Onderdeel 1: Ontwikkeling begrotingssaldo

Eerste bestuursrapportage

Het financieel kader actualiseren we periodiek. Dit gebeurt naar aanleiding van externe wijzigingen (zoals veranderingen in het provinciefonds) of door besluiten van Provinciale en Gede­puteerde Staten. Vaak stellen uw Staten deze wijzigingen vast bij de behandeling van een begroting, de jaarstukken, of een bestuursrapportage. Daarnaast heeft het college het mandaat om een aantal wijzigingen zelf in de begroting te verwerken. Het betreft hier bijvoor­beeld wijzigingen in het provinciefonds, opbrengst motorrijtuigenbelasting, rendement vermogensbeheer of dividenduitkering. Hieronder geven we de ontwikkeling van het begrotingssaldo vanaf de begroting 2017 tot aan de 1e berap 2016 stapsgewijs weer.

Bij de begroting 2017 hebben we de stand van het begrotingssaldo op dat moment gepresenteerd. Daarna hebben uw Staten enkele begrotingswijzigingen vastgesteld bij de 2e berap 2016 en in de september en novembervergadering. Daarnaast hebben we onder andere de septembercirculaire 2016 verwerkt. Dit resulteert in de stand van het begrotingssaldo bij de jaarrekening 2016.

Bij de 1e berap 2017 worden een aantal wijzigingen voorgelegd die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Daarnaast is de salarisraming 2017 geactualiseerd wat een beslag op het financieel kader legt van € 1 miljoen structureel.

In de tabel hieronder staan de verschillende stappen cijfermatig weergegeven.

Ontwikkeling begrotingssaldo

 • Ontwikkeling begrotingssaldo - Bedragen x € 1 mln.
 • Begrotingssaldo bij begroting 2017
 • PS 2e berap
 • Begrotingssaldo bij tweede berap 2016
 • PS 7 september 2016: Nota CTOS
 • PS 9 november 2016: Nota van wijziging begroting 2017
 • GS septembercirculaire 2016 provinciefonds
 • Begrotingsaldo bij jaarrekening 2016
 • PS 1e berap 2017
 • GS 1e berap 2017 dividend Alliander
 • GS Salarisraming 2017
 • Begrotingsaldo bij 1e berap 2017
 • 2017
 • 10,5
 • -3,0
 • 7,5
 • -4,3
 • -0,1
 • 1,6
 • 4,8
 • 4,7
 • -1,9
 • -1,1
 • 6,6
 • 2018
 • 10,2
 • 0,2
 • 10,4
 • -4,4
 • -0,1
 • 3,1
 • 9,0
 • -1,7
 • -1,0
 • 6,3
 • 2019
 • 14,9
 • -0,1
 • 14,9
 • -4,4
 • 4,2
 • 14,7
 • -0,8
 • -1,0
 • 12,9
 • 2020
 • 33,5
 • -0,1
 • 33,5
 • -6,3
 • 4,6
 • 31,7
 • -1,0
 • -0,9
 • 29,7
 • 2021
 • 30,4
 • -0,1
 • 30,3
 • 4,6
 • 35,0
 • -1,0
 • -1,0
 • 33,0
Print deze pagina