Rapportage wijzigingen onder mandaat GS

Eerste bestuursrapportage

Op basis van de nota uitvoering hebben wij de bevoegdheid om voor specifieke onderdelen de begroting te wijzigen.

1) Bijdrage derden

In het geval dat bijdragen van derden voor een bepaald doel worden ontvangen, nemen wij deze in de begroting op. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma aangegeven welke middelen van derden wij hebben ontvangen.

Bijdrage derden - Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 5
 • 6
 • 9
 • 10
 • 11
 • Baten
 • 2
 • 5
 • 6
 • 9
 • 10
 • 11
 • Omschrijving
 • Verkeer en vervoer
 • Landelijk gebied
 • Economie, toerisme en recreatie
 • Ruimte en wonen
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Bedrijfsvoering
 • Totaal lasten
 • Verkeer en vervoer
 • Landelijk gebied
 • Economie, toerisme en recreatie
 • Ruimte en wonen
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Bedrijfsvoering
 • Totaal baten
 • 2017
 • 1.056
 • 1.364
 • 1.029
 • 400
 • 427
 • 20
 • 4.297
 • 1.056
 • 1.364
 • 1.029
 • 400
 • 427
 • 20
 • 4.297
 • 2018
 • 61
 • 20
 • 81
 • 61
 • 20
 • 81
 • 2019
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 2020
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20
 • 2021
 • 20
 • 20
 • 20
 • 20

2) Investeringen

Verschuivingen en bijdrage derden met betrekking tot investeringen worden hier opgenomen. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma de mutatie opgenomen. De dekking voor de extra lasten is geregeld binnen het programma Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma.

Investeringen x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 8
 • Baten
 • 2
 • 8
 • Omschrijving
 • Verkeer en vervoer
 • Cultuur, taal en onderwijs
 • Totaal lasten
 • Verkeer en vervoer
 • Cultuur, taal en onderwijs
 • Totaal baten
 • 2017
 • 6.485
 • 1.400
 • 7.885
 • 5.785
 • 1.400
 • 7.185
 • 2018
 • 6.250
 • 6.250
 • 3.250
 • 3.250
 • 2019
 • 2.315
 • 2.315
 • 285
 • 285
 • 2020
 • 168
 • 168
 • 168
 • 168
 • 2021
 • 168
 • 168
 • 168
 • 168

3) Nominaal

Op basis van de nota uitvoering begroting kan Gedeputeerde Staten nominaal toedelen aan posten binnen de begroting.

Nominaal - Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 1
 • 10
 • Baten
 • Omschrijving
 • Bestuur
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • 2017
 • 112
 • -112
 • 0
 • 0
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021

4) Financieel kader

Op basis van de nota uitvoering begroting kan Gedeputeerde Staten periodiek dividend raming actualiseren op basis van nieuw inzicht in de ontwikkeling van uitgaven en inkomsten.

Financieel kader - Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • Baten
 • 10
 • Omschrijving
 • Begrotingssaldo
 • Totaal lasten
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal baten
 • 2017
 • -1.870
 • -1.870
 • -1.870
 • -1.870
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
Print deze pagina