Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder: Sander de Rouwe

Begroting

Lasten, baten en onvoorzien

Dit ‘programma’ is niet beleidsinhoudelijk van aard. Hier worden de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen geraamd, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden. De verschillende onderdelen in onderstaande tabel worden in dit programma per onderdeel verder toegelicht.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • 10.1 Provinciefonds
 • 10.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 10.3 Dividenden
 • 10.4 Financieringsrente
 • 10.5 Interne financiering
 • 10.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 10.7 Werken voor derden
 • 10.8 Onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 10.1 Provinciefonds
 • 10.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 10.3 Dividenden
 • 10.4 Financieringsrente
 • 10.5 Interne financiering
 • 10.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 10.7 Werken voor derden
 • 10.8 Onvoorzien
 • Totaal baten
 • Lasten - baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.751
 • 0
 • -627
 • 4.286
 • 0
 • 7.411
 • 205.006
 • 51.564
 • 14.958
 • 21.435
 • 2.563
 • 1.533
 • 5.954
 • 0
 • 303.012
 • -295.602
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 121
 • 121
 • -121
 • Realisatie per 1-4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 58
 • 0
 • 0
 • 344
 • -20
 • 382
 • 52.090
 • 8.896
 • 0
 • 20
 • 0
 • 133
 • 1.532
 • 5
 • 62.676
 • -62.294
 • Vastgelegde verplichtingen
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 316
 • 0
 • 316
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 316
 • Saldo
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.693
 • 0
 • -627
 • 3.626
 • 20
 • 6.712
 • 152.916
 • 42.668
 • 14.958
 • 21.415
 • 2.563
 • 1.521
 • 4.422
 • -5
 • 240.457
 • -233.745

Toelichting:

De lasten onder 10.4 betreffen met name de achtergestelde lening van NUON. De administratieve boeking hiervan zal bij de 2e berap plaatsvinden. De werken voor derden betreft met name de werkzaamheden die wij verrichten voor Rijkswaterstaat. Door de veranderde werkwijze met de organisatie van de toekomst, heeft er momenteel nog geen doorbelasting plaatsgevonden van het tijdschrijven op deze werken. Dit zal de komende maand plaatsvinden.

Bij de baten is de raming provinciefonds gebaseerd op de septembercirculaire 2016. De dividend baten zullen gedurende het jaar worden ontvangen.

10. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 5.196
 • 5.196
 • 2.214
 • 0
 • 2.214
 • 7.411
 • 285.451
 • 285.451
 • 16.358
 • 1.204
 • 17.562
 • 303.012
 • -295.602
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 121
 • 121
 • 121
 • -121
 • Realisatie per 1-4
 • 38
 • 38
 • 344
 • 0
 • 344
 • 382
 • 58.407
 • 58.407
 • 4.136
 • 133
 • 4.269
 • 62.676
 • -62.294
 • Vastgelegde verplichting per 1-4
 • 0
 • 0
 • 316
 • 0
 • 316
 • 316
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 316
 • Saldo
 • 5.158
 • 5.158
 • 1.554
 • 0
 • 1.554
 • 6.712
 • 227.044
 • 227.044
 • 12.222
 • 1.192
 • 13.414
 • 240.457
 • -233.745

Een toelichting van de uitgebreide tabel is bij de afzonderlijke beleidsvelden opgenomen.

Eerste bestuursrapportage

Lasten, baten en onvoorzien

Dit ‘programma’ is niet beleidsinhoudelijk van aard. Hier worden de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen geraamd, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden. De verschillende onderdelen in onderstaande tabel worden in dit programma per onderdeel verder toegelicht.

 

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • 10.1 Provinciefonds
 • 10.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 10.3 Dividenden
 • 10.4 Financieringsrente
 • 10.5 Interne financiering
 • 10.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 10.7 Werken voor derden
 • 10.8 Onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 10.1 Provinciefonds
 • 10.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 10.3 Dividenden
 • 10.4 Financieringsrente
 • 10.5 Interne financiering
 • 10.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 10.7 Werken voor derden
 • 10.8 Onvoorzien
 • Totaal baten
 • Lasten - baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.751
 • 0
 • -627
 • 4.286
 • 0
 • 7.411
 • 205.006
 • 51.564
 • 14.958
 • 21.435
 • 2.563
 • 1.533
 • 5.954
 • 0
 • 303.012
 • -295.602
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 121
 • 121
 • -121
 • Realisatie per 1-4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 58
 • 0
 • 0
 • 344
 • -20
 • 382
 • 52.090
 • 8.896
 • 0
 • 20
 • 0
 • 133
 • 1.532
 • 5
 • 62.676
 • -62.294
 • Vastgelegde verplichtingen
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 316
 • 0
 • 316
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 316
 • Saldo
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.693
 • 0
 • -627
 • 3.626
 • 20
 • 6.712
 • 152.916
 • 42.668
 • 14.958
 • 21.415
 • 2.563
 • 1.521
 • 4.422
 • -5
 • 240.457
 • -233.745

Toelichting:

De lasten onder 10.4 betreffen met name de achtergestelde lening van NUON. De administratieve boeking hiervan zal bij de 2e berap plaatsvinden. De werken voor derden betreft met name de werkzaamheden die wij verrichten voor Rijkswaterstaat. Door de veranderde werkwijze met de organisatie van de toekomst, heeft er momenteel nog geen doorbelasting plaatsgevonden van het tijdschrijven op deze werken. Dit zal de komende maand plaatsvinden.

Bij de baten is de raming provinciefonds gebaseerd op de septembercirculaire 2016. De dividend baten zullen gedurende het jaar worden ontvangen.

10. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 5.196
 • 5.196
 • 2.214
 • 0
 • 2.214
 • 7.411
 • 285.451
 • 285.451
 • 16.358
 • 1.204
 • 17.562
 • 303.012
 • -295.602
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 121
 • 121
 • 121
 • -121
 • Realisatie per 1-4
 • 38
 • 38
 • 344
 • 0
 • 344
 • 382
 • 58.407
 • 58.407
 • 4.136
 • 133
 • 4.269
 • 62.676
 • -62.294
 • Vastgelegde verplichting per 1-4
 • 0
 • 0
 • 316
 • 0
 • 316
 • 316
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 316
 • Saldo
 • 5.158
 • 5.158
 • 1.554
 • 0
 • 1.554
 • 6.712
 • 227.044
 • 227.044
 • 12.222
 • 1.192
 • 13.414
 • 240.457
 • -233.745

Overzicht voorwaardelijke budgetten opgenomen onder 10.6

 • Budget
 • PS voorwaardelijk
 • Milieubeleidsplan
 • Totaal
 • Planning PS
 • 06/28/2017
 • Begroting 2016 - (bedragen x € 1.000)
 • 575
 • 575

Tweede bestuursrapportage

Lasten, baten en onvoorzien

Dit ‘programma’ is niet beleidsinhoudelijk van aard. Hier worden de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen geraamd, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden. De verschillende onderdelen in onderstaande tabel worden in dit programma per onderdeel verder toegelicht.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • 10.1 Provinciefonds
 • 10.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 10.3 Dividenden
 • 10.4 Financieringsrente
 • 10.5 Interne financiering
 • 10.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 10.7 Werken voor derden
 • 10.8 Onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 10.1 Provinciefonds
 • 10.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 10.3 Dividenden
 • 10.4 Financieringsrente
 • 10.5 Interne financiering
 • 10.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 10.7 Werken voor derden
 • 10.8 Onvoorzien
 • Totaal baten
 • Lasten-baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.123
 • 0
 • -1.251
 • 4.307
 • 0
 • 7.178
 • 214.081
 • 53.415
 • 15.742
 • 21.302
 • 3.873
 • 915
 • 4.307
 • 0
 • 313.635
 • -306.457
 • Voorstel Begrotings-wijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -426
 • -52
 • -558
 • -1.037
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -52
 • 0
 • -52
 • -985
 • Realisatie per 1-9
 • 0
 • 0
 • 0
 • 118
 • 0
 • 0
 • 1.154
 • -558
 • 713
 • 141.267
 • 31.502
 • 15.787
 • 21.230
 • 0
 • 358
 • 2.227
 • 11
 • 212.381
 • -211.668
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 14
 • 746
 • 0
 • 760
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 760
 • Saldo
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.005
 • 0
 • -1.691
 • 2.355
 • 0
 • 4.669
 • 72.814
 • 21.913
 • -45
 • 72
 • 3.873
 • 557
 • 2.028
 • -11
 • 101.202
 • -96.533

Toelichting:

Lasten.
De financieringsrente betreft met name de rente die toegerekend wordt aan de vaste activa. Deze rente kan pas aan het eind van het jaar worden berekend omdat dit een gemiddelde is van de stand per 1/1 en 31/12 van het jaar.

In de post overige algemene dekkingsmiddelen is het bedrag van € 2,1 miljoen opgenomen voor RSP gelden die wij nog via het provinciefonds moeten ontvangen. Daarnaast een post van € 0,26 miljoen voor de rendementsdering in verband met het inzetten van de vermogen. Deze post zal op basis van werkelijke lasten aan het eind van het jaar worden verantwoord.
De werken voor derden verlopen budgettair neutraal in de begroting, oftewel wanneer de uitgaven dit jaar niet gedaan worden dan zullen de inkomsten ook niet ontvangen worden.
De post onvoorzien betreft de vrijval bij de vaststelling van eerdere subsidiebeschikkingen die op de balanspost crediteuren zijn opgenomen. Deze vrijval is via een begrotingswijziging bij deze berap toegevoegd aan het begrotingssaldo.

Baten.
De posten interne financiering en overiege algemene dekkingsmiddelen zijn onder de lasten nader toegelicht.

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 4.994
 • 4.994
 • 2.185
 • 2.185
 • 7.178
 • 293.038
 • 293.038
 • 20.012
 • 586
 • 20.598
 • 313.635
 • -306.457
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -985
 • -985
 • -52
 • -52
 • -1.037
 • 0
 • 0
 • -52
 • 0
 • -52
 • -52
 • -985
 • Realisatie per 1-9
 • -437
 • -437
 • 1.150
 • 1.150
 • 713
 • 201.850
 • 201.850
 • 10.188
 • 343
 • 10.532
 • 212.381
 • -211.668
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 14
 • 14
 • 746
 • 746
 • 760
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 760
 • Saldo
 • 4.431
 • 4.431
 • 237
 • 237
 • 4.669
 • 91.188
 • 91.188
 • 9.771
 • 243
 • 10.014
 • 101.202
 • -96.533
Print deze pagina