Programma 7: Sociaal beleid en zorg

Portefeuillehouder: Michiel Schrier
Begroting

Verbonden partijen

  • Thialf Onroerend Goed BV, Heerenveen [lees meer]
    Openbaar belang is behouden ijsstadion Thialf als voorziening die voor de provincie een bijdrage levert op het gebied van economie, sport en cultuur. Thialf OG BV bezit 100 % van de aandelen van Thialf B.V. NB: Het boekjaar loopt van 1 oktober tot 30 september van enig jaar.

Ambities

Met ingang van 2017 is het Plan van Aanpak Transitie Sociaal Beleid en Zorg beëindigd en is er geen zelfstandig sociaal beleid meer. We streven naar inclusieve beleidsontwikkeling. Dat wil zeggen dat we bij al ons beleid rekening houden met sociale aspecten. We geven speciale aandacht aan ouderen en investeren in zeggenschap en spreiding van zorgvoorzieningen. Via het kansenfonds willen we projecten mogelijk maken, die Friezen nieuwe kansen geven op deelname in de mienskip.

Sport is een belangrijk middel voor veel Friezen om deel uit te maken van de lokale gemeenschap. Topsport is een inspirerend voorbeeld voor veel sporters. De topsportstatus van Thialf en het Centrum Topsport en Onderwijs is daarom van groot belang. In het kader van het sportbeleid stimuleren wij verder de Friese sporten en zetten wij in op de breedtesport en talentontwikkeling.

Vastgestelde beleidsnotities

Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal lasten6.9748.0887.2994.5284.3152.764
Totaal baten15100000
Saldo van lasten en baten6.8238.0887.2994.5284.3152.764
Eerste bestuursrapportage

Verbonden partijen

  • Thialf Onroerend Goed BV, Heerenveen [lees meer]
    Openbaar belang is behouden ijsstadion Thialf als voorziening die voor de provincie een bijdrage levert op het gebied van economie, sport en cultuur. Thialf OG BV bezit 100 % van de aandelen van Thialf B.V. NB: Het boekjaar loopt van 1 oktober tot 30 september van enig jaar.

Ambities begroting 2017

Met ingang van 2017 is het Plan van Aanpak Transitie Sociaal Beleid en Zorg beëindigd en is er geen zelfstandig sociaal beleid meer. We streven naar inclusieve beleidsontwikkeling. Dat wil zeggen dat we bij al ons beleid rekening houden met sociale aspecten. We geven speciale aandacht aan ouderen en investeren in zeggenschap en spreiding van zorgvoorzieningen. Via het kansenfonds willen we projecten mogelijk maken, die Friezen nieuwe kansen geven op deelname in de mienskip.

Sport is een belangrijk middel voor veel Friezen om deel uit te maken van de lokale gemeenschap. Topsport is een inspirerend voorbeeld voor veel sporters. De topsportstatus van Thialf en het Centrum Topsport en Onderwijs is daarom van groot belang. In het kader van het sportbeleid stimuleren wij verder de Friese sporten en zetten wij in op de breedtesport en talentontwikkeling.

 

Inzet beschikbare middelen

Uitgebreide tabel
Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
Voorstel Begrotingswijziging
Realisatie per 1-4
Vastgelegde verplichtingen
Saldo
Lasten
Structureel3.82601.982411.803
Niet structureel3.621-4954179581.751
Totaal Lasten7.446-4952.3999993.554
Baten
Structureel00000
Niet structureel00390-39
Totaal Baten00390-39
Lasten-Baten7.446-4952.3599993.593