1. Overzicht grote projecten

Eerste bestuursrapportage

Bij de grote infrastructurele projecten gaat het om de volgende projecten:

Infrastructurele projecten

1    Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden-Vrijbaan
1a. N31 Haak om Leeuwarden
1b. Drachtsterweg en omgeving
1c. Stationsomgeving (busstation)
2    N31 Traverse Harlingen
3    Verruiming Prinses Margrietkanaal
4    N381 Drachten-Drentse grens
5    De Centrale As
5a. De weg
5b. De gebiedsontwikkeling fase 1 en 2
5c. Kansen in Kernen
6    Investeringsagenda Drachten Heerenveen
7    Knooppunt Joure
8    Spoorprojecten
8a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
8b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen
8c. Station Werpsterhoeke
8d. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden Vrij-Baan:
1a N31 Haak om Leeuwarden en Westelijke invalsweg
1b Drachtsterweg en omgeving
1c Stationsomgeving (busstation)
2 N31 Traverse Harlingen
3 Verruiming Prinses Margrietkanaal
4 N381 Drachten-Drentse grens
5a De Centrale As – aanleg weg
5b De Centrale As – gebiedsontwikkeling fase 1 en 2
5c De Centrale As –Kansen in Kernen
6 Investeringsagenda Drachten-Heerenveen
7 Knooppunt Joure
8a Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
8b Capaciteitsvergroting Leeuwarden - Groningen
8c Station Werpsterhoeke
8d Capaciteitsvergroting Leeuwarden - Sneek

9       Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)
10     RUG / Campus Fryslân
11     Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018
12     Europese watertechnologiehub
13     Het Friese Merenproject (afgerond in 2015, eventuele ontwikkelingen in de afwikkeling worden meegenomen in programma 6)
14     De Nieuwe Afsluitdijk
14 a. Sluis Kornwerderzand
15     Dairy Campus
16     Breedbandinfrastructuur in Fryslân
17     Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
18     Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2017 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2017 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2017 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2017 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
9 Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)
10 RUG/Campus Fryslân
11 Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018
12 Europese watertechnologiehub
13 Het Friese MerenProject (voorstel: opnemen in programma 6)
14 De Nieuwe Afsluitdijk
14a Sluis Kornwerderzand
15 Dairy Campus (voorstel: opnemen in programma 6)
16 Breedbandinfrastructuur in Fryslân
17 Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
18 Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel

Toelichting:

 1. Dit project is in 2015 afgerond. Eventuele ontwikkelingen in de afwikkeling van dit project worden meegenomen in programma 6.
Print deze pagina