of er wordt een overbesteding verwacht
  Beleid Tijd Geld
1 Inzicht krijgen in de kwaliteit van de Friese leefomgeving door het uitbrengen van een jaarlijkse monitoringsrapportage (meten voortgang van de uitvoering van de programma’s en het meten van de effecten van de uitvoering van de programma’s).

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2017 Prognose 2017
Basiskwaliteit Monitoring Mileuplan 2015-2016 op de thema’s: Slim milieubeheer, Fairtrade/Milleniumdoelen, Friese Grondstoffenagenda, Duurzame transportbrandstoffen, Eetbare stad, Duurzaam door Rapportage over 2016
Ecologische Voetafdruk Meting Ecologische Voetafdruk Rapportage over 2016

Toelichting:

Basiskwaliteit.
De monitoringsrapportage is in de eerste helft van 2017 toegestuurd.

Print deze pagina