Programma 9: Ruimte en wonen

Portefeuillehouder: Klaas Kielstra en Johannes Kramer

Begroting

Ambities

Met de ruimtelijke ontwikkeling van Fryslân creëren we een omgeving waarin het plezierig verblijven is. Een omgeving die fysiek en digitaal goed te bereiken is, waar landbouw en natuur elkaar versterken, werken en wonen elkaar niet storen en zorg en wonen gecombineerd kunnen worden. Friese gemeenten zouden tot overeenstemming moeten komen over de spreiding van voorzieningen en het woningbestand moet beter passen bij de veranderende bevolkingssamenstelling. Deze aanpak maakt integraal onderdeel uit van het provinciaal beleid, als voertuig wordt de werkwijze streekagenda’s gebruikt (zie programma 5).

Fryslân is de mooiste provincie van Nederland. Dat zijn we omdat we ingrepen in de omgeving niet weren, maar deze zo zorgvuldig mogelijk doen.
De omgevingsvisie is het kader voor ingrepen in de omgeving. De omgevingsvisie zal op een moderne manier tot stand komen en leiden tot een terugdringing van de hoeveelheid beleid en het aantal regels. De omgevingsvisie is breder dan alleen ruimtelijke ordening. Ook water, milieu en verkeer en vervoer maken hier deel van uit. De omgevingsvisie vervangt, na vaststelling, de beleidsplannen op deze terreinen. Zie ook de ambities betreft milieubeleid in programma 4.

Vastgestelde beleidsnotities

Bekijk uitgebreide tabellen

Lasten en baten programma 9 Ruimte en wonen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 11.291
 • 418
 • 10.873
 • Begroting 2016
 • 20.511
 • 336
 • 20.175
 • Begroting 2017
 • 4.491
 • 261
 • 4.231
 • Begroting 2018
 • 2.719
 • 261
 • 2.459
 • Begroting 2019
 • 5.657
 • 261
 • 5.396
 • Begroting 2020
 • 2.033
 • 261
 • 1.773

Programma 9 baten doorklik

 • Beleidsveld
 • 9.1 Planvorming, onderzoek en monitoring
 • 9.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen
 • 9.3 Wonen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 387
 • 0
 • 0
 • 418
 • 10.873
 • Begr 2016 Baten
 • 261
 • 0
 • 0
 • 336
 • 20.175
 • Begr 2017 Baten
 • 261
 • 0
 • 0
 • 261
 • 4.231
 • Begr 2018 Baten
 • 261
 • 0
 • 0
 • 261
 • 2.459
 • Begr 2019 Baten
 • 261
 • 0
 • 0
 • 261
 • 5.396
 • Begr 2020 Baten
 • 261
 • 0
 • 0
 • 261
 • 1.773

Programma 9 lasten doorklik

 • Beleidsveld
 • 9.1 Planvorming, onderzoek en monitoring
 • 9.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen
 • 9.3 Wonen
 • Totaal lasten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 1.120
 • 8.089
 • 2.082
 • 11.291
 • Begr 2016 Lasten
 • 1.154
 • 7.982
 • 11.375
 • 20.511
 • Begr 2017 Lasten
 • 669
 • 3.426
 • 396
 • 4.491
 • Begr 2018 Lasten
 • 672
 • 1.845
 • 202
 • 2.719
 • Begr 2019 Lasten
 • 682
 • 1.444
 • 3.530
 • 5.657
 • Begr 2020 Lasten
 • 573
 • 905
 • 555
 • 2.033

Eerste bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Met de ruimtelijke ontwikkeling van Fryslân creëren we een omgeving waarin het plezierig verblijven is. Een omgeving die fysiek en digitaal goed te bereiken is, waar landbouw en natuur elkaar versterken, werken en wonen elkaar niet storen en zorg en wonen gecombineerd kunnen worden. Friese gemeenten zouden tot overeenstemming moeten komen over de spreiding van voorzieningen en het woningbestand moet beter passen bij de veranderende bevolkingssamenstelling. Deze aanpak maakt integraal onderdeel uit van het provinciaal beleid, als voertuig wordt de werkwijze streekagenda’s gebruikt (zie programma 5).

Fryslân is de mooiste provincie van Nederland. Dat zijn we omdat we ingrepen in de omgeving niet weren, maar deze zo zorgvuldig mogelijk doen.
De omgevingsvisie is het kader voor ingrepen in de omgeving. De omgevingsvisie zal op een moderne manier tot stand komen en leiden tot een terugdringing van de hoeveelheid beleid en het aantal regels. De omgevingsvisie is breder dan alleen ruimtelijke ordening. Ook water, milieu en verkeer en vervoer maken hier deel van uit. De omgevingsvisie vervangt, na vaststelling, de beleidsplannen op deze terreinen. Zie ook de ambities betreft milieubeleid in programma 4.

 

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 550
 • 17.077
 • 17.627
 • 261
 • 400
 • 661
 • 16.966
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 2.890
 • 2.890
 • 0
 • 0
 • 2.890
 • Realisatie per 1-4
 • 41
 • 103
 • 144
 • 60
 • 32
 • 92
 • 53
 • Vastgelegde verplichtingen
 • 43
 • 11.727
 • 11.770
 • 0
 • 0
 • 0
 • 11.770
 • Saldo
 • 466
 • 8.137
 • 8.603
 • 201
 • 368
 • 569
 • 8.034

9. Ruimte en wonen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 290
 • 261
 • 550
 • 13.497
 • 3.580
 • 17.077
 • 17.627
 • 0
 • 261
 • 261
 • 0
 • 400
 • 400
 • 661
 • 16.966
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 500
 • 2.390
 • 2.890
 • 2.890
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.890
 • Realisatie per 1-4
 • 20
 • 21
 • 41
 • 103
 • 0
 • 103
 • 144
 • 0
 • 60
 • 60
 • 32
 • 0
 • 32
 • 92
 • 53
 • Vastgelegde verplichting per 1-4
 • 43
 • 0
 • 43
 • 9.917
 • 1.810
 • 11.727
 • 11.770
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 11.770
 • Saldo
 • 227
 • 239
 • 466
 • 3.977
 • 4.160
 • 8.137
 • 8.603
 • 0
 • 201
 • 201
 • -32
 • 400
 • 368
 • 569
 • 8.034

Tweede bestuursrapportage

Ambities begroting 2017

Met de ruimtelijke ontwikkeling van Fryslân creëren we een omgeving waarin het plezierig verblijven is. Een omgeving die fysiek en digitaal goed te bereiken is, waar landbouw en natuur elkaar versterken, werken en wonen elkaar niet storen en zorg en wonen gecombineerd kunnen worden. Friese gemeenten zouden tot overeenstemming moeten komen over de spreiding van voorzieningen en het woningbestand moet beter passen bij de veranderende bevolkingssamenstelling. Deze aanpak maakt integraal onderdeel uit van het provinciaal beleid, als voertuig wordt de werkwijze streekagenda’s gebruikt (zie programma 5).

Fryslân is de mooiste provincie van Nederland. Dat zijn we omdat we ingrepen in de omgeving niet weren, maar deze zo zorgvuldig mogelijk doen.
De omgevingsvisie is het kader voor ingrepen in de omgeving. De omgevingsvisie zal op een moderne manier tot stand komen en leiden tot een terugdringing van de hoeveelheid beleid en het aantal regels. De omgevingsvisie is breder dan alleen ruimtelijke ordening. Ook water, milieu en verkeer en vervoer maken hier deel van uit. De omgevingsvisie vervangt, na vaststelling, de beleidsplannen op deze terreinen. Zie ook de ambities betreft milieubeleid in programma 4.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 550
 • 18.321
 • 18.871
 • 261
 • 404
 • 664
 • 18.206
 • Voorstel Begrotings-wijziging
 • 0
 • -3.975
 • -3.976
 • 0
 • 0
 • 0
 • -3.976
 • Realisatie per 1-9
 • 126
 • 3.103
 • 3.230
 • 60
 • 431
 • 491
 • 2.739
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 15
 • 8.723
 • 8.737
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.737
 • Saldo
 • 409
 • 2.519
 • 2.928
 • 201
 • -27
 • 173
 • 2.755

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 290
 • 261
 • 550
 • 12.351
 • 5.970
 • 18.321
 • 18.871
 • 261
 • 261
 • 4
 • 400
 • 404
 • 664
 • 18.206
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 185
 • -4.160
 • -3.975
 • -3.976
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -3.976
 • Realisatie per 1-9
 • 90
 • 36
 • 126
 • 3.103
 • 0
 • 3.103
 • 3.230
 • 60
 • 60
 • 31
 • 400
 • 431
 • 491
 • 2.739
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 15
 • 0
 • 15
 • 6.913
 • 1.810
 • 8.723
 • 8.737
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.737
 • Saldo
 • 185
 • 224
 • 409
 • 2.519
 • 0
 • 2.519
 • 2.928
 • 201
 • 201
 • -27
 • 0
 • -27
 • 173
 • 2.755

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

Met de ruimtelijke ontwikkeling van Fryslân creëren we een omgeving waarin het plezierig verblijven is. Een omgeving die fysiek en digitaal goed te bereiken is, waar landbouw en natuur elkaar versterken, werken en wonen elkaar niet storen en zorg en wonen gecombineerd kunnen worden. Friese gemeenten zouden tot overeenstemming moeten komen over de spreiding van voorzieningen en het woningbestand moet beter passen bij de veranderende bevolkingssamenstelling. Deze aanpak maakt integraal onderdeel uit van het provinciaal beleid, als voertuig wordt de werkwijze streekagenda’s gebruikt (zie programma 5).

Fryslân is de mooiste provincie van Nederland. Dat zijn we omdat we ingrepen in de omgeving niet weren, maar deze zo zorgvuldig mogelijk doen.
De omgevingsvisie is het kader voor ingrepen in de omgeving. De omgevingsvisie zal op een moderne manier tot stand komen en leiden tot een terugdringing van de hoeveelheid beleid en het aantal regels. De omgevingsvisie is breder dan alleen ruimtelijke ordening. Ook water, milieu en verkeer en vervoer maken hier deel van uit. De omgevingsvisie vervangt, na vaststelling, de beleidsplannen op deze terreinen. Zie ook de ambities betreft milieubeleid in programma 4.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Bekijk uitgebreide tabellen

Lasten en baten programma 9 Ruimte en wonen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015
 • 11.291
 • 418
 • 10.873
 • Begroting 2016
 • 20.511
 • 336
 • 20.175
 • Begroting 2017
 • 4.491
 • 261
 • 4.231
 • Begroting 2018
 • 2.719
 • 261
 • 2.459
 • Begroting 2019
 • 5.657
 • 261
 • 5.396
 • Begroting 2020
 • 2.033
 • 261
 • 1.773

Programma 9 baten doorklik

 • Beleidsveld
 • 9.1 Planvorming, onderzoek en monitoring
 • 9.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen
 • 9.3 Wonen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2015 Baten
 • 387
 • 0
 • 0
 • 418
 • 10.873
 • Begr 2016 Baten
 • 261
 • 0
 • 0
 • 336
 • 20.175
 • Begr 2017 Baten
 • 261
 • 0
 • 0
 • 261
 • 4.231
 • Begr 2018 Baten
 • 261
 • 0
 • 0
 • 261
 • 2.459
 • Begr 2019 Baten
 • 261
 • 0
 • 0
 • 261
 • 5.396
 • Begr 2020 Baten
 • 261
 • 0
 • 0
 • 261
 • 1.773

Programma 9 lasten doorklik

 • Beleidsveld
 • 9.1 Planvorming, onderzoek en monitoring
 • 9.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen
 • 9.3 Wonen
 • Totaal lasten
 • Realisatie 2015 Lasten
 • 1.120
 • 8.089
 • 2.082
 • 11.291
 • Begr 2016 Lasten
 • 1.154
 • 7.982
 • 11.375
 • 20.511
 • Begr 2017 Lasten
 • 669
 • 3.426
 • 396
 • 4.491
 • Begr 2018 Lasten
 • 672
 • 1.845
 • 202
 • 2.719
 • Begr 2019 Lasten
 • 682
 • 1.444
 • 3.530
 • 5.657
 • Begr 2020 Lasten
 • 573
 • 905
 • 555
 • 2.033

Wat heeft het programma gekost?

Print deze pagina