Rapportage wijzigingen onder mandaat GS

Op basis van de nota uitvoering hebben wij de bevoegdheid om voor specifieke onderdelen de begroting te wijzigen.

1) Bijdrage derden

In het geval dat bijdragen van derden voor een bepaald doel worden ontvangen, nemen wij deze in de begroting op. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma aangegeven welke middelen van derden wij hebben ontvangen.

Bijdrage derden - Exploitatie x € 1.000,-

Progr.
Omschrijving
2017
2018
2019
2020
2021
Lasten
2Verkeer en vervoer1.056
5Landelijk gebied1.364
6Economie, toerisme en recreatie1.029
9Ruimte en wonen400
10Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien42761
11Bedrijfsvoering2020202020
Totaal lasten4.29781202020
Baten
2Verkeer en vervoer1.056
5Landelijk gebied1.364
6Economie, toerisme en recreatie1.029
9Ruimte en wonen400
10Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien42761
11Bedrijfsvoering2020202020
Totaal baten4.29781202020

2) Investeringen

Verschuivingen en bijdrage derden met betrekking tot investeringen worden hier opgenomen. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma de mutatie opgenomen. De dekking voor de extra lasten is geregeld binnen het programma Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma.

Investeringen x € 1.000,-

Progr.
Omschrijving
2017
2018
2019
2020
2021
Lasten
2Verkeer en vervoer6.4856.2502.315168168
8Cultuur, taal en onderwijs1.400
Totaal lasten7.8856.2502.315168168
Baten
2Verkeer en vervoer5.7853.250285168168
8Cultuur, taal en onderwijs1.400
Totaal baten7.1853.250285168168

3) Nominaal

Op basis van de nota uitvoering begroting kan Gedeputeerde Staten nominaal toedelen aan posten binnen de begroting.

Nominaal - Exploitatie x € 1.000,-

Progr.
Omschrijving
2017
2018
2019
2020
2021
Lasten
1Bestuur112
10Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien-112
Totaal lasten0
Baten
Totaal baten0

4) Financieel kader

Op basis van de nota uitvoering begroting kan Gedeputeerde Staten periodiek dividend raming actualiseren op basis van nieuw inzicht in de ontwikkeling van uitgaven en inkomsten.

Financieel kader - Exploitatie x € 1.000,-

Progr.
Omschrijving
2017
2018
2019
2020
2021
Lasten
Begrotingssaldo-1.870
Totaal lasten-1.870
Baten
10Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien-1.870
Totaal baten-1.870