Programma 7: Sociaal beleid en zorg

7.2 Jeugdzorg

Begroting

Wat willen we bereiken?

Met ingang van 2016 is deze taak gedecentraliseerd van de provincies naar de gemeenten. Vanwege de financiele afwikkeling in 2016 is dit beleidsveld nog opgenomen in de begroting 2017. In 2018 maakt dit beleidsveld geen onderdeel meer uit van de begroting.

Wat mag het kosten?

Uitgebreide tabel
Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten485 360000
Totaal baten14200000
Saldo van lasten en baten343360000
Eerste bestuursrapportage

Met ingang van 2015 is deze taak gedecentraliseerd van de provincies naar de gemeenten. Vanwege de laatste financiële afwikkelingen in 2017 is dit beleidsveld nog opgenomen in de P&C-documenten. In 2018 maakt dit beleidsveld geen onderdeel meer uit van de begroting.